Galaťanom 4:1–31

  • Už nie otroci, ale synovia (1 – 7)

  • Pavol sa bojí o Galaťanov (8 – 20)

  • Hagar a Sára predstavujú dve zmluvy (21 – 31)

    • „Jeruzalem hore je slobodný a on je našou matkou“ (26)

4  Hovorím, že kým je dedič dieťa, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého,  ale podlieha poručníkom a správcom až do dňa, ktorý určil jeho otec.  Tak aj nás, keď sme boli deti, zotročovali základné princípy tohto sveta.+  Ale keď sa naplnil určený čas, Boh poslal svojho Syna, ktorý sa narodil zo ženy+ a bol pod Zákonom,+  aby vykúpil a oslobodil tých pod Zákonom,+ aby sme mohli byť prijatí za synov.+  Pretože ste synmi, Boh poslal do nášho srdca ducha+ svojho Syna a ten duch volá: „Abba,* Otče!“+  Preto už nie si otrokom, ale synom. A ak si synom, Boh ťa urobil aj dedičom.+  Kým ste nepoznali Boha, boli ste otrokmi tých, ktorí v skutočnosti nie sú bohmi.  Ale teraz poznáte Boha, alebo skôr Boh pozná vás. Tak prečo sa vraciate k tým slabým+ a úbohým základným princípom a chcete im znovu slúžiť ako otroci?+ 10  Úzkostlivo zachovávate dni, mesiace,+ obdobia a roky. 11  Obávam sa, že moja snaha pomôcť vám bola márna. 12  Bratia, prosím vás, buďte ako ja, lebo aj ja som býval ako vy.+ Nijako ste mi neublížili. 13  Veď viete, že to bola moja choroba, ktorá mi dala príležitosť prvýkrát vám oznámiť dobrú správu. 14  A hoci moja choroba bola pre vás skúškou, nesprávali ste sa ku mne s pohŕdaním ani s odporom.* Prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Krista Ježiša. 15  Kde je dnes vaše nadšenie? Som si istý, že keby to vtedy bolo možné, vylúpili by ste si oči a dali mi ich.+ 16  Stal som sa vaším nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17  Títo ľudia sa vás všemožne snažia strhnúť na svoju stranu, ale nejde im o vaše dobro. Chcú vás postaviť proti mne a získať vo vás svojich horlivých nasledovníkov. 18  Je výborné, keď sa vás niekto snaží horlivo získať pre dobrú vec – a nielen vtedy, keď som u vás, ale vždy. 19  Dieťatká,+ znovu kvôli vám prežívam akoby pôrodné bolesti, kým sa vo vás nevytvorí Kristova osobnosť. 20  Chcel by som byť teraz pri vás a hovoriť k vám iným tónom, lebo neviem, čo s vami. 21  Vy, čo chcete byť pod Zákonom, viete, čo hovorí Zákon? 22  Napríklad je napísané, že Abrahám mal dvoch synov. Jedného mu porodila slúžka+ a druhého slobodná žena, jeho manželka.+ 23  Syn slúžky bol počatý prirodzene,*+ ale ten druhý, syn slobodnej, sa narodil na základe sľubu.+ 24  Dá sa to brať obrazne: tie ženy znamenajú dve zmluvy. Prvá zmluva, ktorá bola uzavretá na vrchu Sinaj,+ je ako Hagar, rodí deti do otroctva. 25  Hagar predstavuje Sinaj,+ vrch v Arábii, a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. 26  Ale Jeruzalem hore je slobodný a on je našou matkou. 27  Veď je napísané: „Raduj sa, neplodná, ktorá si nerodila. Radostne volaj, aj keď si nepoznala pôrodné bolesti, lebo opustená žena má viac detí ako tá, ktorá má manžela.“+ 28  Bratia, ste deťmi podľa Božieho sľubu, tak ako ním bol Izák.+ 29  Ale ako vtedy ten, ktorý bol počatý prirodzene,* prenasledoval toho, ktorý sa narodil mocou ducha,+ tak je to aj teraz.+ 30  Čo však hovorí Písmo? „Vyžeň tú slúžku a jej syna, lebo syn tej slúžky nebude dediť so synom slobodnej.“+ 31  A tak, bratia, nie sme deťmi slúžky, ale slobodnej ženy.

Poznámky pod čiarou

Dôverné oslovenie otca v hebrejčine alebo aramejčine.
Al. „ani ste ma neopľuli“.
Dosl. „podľa tela“.
Dosl. „podľa tela“.