Galaťanom 1:1–24

1  Ja, Pavol, ktorý som sa stal apoštolom nie z vôle ľudí ani žiadneho človeka, ale z vôle Ježiša Krista+ a Boha, Otca,+ ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,  a všetci bratia, ktorí sú so mnou, zborom v Galácii:  Nech vás Boh, náš Otec, a Pán Ježiš Kristus obdaria nezaslúženou láskavosťou a pokojom.  Kristus dal sám seba za naše hriechy,+ aby nás vyslobodil z terajšieho zlého usporiadania sveta*+ podľa vôle nášho Boha a Otca,+  ktorému patrí sláva po celú večnosť. Amen.  Čudujem sa, že sa tak rýchlo odvraciate* od toho, ktorý vás povolal Kristovou nezaslúženou láskavosťou, a počúvate nejakú inú dobrú správu.+  Ale žiadna iná dobrá správa nie je. To sa vás iba niektorí ľudia snažia znepokojiť+ a chcú prekrútiť dobrú správu o Kristovi.  No keby vám aj niekto z nás alebo anjel z neba oznamoval inú dobrú správu než tú, ktorú sme vám oznamovali my, nech je prekliaty.  Ako som už povedal, hovorím znova: Ak vám niekto oznamuje inú dobrú správu než tú, ktorú ste prijali, nech je prekliaty. 10  Koho si chcem nakloniť – ľudí alebo Boha? Myslíte si, že sa snažím páčiť ľuďom? Keby som sa ešte snažil páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým otrokom. 11  Bratia, uvedomte si, že dobrá správa, ktorú som vám oznamoval, nepochádza od ľudí.+ 12  Veď som ju nedostal ani som sa ju nenaučil od človeka, ale zjavil mi ju Ježiš Kristus. 13  Určite ste počuli, ako som sa správal v čase, keď som ešte vyznával judaizmus,+ ako nemilosrdne* som prenasledoval Boží zbor a snažil sa ho zničiť.+ 14  Vynikal som v judaizme nad mnohými vrstovníkmi z môjho národa a oveľa viac som horlil za tradície svojich otcov.+ 15  Ale keď Boh, ktorému vďačím za to, že som sa narodil,* a ktorý ma povolal svojou nezaslúženou láskavosťou,+ uznal za dobré 16  zjaviť svojho Syna prostredníctvom mňa, aby som o ňom oznamoval dobrú správu národom,+ nešiel som sa hneď radiť s nejakým človekom.* 17  Ani som nešiel do Jeruzalema k tým, ktorí boli apoštolmi skôr ako ja, ale odišiel som do Arábie a potom som sa vrátil do Damasku.+ 18  Po troch rokoch som išiel do Jeruzalema+ navštíviť Kéfasa*+ a zostal som uňho 15 dní. 19  Z ostatných apoštolov som však nevidel nikoho, iba Jakuba,+ Pánovho brata. 20  Boh mi je svedkom, že to, čo vám píšem, je pravda. 21  Potom som odišiel do oblastí Sýrie a Cilície.*+ 22  Ale Kristove zbory v Judei ma osobne nepoznali, 23  počuli iba: „Ten, ktorý nás kedysi prenasledoval,+ teraz oznamuje dobrú správu o viere, ktorú sa predtým snažil zničiť.“+ 24  A tak kvôli mne oslavovali Boha.

Poznámky pod čiarou

Al. „zlého systému vecí; zlého veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „vzďaľujete“.
Dosl. „že až nadmieru“.
Dosl. „ktorý ma oddelil od lona mojej matky“.
Dosl. „s telom a krvou“.
Iné meno apoštola Petra.
Al. „Kilikie“.