Ezdráš 7:1–28

7  Po týchto udalostiach, za vlády perzského kráľa Artaxerxa,*+ sa vrátil Ezdráš.*+ Bol synom Serajaha,+ syna Azariaha, syna Chilkijaha,+  syna Šalluma, syna Cádoka, syna Achituba,  syna Amariaha, syna Azariaha,+ syna Merajóta,  syna Zerachjaha, syna Uzziho, syna Bukkiho,  syna Abišuu, syna Pinchasa,+ syna Eleazára,+ syna hlavného kňaza Árona.+  Tento Ezdráš prišiel z Babylona. Bol odpisovačom* zbehlým v Zákone,* ktorý dal Jehova, Boh Izraela, prostredníctvom Mojžiša.+ Keďže Jehova, jeho Boh, bol s ním,* kráľ mu dal všetko, o čo žiadal.  V siedmom roku vlády kráľa Artaxerxa odišli do Jeruzalema niektorí Izraeliti, kňazi, Léviti,+ speváci,+ strážcovia brán+ a chrámoví sluhovia.*+  Ezdráš prišiel do Jeruzalema v piatom mesiaci, v siedmom roku kráľovej vlády.  Na cestu z Babylona sa vydal prvý deň prvého mesiaca a do Jeruzalema prišiel prvý deň piateho mesiaca, lebo jeho Boh bol s ním.*+ 10  Ezdráš pripravil svoje srdce,* aby skúmal Jehovov Zákon a konal podľa neho+ a aby vyučoval v Izraeli Božie predpisy a právne normy.+ 11  Toto je znenie listu, ktorý dal kráľ Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, odpisovačovi* a znalcovi* Jehovových prikázaní a predpisov daných Izraelu: 12  * „Artaxerxes,+ kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, odpisovačovi Zákona* Boha nebies: Nech je tvoj pokoj úplný. 13  Vydávam nariadenie, aby s tebou išiel do Jeruzalema z izraelského ľudu, jeho kňazov a Lévitov každý v mojej ríši, kto je ochotný ísť.+ 14  Lebo kráľ a jeho siedmi radcovia ťa posielajú preskúmať, či sa v Judsku a Jeruzaleme dodržiava Zákon tvojho Boha, ktorý máš pri sebe.* 15  A vezmi so sebou striebro a zlato, ktoré kráľ a jeho radcovia venovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16  a k tomu všetko striebro a zlato, ktoré dostaneš* v celej babylonskej provincii,* spolu s darom, ktorý ľud a kňazi venujú domu svojho Boha v Jeruzaleme.+ 17  Za tie peniaze bez meškania nakúp býky,+ barany,+ jahňatá+ a príslušné obilné+ a tekuté obete+ a predlož ich na oltári v dome vášho Boha v Jeruzaleme. 18  S ostatným striebrom a zlatom urob ty a tvoji bratia, čo uznáte za vhodné, podľa vôle vášho Boha. 19  A všetky nádoby, ktoré si dostal na službu v dome svojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme.+ 20  Ak bude ešte niečo potrebné, čo budeš musieť zaobstarať pre dom svojho Boha, zaobstaraj to z kráľovskej pokladnice.+ 21  Ja, kráľ Artaxerxes, vydávam nariadenie všetkým pokladníkom v oblasti Za Riekou,* že všetko, o čo vás požiada kňaz Ezdráš,+ odpisovač Zákona* Boha nebies, mu máte ihneď dať, 22  a to až do 100 talentov* striebra, 100 korov* pšenice, 100 batov* vína,+ 100 batov oleja+ a soli+ bez obmedzenia. 23  Nech sa všetko, čo prikazuje Boh nebies, urobí s horlivosťou pre jeho dom,+ aby nevzbĺkol jeho hnev proti kráľovej ríši a jeho synom.+ 24  Ďalej sa vám dáva na vedomie, že nie je dovolené uvaliť žiadnu daň, poplatok+ ani mýto nikomu z kňazov, Lévitov, hudobníkov,+ vrátnikov, chrámových sluhov*+ ani nikomu inému, kto pracuje v tomto Božom dome. 25  A ty, Ezdráš, podľa múdrosti, ktorú máš od svojho Boha,* vymenuj mestských úradníkov a sudcov, aby súdili všetok ľud, ktorý je v oblasti Za Riekou, všetkých, ktorí poznajú zákony tvojho Boha. A toho, kto ich nepozná, toho poučte.+ 26  A nad každým, kto nebude dodržiavať Zákon tvojho Boha a zákon kráľa, nech sa okamžite vykoná rozsudok, či už bude trestom smrť, vyhostenie, pokuta, alebo uväznenie.“ 27  Nech je chválený Jehova, Boh našich predkov, ktorý podnietil* kráľa, aby skrášlil Jehovov dom v Jeruzaleme,+ 28  a ktorý mi prejavil vernú lásku, takže som získal priazeň kráľa,+ jeho radcov+ a všetkých mocných kráľových kniežat! A nadobudol som odvahu,* lebo Jehova, môj Boh, bol so mnou,* a zhromaždil som popredných mužov* z Izraela, aby išli so mnou.

Poznámky pod čiarou

Čiže Artaxerxa I.
Význ. „pomoc“.
Al. „znalcom Zákona“.
Al. „Bol zručným odpisovačom Zákona“.
Dosl. „Podľa ruky Jehovu, jeho Boha, nad ním“.
Al. „netinejci“, dosl. „daní“.
Dosl. „podľa dobrej ruky jeho Boha nad ním“.
Al. „Ezdráš sa rozhodol vo svojom srdci“.
Al. „znalcovi Zákona“.
Al. „odpisovačovi slov“.
Ezd 7:12 až 7:26 bol pôvodne napísaný v aramejčine.
Al. „znalcovi Zákona“.
Dosl. „je v tvojej ruke“.
Dosl. „nájdeš“.
Al. „správnej oblasti“.
Čiže v oblasti západne od Eufratu.
Al. „znalec Zákona“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Jeden kor zodpovedal 220 l. Pozri dodatok B14.
Jeden bat zodpovedal 22 l. Pozri dodatok B14.
Al. „netinejcov“, dosl. „daných“.
Dosl. „podľa múdrosti tvojho Boha, ktorá je v tvojej ruke“.
Dosl. „vložil do srdca“.
Al. „posilnil som sa“.
Dosl. „podľa ruky Jehovu, môjho Boha, nado mnou“.
Dosl. „hlavy“.