Ezdráš 5:1–17

  • Židia pokračujú v stavbe chrámu (1 – 5)

  • Tattenajov list kráľovi Dáriovi (6 – 17)

5  Potom proroci Aggeus+ a Zachariáš,+ Iddov+ vnuk, prorokovali Židom v Judsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraela, ktorý bol nad nimi.  Vtedy Zorobábel,+ Šealtielov syn, a Ješua,+ Jehocádakov syn, začali znovu stavať Boží dom+ v Jeruzaleme. A Boží proroci boli s nimi a podporovali ich.+  V tom čase k nim prišli Tattenaj, miestodržiteľ oblasti Za Riekou,* a Šetár-Bózenaj a ich spoločníci a opýtali sa ich: „Kto vám nariadil, aby ste stavali tento dom a dokončili túto stavbu?“*  Potom sa ich opýtali: „Ako sa volajú muži, ktorí pracujú na tejto stavbe?“  Ale Boh bdel nad židovskými staršími,*+ a tak ich nechali pracovať, kým o tom nebude informovaný Dárius a kým od neho nepríde úradná odpoveď.  Tu je odpis listu, ktorý poslali kráľovi Dáriovi Tattenaj, miestodržiteľ oblasti Za Riekou, a Šetár-Bózenaj a jeho spoločníci, nižší miestodržitelia oblasti Za Riekou.  Poslali mu správu, v ktorej bolo napísané: „Kráľovi Dáriovi: Želáme ti hojnosť pokoja!  Nech je kráľovi známe, že sme išli do provincie* Judsko k domu veľkého Boha a videli sme, že ho stavajú z veľkých kameňov privalených na miesto a do stien zasadzujú trámy. Práca sa vykonáva s veľkým odhodlaním a rýchlo napreduje.  Potom sme sa pýtali ich starších: ‚Kto vám nariadil, aby ste stavali tento dom a dokončili túto stavbu?‘*+ 10  Pýtali sme sa aj na ich mená, aby sme ich zapísali a dali ti vedieť mená mužov, ktorí ich vedú. 11  Toto je odpoveď, ktorú nám dali: ‚Sme služobníci Boha nebies a zeme a znovu staviame dom, ktorý pred mnohými rokmi postavil jeden veľký izraelský kráľ.+ 12  Ale pretože naši otcovia rozhnevali nebeského Boha,+ vydal ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora,+ Chaldejca, a on zničil tento dom+ a ľud odviedol do Babylona.+ 13  V prvom roku svojej vlády však babylonský kráľ Kýros vydal nariadenie, aby bol tento Boží dom znovu postavený.+ 14  A kráľ Kýros vyniesol z babylonského chrámu zlaté a strieborné nádoby, ktoré Nabuchodonozor vzal z Božieho domu v Jeruzaleme a priniesol do babylonského chrámu.+ Boli odovzdané mužovi menom Šešbaccar,*+ ktorého Kýros ustanovil za miestodržiteľa.+ 15  Kýros mu povedal: „Vezmi tieto nádoby. Choď, ulož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech je Boží dom znovu postavený na pôvodnom mieste.“+ 16  Potom Šešbaccar prišiel do Jeruzalema a položil základy Božieho domu.+ Odvtedy sa dom stavia, ale ešte nie je dokončený.‘+ 17  A teraz, ak sa to zdá kráľovi dobré, nech sa skúma v kráľovskej pokladnici* v Babylone, či kráľ Kýros naozaj vydal nariadenie, aby bol znovu postavený tento Boží dom v Jeruzaleme.+ A nech nám potom pošlú správu, ako kráľ v tejto veci rozhodol.“

Poznámky pod čiarou

Čiže oblasti západne od Eufratu.
Al. „tieto trámy“.
Dosl. „oko ich Boha bolo na židovských starších“.
Al. „do správnej oblasti“.
Al. „tieto trámy“.
Možno Zorobábel v Ezd 2:2; 3:8.
Al. „v kráľovských archívoch“.