Ezdráš 4:1–24

  • Odpor proti stavbe chrámu (1 – 6)

  • Nepriatelia posielajú sťažnosť kráľovi Artaxerxovi (7 – 16)

  • Artaxerxova odpoveď (17 – 22)

  • Stavba chrámu pozastavená (23, 24)

4  Keď nepriatelia Júdu a Benjamína+ počuli, že tí, čo sa vrátili zo zajatia,+ stavajú chrám Jehovovi, Bohu Izraela,  okamžite prišli za Zorobábelom a za hlavami rodov a povedali im: „Budeme stavať s vami, lebo aj my uctievame* vášho Boha+ a prinášame mu obete odo dní asýrskeho kráľa Esar-Chaddona,+ ktorý nás sem priviedol.“+  Zorobábel, Ješua a ostatné hlavy rodov Izraela im však povedali: „Nemáte právo s nami stavať dom nášmu Bohu.+ My sami ho budeme stavať Jehovovi, Bohu Izraela, ako nám prikázal perzský kráľ Kýros.“+  Odvtedy obyvatelia krajiny stále odrádzali* Židov od stavby a zastrašovali ich.+  Najímali proti nim radcov, aby marili ich plány,+ po všetky dni perzského kráľa Kýra až po vládu perzského kráľa Dária.*+  Na začiatku vlády Ahasvera* napísali obvinenie proti obyvateľom Judska a Jeruzalema.  A v dňoch perzského kráľa Artaxerxa napísali Bišlam, Mitredát a Tabeel so svojimi spoločníkmi kráľovi Artaxerxovi list, ktorý preložili do aramejčiny+ a napísali aramejským písmom.*  * Hlavný vládny úradník Rechum a pisár Šimšaj napísali kráľovi Artaxerxovi proti Jeruzalemu list.  (List bol od hlavného vládneho úradníka Rechuma, pisára Šimšaja a ostatných ich spoločníkov, sudcov a nižších miestodržiteľov, tajomníkov, ľudí z Erechu,+ Babylončanov, obyvateľov Súz,+ čiže Elamcov,+ 10  a od ostatných národov, ktoré veľký a ctihodný Asenappar* odviedol do vyhnanstva a osídlil nimi samárske mestá,+ a od ostatných obyvateľov oblasti Za Riekou.)* 11  Toto je odpis listu, ktorý mu poslali: „Kráľovi Artaxerxovi tvoji sluhovia, ľudia z oblasti Za Riekou: 12  Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí odišli od teba k nám, prišli do Jeruzalema. Znovu stavajú to spurné a zlé mesto a dokončujú hradby+ a opravujú základy. 13  Nech je teda kráľovi známe, že ak bude to mesto znovu postavené a jeho hradby dokončené, nebudú platiť daň, poplatok+ ani mýto a to spôsobí stratu kráľovským pokladniciam. 14  Keďže nás živí palác* a nie je správne, aby sme sa prizerali, ako sú poškodzované záujmy kráľa, posielame kráľovi túto správu, aby o tom vedel 15  a aby sa preskúmala kniha záznamov tvojich predchodcov.*+ V knihe záznamov sa dozvieš, že toto mesto je spurné, spôsobuje škodu kráľom a provinciám* a od dávnych čias v ňom žili buriči. Preto bolo zničené.+ 16  Dávame kráľovi na vedomie, že ak bude toto mesto znovu postavené a jeho hradby dokončené, stratíš moc* nad oblasťou Za Riekou.“+ 17  Kráľ poslal hlavnému vládnemu úradníkovi Rechumovi, pisárovi Šimšajovi, ich spoločníkom, ktorí bývali v Samárii, a ostatným obyvateľom oblasti Za Riekou túto odpoveď: „Pozdravujem vás! 18  Úradný list, ktorý ste nám poslali, mi bol jasne prečítaný.* 19  Na môj príkaz sa tá vec preskúmala a zistilo sa, že to mesto sa oddávna búrilo proti kráľom a že v ňom vznikali vzbury a povstania.+ 20  V Jeruzaleme sídlili mocní králi, ktorí vládli nad celou oblasťou Za Riekou a platila sa im daň, poplatok a mýto. 21  Preto vydajte nariadenie, aby tí ľudia prestali stavať. Výstavba mesta sa nesmie obnoviť, kým nerozhodnem inak. 22  Nič pri tom nezanedbajte, aby kráľovi nevznikla ďalšia škoda.“+ 23  Hneď ako bol odpis úradného listu kráľa Artaxerxa prečítaný pred Rechumom, pisárom Šimšajom a ich spoločníkmi, okamžite sa vydali do Jeruzalema k Židom a násilím ich prinútili prestať stavať. 24  Vtedy sa zastavili práce na Božom dome, ktorý bol v Jeruzaleme, a zostali prerušené až do druhého roku vlády perzského kráľa Dária.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „hľadáme“.
Dosl. „oslabovali ruky“.
Čiže Dareia I. Veľkého.
Možno Kambýses II.
Al. možno „ktorý bol napísaný v aramejčine a potom preložený“.
Ezd 4:8 až 6:18 bol pôvodne napísaný v aramejčine.
Al. „Aššurbanipal“.
Čiže oblasti západne od Eufratu.
Dosl. „jeme soľ paláca“.
Dosl. „otcov“.
Al. „správnym oblastiam“.
Dosl. „nebudeš mať podiel“.
Al. možno „preložený a prečítaný“.