Ezdráš 1:1–11

  • Výnos kráľa Kýra o znovupostavení chrámu (1 – 4)

  • Prípravy na návrat vyhnancov z Babylona (5 – 11)

1  Aby sa splnilo Jehovovo slovo, ktoré vyslovil Jeremiáš,+ Jehova podnietil* perzského kráľa Kýra,+ aby v prvom roku svojej vlády napísal a dal po celom svojom kráľovstve rozhlásiť:+  „Toto hovorí Kýros, kráľ Perzie: ‚Jehova, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme+ a poveril ma, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme+ v Judsku.  Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním. Nech ide do Jeruzalema v Judsku a znovu postaví dom Jehovu, Boha Izraela – pravého Boha –, ktorého dom bol v Jeruzaleme.*  Nech každému, kto býva ako cudzinec+ na ktoromkoľvek mieste, jeho susedia* prispejú striebrom, zlatom, časťou svojho majetku a dobytkom a tiež dobrovoľným darom pre dom pravého Boha+ v Jeruzaleme.‘“  Vtedy sa hlavy rodov z Júdu a Benjamína a kňazi s Lévitmi – každý, koho podnietil* pravý Boh – pripravili na cestu, aby išli a znovu postavili Jehovov dom v Jeruzaleme.  Všetci okolo nich ich podporili* tak, že im dali strieborné a zlaté predmety, niečo zo svojho majetku, dobytok a iné cenné veci a tiež dobrovoľné dary pre Boží dom.  Okrem toho kráľ Kýros prikázal vydať predmety z Jehovovho domu, ktoré Nabuchodonozor* odniesol z Jeruzalema a uložil v dome svojho boha.+  Perzský kráľ Kýros poveril pokladníka Mitredáta, aby predmety vydal a urobil ich súpis pre judského náčelníka Šešbaccara.*+  Toto bol ich súpis: 30 zlatých nádob v tvare košíka, 1 000 strieborných nádob v tvare košíka, 29 náhradných nádob, 10  30 malých zlatých misiek, 410 malých strieborných misiek a 1 000 iných predmetov. 11  Všetkých predmetov zo zlata a striebra bolo 5 400. Toto všetko vzal Šešbaccar so sebou, keď sa vyhnanci+ vracali z Babylona do Jeruzalema.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „roznietil ducha“.
Al. možno „ktorý je v Jeruzaleme“.
Dosl. „muži z jeho miesta“.
Dosl. „ducha roznietil“.
Dosl. „posilnili ich ruky“.
Al. „Nebukadnesar“.
Možno Zorobábel v Ezd 2:2; 3:8.