Piata Mojžišova 9:1–29

9  Počúvaj, Izrael, dnes prekračuješ Jordán,+ aby si obsadil krajinu, kde sú národy väčšie a silnejšie ako ty,+ mestá veľké a opevnené až po nebo*+  a ľudia silní a vysokí, Anakovci,+ o ktorých vieš a počul si, že sa o nich hovorí: ‚Kto obstojí pred Anakovcami?‘  Preto vedz, že Jehova, tvoj Boh, pôjde pred tebou.+ On je stravujúcim ohňom+ a vyhladí ich. Podmaní ich pred tvojimi očami a ty ich rýchlo vyženieš a zničíš, tak ako ti to Jehova sľúbil.+  Keď ich Jehova, tvoj Boh, vyženie spred teba, nehovor si v srdci: ‚To pre moju spravodlivosť ma Jehova priviedol do tejto krajiny, aby som si ju podmanil.‘+ Veď Jehova vyháňa tieto národy spred teba pre ich skazenosť.+  Nie pre svoju spravodlivosť a čisté srdce vchádzaš do tejto krajiny, aby si sa jej zmocnil. Jehova, tvoj Boh, vyháňa tieto národy spred teba preto, že sú skazené,+ a preto, aby splnil prísahu, ktorú Jehova dal tvojim predkom Abrahámovi,+ Izákovi+ a Jakobovi.+  Uvedom si, že Jehova, tvoj Boh, ti nedáva do vlastníctva túto dobrú krajinu preto, že by si bol spravodlivý. Naopak, si tvrdohlavý* ľud.+  Pamätaj a nezabúdaj, ako si hneval Jehovu, svojho Boha, na pustatine.+ Odo dňa, keď ste vyšli z Egypta, až kým ste neprišli na toto miesto, ste sa búrili proti Jehovovi.+  Aj na Chorebe ste dráždili Jehovu a Jehova sa na vás tak rozhneval, že vás chcel vyhladiť.+  Keď som vyšiel na vrch, aby som dostal kamenné tabuľky+ – tabuľky zmluvy, ktorú s vami uzavrel Jehova+ –, zostal som tam 40 dní a 40 nocí+ a nič som nejedol ani nepil. 10  Vtedy mi Jehova dal dve kamenné tabuľky popísané Božím prstom a na nich boli všetky slová, ktoré vám z ohňa na vrchu hovoril Jehova v deň, keď ste sa zhromaždili.+ 11  Po 40 dňoch a 40 nociach mi Jehova dal tie dve kamenné tabuľky, tabuľky zmluvy. 12  A Jehova mi povedal: ‚Vstaň, rýchlo zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa dopúšťa zla.+ Rýchlo zišli z cesty, po ktorej som im prikázal ísť. Urobili si kovovú modlu.‘*+ 13  Potom mi Jehova povedal: ‚Vidím, že tento ľud je tvrdohlavý.+ 14  Nechaj ma, aby som ich zničil a vymazal ich meno spod nebies, a z teba urobím národ mocnejší a väčší, ako sú oni.‘+ 15  Vtedy som zišiel z vrchu, ktorý blčal ohňom,+ a v rukách som mal dve tabuľky zmluvy.+ 16  Zrazu som uvidel, že ste zhrešili proti Jehovovi, svojmu Bohu. Urobili ste si kovovú modlu* teľaťa! Rýchlo ste zišli z cesty, po ktorej vám Jehova prikázal ísť.+ 17  A tak som zdvihol tie dve tabuľky, hodil som ich na zem a pred vašimi očami som ich rozbil.+ 18  Potom som sa pred Jehovom klaňal k zemi a tak ako predtým som 40 dní a 40 nocí nič nejedol ani nepil,+ a to pre všetky hriechy, ktorých ste sa dopustili, lebo ste robili to, čo je zlé v Jehovových očiach, a urazili ste ho. 19  Bál som sa, keď som videl, ako veľmi sa Jehova na vás hnevá+ a že vás chce vyhladiť. Jehova ma však aj tentoraz vypočul.+ 20  Jehova sa veľmi rozhneval aj na Árona a chcel ho usmrtiť,+ ale aj zaňho som vtedy úpenlivo prosil. 21  Vzal som teľa,+ to hriešne dielo, ktoré ste urobili, spálil som ho a dôkladne som ho rozbil, rozdrvil som ho na jemný prach a ten som hodil do potoka, ktorý tečie z vrchu.+ 22  Aj v Tabere,+ v Masse+ a v Kibrót-Hattaave+ ste dráždili Jehovu. 23  Keď vás Jehova poslal z Kádeš-Barney+ a povedal: ‚Choďte a obsaďte krajinu, ktorú vám dám,‘ vzbúrili ste sa proti príkazu Jehovu, svojho Boha,+ neverili ste mu+ a neposlúchli ste ho. 24  Búrite sa proti Jehovovi, odkedy vás poznám. 25  Klaňal som sa pred Jehovom k zemi 40 dní a 40 nocí.+ Klaňal som sa pred Jehovom, lebo povedal, že vás vyhladí. 26  Úpenlivo som Jehovu prosil: ‚Zvrchovaný Pán Jehova, neznič svoj ľud. Je tvojím osobným vlastníctvom.*+ Vykúpil si ho svojou mocou a vyviedol z Egypta svojou silnou rukou.+ 27  Pamätaj na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Jakoba.+ Nezameriavaj sa na to, aký je tento ľud tvrdohlavý, zlý a hriešny.+ 28  Inak obyvatelia krajiny, z ktorej si nás vyviedol, povedia: „Jehova ich nedokázal priviesť do krajiny, ktorú im sľúbil. A pretože ich nenávidel, vyviedol ich odtiaľto, aby ich usmrtil v pustatine.“+ 29  Veď sú tvojím ľudom a tvojím osobným vlastníctvom*+ a vyviedol si ich svojou veľkou mocou a vystretým ramenom.‘+

Poznámky pod čiarou

Čiže s vysokými hradbami.
Dosl. „tvrdošijný“.
Al. „liatu sochu“.
Al. „liatu sochu“.
Al. „tvojím dedičstvom“.
Al. „tvojím dedičstvom“.