Piata Mojžišova 8:1–20

  • Pripomienka, ako Jehova žehnal Izrael (1 – 9)

    • „Človek nežije len z chleba“ (3)

  • Nezabudni na Jehovu (10 – 20)

8  Svedomito dodržiavajte každé prikázanie, ktoré vám dnes odovzdávam, aby ste žili+ a pribúdalo vás a aby ste vošli do krajiny, o ktorej prisahal Jehova vašim predkom, že vám ju dá, a obsadili ju.+  Pamätaj na tú dlhú cestu, keď ťa Jehova, tvoj Boh, 40 rokov viedol po pustatine,+ aby ťa naučil pokore a vyskúšal ťa+ a tak spoznal, čo je v tvojom srdci,+ či budeš dodržiavať jeho prikázania alebo nie.  Učil ťa pokore, nechal ťa o hlade+ a potom ťa sýtil mannou,+ ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale z každého výroku, ktorý vychádza z Jehovových úst.+  Za tých 40 rokov sa tvoj odev neobnosil a nohy ti neopuchli.+  Hlboko vnútri* vieš, že ako otec vychováva svojho syna, tak Jehova, tvoj Boh, vychovával teba.+  Budeš dodržiavať prikázania Jehovu, svojho Boha. Budeš chodiť po jeho cestách a budeš sa ho báť.  Veď Jehova, tvoj Boh, ťa privádza do dobrej krajiny,+ do krajiny potokov,* prameňov a hlbokých vôd vyvierajúcich v údoliach i na vrchoch,  do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníkov a granátovníkov,+ do krajiny olivového oleja a medu.+  Je to krajina, v ktorej nebude nedostatok jedla a kde ti nebude nič chýbať, krajina, ktorej kamene obsahujú železo a kde budeš z vrchov ťažiť meď. 10  Keď sa dosýta naješ, chváľ Jehovu, svojho Boha, za dobrú krajinu, ktorú ti dal.+ 11  Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Jehovu, svojho Boha, a neprestal dodržiavať jeho prikázania, právne predpisy a zákony, ktoré ti dnes odovzdávam. 12  Keď budeš jesť a nasýtiš sa a keď si postavíš pekné domy a budeš v nich bývať,+ 13  keď sa rozmnoží tvoj dobytok a ovce a keď ti pribudne striebra a zlata a budeš mať dostatok všetkého, 14  nech tvoje srdce nespyšnie.+ Nezabudni na Jehovu, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, kde si bol v otroctve,+ 15  a ktorý ťa viedol veľkou a hrozivou pustatinou,+ kde boli jedovaté hady a škorpióny a vyprahnutá zem bez vody. Vyviedol ti vodu z tvrdej* skaly+ 16  a v pustatine ťa sýtil mannou,+ ktorú tvoji otcovia nepoznali, aby ťa naučil pokore+ a vyskúšal ťa, aby ťa v budúcnosti mohol zahrnúť dobrom.+ 17  Keby si si povedal v srdci: ‚Toto bohatstvo som získal vlastnou silou a vlastnými rukami,‘+ 18  spomeň si, že to Jehova, tvoj Boh, ti dáva silu nadobudnúť bohatstvo.+ Tak plní svoju zmluvu, ktorú prísahou potvrdil tvojim predkom a ktorej sa pridržiava aj dnes.+ 19  Ale ak zabudnete na Jehovu, svojho Boha, a budete chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im, varujem vás dnes, že určite zahyniete.+ 20  Ak nebudete počúvať hlas Jehovu, svojho Boha, zahyniete ako národy, ktoré Jehova pred vami ničí.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Svojím srdcom“.
Al. „vádí s vodou; riečnych údolí s vodou“.
Dosl. „z kremennej“.