Piata Mojžišova 7:1–26

  • Sedem národov, ktoré majú byť zničené (1 – 6)

  • Prečo si Jehova vybral Izrael (7 – 11)

  • Poslušnosť prinesie dobré výsledky (12 – 26)

7  Keď ťa Jehova, tvoj Boh, privedie do krajiny, ktorú sa chystáš obsadiť,+ vyženie spred teba veľké národy:+ Chetitov, Girgašejcov, Amorejcov,+ Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebuzejcov,+ sedem národov početnejších a mocnejších, ako si ty.+  Tvoj Boh Jehova ti ich vydá do rúk a porazíš ich.+ Úplne ich zničíš.*+ Neuzavrieš s nimi zmluvu ani sa nad nimi nezľutuješ.+  Nebudeš s nimi uzatvárať manželstvá. Svoje dcéry nedáš ich synom a ich dcéry nevezmeš pre svojich synov.+  Lebo odvrátia tvojich synov odo mňa a tí začnú slúžiť iným bohom.+ Potom Jehova vzplanie hnevom proti vám a rýchlo vás vyhladí.+  Preto im urobte toto: zbúrajte ich oltáre, rozbite ich posvätné stĺpy,+ povytínajte ich posvätné koly*+ a spáľte ich modly.+  Veď ste svätý ľud Jehovu, svojho Boha. Vás si vyvolil Jehova, váš Boh, aby ste boli jeho ľudom, jeho najcennejším vlastníctvom* zo všetkých národov, ktoré sú na zemi.+  Jehova si vás zamiloval a vybral nie preto, že ste boli početnejší ako ostatné národy,+ veď ste boli najmenší zo všetkých národov.+  Jehova to urobil preto, lebo vás miloval a dodržiaval prísahu, ktorú dal vašim predkom.+ Preto vás Jehova vyviedol silnou rukou z krajiny, kde ste boli otrokmi,+ a vyslobodil* vás z moci* faraóna, egyptského kráľa.  Vieš, že tvoj Boh Jehova je pravý Boh, verný Boh, ktorý do tisícej generácie dodržiava zmluvu a prejavuje vernú lásku tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.+ 10  Ale tým, čo ho nenávidia, odpláca priamo do tváre a ničí ich.+ Bez meškania potrestá tých, čo ho nenávidia, odplatí im priamo do tváre. 11  Preto svedomito dodržiavaj prikázania, nariadenia a právne predpisy, ktoré ti dnes odovzdávam. 12  Ak budeš počúvať tieto právne predpisy, dodržiavať ich a riadiť sa nimi, Jehova, tvoj Boh, dodrží svoju zmluvu a bude ťa verne milovať, tak ako prisahal tvojim predkom. 13  Bude ťa milovať, požehnávať a obdarí ťa mnohými deťmi. Požehná ťa množstvom potomkov,*+ bohatou úrodou obilia, hojnosťou mladého vína a oleja+ i množstvom teliat a jahniat v tvojich stádach v krajine, o ktorej prisahal tvojim predkom, že ti ju dá.+ 14  Budeš požehnaný viac ako ostatné národy.+ Nebude medzi vami neplodný muž ani neplodná žena, ani váš dobytok nebude neplodný.+ 15  Jehova ťa zbaví všetkých chorôb* a nepostihne ťa nijakou z hrozných chorôb, ktoré si poznal v Egypte.+ Postihne nimi tých, čo ťa nenávidia. 16  Zničíš* všetky národy, ktoré ti Jehova, tvoj Boh, vydáva do rúk.+ Nezľutuješ sa nad nimi*+ a nebudeš slúžiť ich bohom,+ lebo by si sa tým chytil do pasce.+ 17  Možno si povieš v srdci: ‚Tieto národy sú väčšie ako my. Ako by sme ich mohli vyhnať?‘+ 18  Ale neboj sa ich.+ Spomeň si, čo Jehova, tvoj Boh, urobil faraónovi a celému Egyptu.+ 19  Spomeň si na veľké tresty,* ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a zázraky+ a na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorým ťa vyviedol Jehova, tvoj Boh.+ Rovnako Jehova, tvoj Boh, zakročí proti všetkým národom, ktorých sa bojíš.+ 20  Jehova, tvoj Boh, v nich vyvolá pocit beznádeje.* Všetci, ktorí zostanú,+ zahynú, aj tí, ktorí sa pred tebou skryjú. 21  Netras sa pred nimi, lebo tvoj Boh Jehova, veľký a bázeň vzbudzujúci Boh,+ je s tebou.+ 22  Jehova, tvoj Boh, postupne vyženie spred teba tieto národy.+ Nebudeš ich môcť zničiť rýchlo, aby sa v krajine nerozmnožila divá zver a neuškodila ti. 23  Jehova, tvoj Boh, ti ich vydá do rúk a budeš ich zrážať, až kým nebudú vyhladení.+ 24  Vydá ti do rúk ich kráľov+ a ty vymažeš ich mená spod nebies.+ Nikto pred tebou neobstojí,+ všetkých ich zničíš.+ 25  Sochy ich bohov spáliš.+ Nezatúžiš po striebre a zlate, ktoré je na nich, a nevezmeš si ho.+ Keby si si ho vzal, chytil by si sa do pasce. Pre Jehovu, tvojho Boha, je odporné.+ 26  A neprinesieš si do domu odpornú vec, aby si nebol zničený* tak ako ona. Máš si ju zhnusiť a sprotiviť, lebo je určená na zničenie.

Poznámky pod čiarou

Al. „zasvätíš zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „drahocenným majetkom“.
Dosl. „vykúpil“.
Dosl. „z ruky“.
Dosl. „Požehná plod tvojho lona“.
Al. „ťa ochráni pred všetkými chorobami“.
Dosl. „Pohltíš“.
Dosl. „Tvoje oko sa nad nimi nezľutuje“.
Al. „skúšky; súdy“.
Al. možno „paniku; zdesenie“.
Al. „zasvätený zničeniu“.