Piata Mojžišova 6:1–25

  • Miluj Jehovu celým svojím srdcom (1 – 9)

    • „Počúvaj, Izrael“ (4)

    • Rodičia majú učiť deti (6, 7)

  • Nezabudni na Jehovu (10 – 15)

  • Neskúšaj Jehovu (16 – 19)

  • Rozprávaj o Božích činoch budúcim generáciám (20 – 25)

6  Toto sú prikázania, nariadenia a právne predpisy, ktoré mi dal Jehova, váš Boh, aby som vás ich učil a aby ste ich dodržiavali v krajine, ktorú sa chystáte obsadiť.  Tak sa vy, vaši synovia a vaši vnuci naučíte báť Jehovu, svojho Boha, a po celý život budete dodržiavať všetky jeho zákony a prikázania, ktoré vám odovzdávam.+ Vďaka tomu budete dlho žiť.+  Počúvaj, Izrael, a svedomito ich dodržiavaj, aby sa ti dobre darilo a aby vás bolo mnoho v krajine oplývajúcej mliekom a medom, tak ako ti sľúbil Jehova, Boh tvojich predkov.  Počúvaj, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden* Jehova.+  Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou*+ a celou svojou silou.*+  Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať vo svojom srdci  a budeš ich vštepovať* svojim deťom*+ a hovoriť o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, keď pôjdeš po ceste, keď budeš líhať i keď budeš vstávať.+  Priviažeš si ich ako pripomienku na ruku a budeš ich mať ako čelenku na hlave.*+  Napíšeš ich na zárubne svojho domu a na svoje brány. 10  Keď ťa Jehova, tvoj Boh, privedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim predkom Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ti ju dá+ – do krajiny s veľkými a peknými mestami, ktoré si nestaval,+ 11  s domami plnými najrôznejších dobrých vecí, ktoré si nezískal vlastnou prácou, s nádržami na vodu,* ktoré si nevytesal, a s vinicami a olivovníkmi, ktoré si nesadil –, a ty budeš jesť a nasýtiš sa,+ 12  dávaj si pozor, aby si nezabudol na Jehovu,+ ktorý ťa vyviedol z Egypta, kde si bol v otroctve. 13  Jehovu, svojho Boha, sa budeš báť,+ jemu budeš slúžiť+ a na jeho meno budeš prisahať.+ 14  Nebudeš chodiť za inými bohmi, za bohmi okolitých národov,+ 15  lebo Jehova, tvoj Boh, ktorý je v tvojom strede, vyžaduje výlučnú oddanosť.+ Inak Jehova, tvoj Boh, vzplanie hnevom+ a vyhladí ťa z povrchu zeme.+ 16  Nebudeš skúšať Jehovu, svojho Boha,+ ako si ho skúšal pri Masse.+ 17  Svedomito dodržiavaj prikázania Jehovu, svojho Boha, jeho pripomienky a nariadenia, ktoré ti prikázal. 18  Rob to, čo je správne a dobré v Jehovových očiach. Potom sa ti bude dariť a vstúpiš do dobrej krajiny, ktorú Jehova pod prísahou sľúbil tvojim predkom.+ Obsadíš ju 19  a vyženieš spred seba všetkých svojich nepriateľov, tak ako Jehova sľúbil.+ 20  Keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta: ‚Prečo vám Jehova, náš Boh, dal tie pripomienky, nariadenia a právne predpisy?‘, 21  odpovieš mu: ‚Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Jehova nás odtiaľ vyviedol silnou rukou. 22  Jehova konal pred našimi očami veľké a ničivé znamenia a zázraky, ktoré postihli celý Egypt,+ faraóna a celú jeho domácnosť.+ 23  Vyviedol nás odtiaľ, aby nás priviedol sem a dal nám krajinu, o ktorej prisahal našim predkom, že im ju dá.+ 24  Potom nám Jehova prikázal riadiť sa všetkými týmito predpismi a báť sa Jehovu, nášho Boha, aby sa nám dobre darilo+ a zostali sme žiť,+ tak ako je to dnes. 25  Ak budeme svedomito dodržiavať všetky tieto prikázania a poslúchať Jehovu, nášho Boha, tak ako nám prikázal, bude nás považovať za spravodlivých.‘+

Poznámky pod čiarou

Al. „jediný; jedinečný“.
Al. „životnou silou; všetkým, čo je v tvojich silách“.
Al. „opakovať“.
Dosl. „synom“.
Dosl. „medzi očami“.
Al. „s cisternami“.