Piata Mojžišova 34:1–12

34  Potom Mojžiš vystúpil z moábskych plání na vrch Nebo,+ na vrchol Pisgy+ naproti Jerichu.+ A Jehova mu ukázal celú krajinu: územie od Gileádu po Dán,+  celé územie Naftaliho, kraj Efraima a Manaššeho, celý kraj Júdu až po západné more,*+  Negeb+ a celý jordánsky kraj+ vrátane údolia Jericha, mesta paliem, až po Coár.+  Jehova mu povedal: „Toto je krajina, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, keď som povedal: ‚Dám ju tvojim potomkom.‘*+ Dovolil som ti, aby si ju videl na vlastné oči, ale nevojdeš do nej.“+  Tam, v moábskej krajine, Jehovov služobník Mojžiš zomrel, ako povedal Jehova.+  Pochoval* ho v údolí oproti Bet-Peoru v moábskej krajine. Dodnes nikto nevie, kde je jeho hrob.+  Mojžiš mal 120 rokov, keď zomrel.+ Zrak mu nezoslabol a sila ho neopustila.  Izraeliti ho oplakávali na moábskych pláňach 30 dní.+ Potom sa obdobie plaču a smútku za Mojžišom skončilo.  Jozua, Nunov syn, bol plný múdrosti,* lebo Mojžiš naňho položil ruky.+ Izraeliti ho poslúchali a robili to, čo Jehova prikázal Mojžišovi.+ 10  Ale v Izraeli už nikdy nepovstal prorok ako Mojžiš,+ s ktorým by Jehova hovoril* tvárou v tvár.+ 11  Vykonal všetky znamenia a zázraky, ktoré ho Jehova poslal urobiť v Egypte pred faraónom a pred všetkými jeho sluhami a celou jeho krajinou.+ 12  A celý Izrael videl veľké a obdivuhodné skutky, ktoré Mojžiš vykonal mocnou rukou.+

Poznámky pod čiarou

Čiže po Veľké more alebo Stredozemné more.
Dosl. „tvojmu semenu“.
Zjavne Boh.
Dosl. „ducha múdrosti“.
Dosl. „ktorého by Jehova poznal“.