Piata Mojžišova 33:1–29

  • Mojžiš žehná jednotlivé kmene (1 – 29)

    • Jehovove „večné ramená“ (27)

33  Týmito slovami Boží služobník Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou.+  Povedal: „Jehova prišiel zo Sinaja,+zažiaril na nich zo Seiru,jeho sláva sa zaskvela z pohoria Páran.+ Boli s ním sväté myriady,*+po pravici mal svojich bojovníkov.+   Miloval si svoj ľud,+celý tento svätý ľud je v tvojej ruke.+ Sedeli pri tvojich nohách,+počúvali tvoje slová.+   (Mojžiš nám dal príkaz,+zákon, ktorý patrí Jakobovmu ľudu.)+   Boh sa stal kráľom v Ješurune,*+keď sa zhromaždili hlavy ľudu+spolu so všetkými kmeňmi Izraela.+   Nech Rúben žije a nech nevymiera,+nech neubúda jeho mužov.“+  Júdu požehnal týmito slovami:+ „Jehova, vypočuj hlas Júdu+a priveď ho späť k jeho ľudu. Svojimi rukami bráni* to, čo mu patrí. Pomôž mu v boji s jeho nepriateľmi.“+  O Lévim povedal:+ „Tvoje* tumim a urim+ patria mužovi, ktorý ti je verný+a ktorého si vyskúšal pri Masse.+ Prel si sa s ním pri vodách Meriby,+   s mužom, ktorý povedal svojmu otcovi a matke: ‚Neberiem na vás ohľad.‘ Ani k svojim bratom sa nehlásil+a svojich synov si nevšímal,lebo sa držal tvojho slovaa zachovával tvoju zmluvu.+ 10  Nech poučuje Jakoba o tvojich právnych predpisoch+a Izrael o tvojom Zákone.+ Nech ti* predkladá kadidlo, ktoré ti príjemne vonia,+a zápalnú obeť na tvoj oltár.+ 11  Jehova, požehnaj jeho silua kiež máš radosť z toho, čo robí. Polám nohy* tým, čo proti nemu bojujú,aby už nevstali tí, čo ho nenávidia.“ 12  O Benjamínovi povedal:+ „Nech Jehovov milovaný býva uňho v bezpečí. Celý deň ho bude chrániťa on bude prebývať na jeho chrbte.“* 13  O Jozefovi povedal:+ „Nech Jehova požehná jeho krajinu+tým najlepším z neba,rosou a vodou z hlbokých prameňov,+ 14  tým najlepším z úrody, plodov slnka,najlepšou úrodou každého mesiaca,+ 15  tým najvyberanejším z pradávnych* vrchov+a najlepším z odvekých pahorkov, 16  tým najvyberanejším zo zeme, zo všetkého, čo je na nej.+ Kiež má priazeň toho, ktorý sa objavil v horiacom kre.+ Nech celé toto požehnanie príde na Jozefovu hlavu,na temeno hlavy toho, ktorý je vybratý spomedzi svojich bratov.+ 17  Je majestátny ako prvorodený býk,jeho rohy sú ako rohy divého býka. Bude nimi klať národy,všetky národy až do končín zeme. Také sú desaťtisíce Efraima,+také sú tisíce Manaššeho.“ 18  O Zebulúnovi povedal:+ „Raduj sa, Zebulún, na svojich výpravácha ty, Isachar, vo svojich stanoch.+ 19  Zvolajú národy k vrchu. Tam budú prinášať správne obete. Budú čerpať* z hojného bohatstva morí,z pokladov* ukrytých v piesku.“ 20  O Gádovi povedal:+ „Požehnaný je ten, kto rozširuje Gádovo územie.+ Leží tam ako lev,pripravený trhať rameno i hlavu. 21  Vyberie si tú najlepšiu časť,+podiel, ktorý mu pridelil zákonodarca.+ Zhromaždia sa hlavy ľudu. Bude presadzovať Jehovovu spravodlivosťa jeho právne predpisy pre Izrael.“ 22  O Dánovi povedal:+ „Dán je levíča,+ktoré vyskočí z Bášanu.“+ 23  O Naftalim povedal:+ „Naftali je nasýtený Jehovovou priazňou,je naplnený jeho požehnaním. Obsaď krajinu na západe i na juhu!“ 24  O Ašerovi povedal:+ „Ašer je požehnaný mnohými synmi. Nech je obľúbený medzi svojimi bratmia nech si kúpe* nohy v oleji. 25  Závory tvojich brán sú zo železa a medi,+po všetky svoje dni budeš v bezpečí.* 26  Nikto sa nevyrovná Bohu+ Ješuruna.+ Ženie sa nebom, aby ti pomohol,vo svojej vznešenosti sa nesie na oblakoch.+ 27  Boh je odpradávna tvojím útočiskom,+nesú ťa jeho večné ramená.+ Zaženie pred tebou nepriateľov+a povie: ‚Vyhlaď ich!‘+ 28  Izrael bude bývať v bezpečí,Jakobov prameň bude nerušene prúdiťv krajine obilia a mladého vína+a nebesia ho budú zvlažovať rosou.+ 29  Si šťastný, Izrael!+ Kto je ako ty,+ľud zachránený Jehovom?+ On je tvojím ochranným štítom+a tvojím slávnym mečom. Tvoji nepriatelia sa pred tebou budú krčiť+a ty budeš šliapať po ich chrbtoch.“*

Poznámky pod čiarou

Al. „desaťtisíce svätých“.
Význ. „čestný; zásadový“. Čestný titul Izraela.
Al. „bojuje za“.
„Tvoje“ a „ti“ sa v tomto verši vzťahuje na Boha.
Dosl. „k tvojmu nosu“.
Al. „bedrá“.
Dosl. „medzi jeho plecami“.
Al. možno „z východných“.
Al. „zo zásob“.
Dosl. „cicať“.
Al. „máča“.
Dosl. „tvoja sila bude ako tvoje dni“.
Al. možno „výšinách“.