Piata Mojžišova 3:1–29

  • Víťazstvo nad Ógom, kráľom Bášanu (1 – 7)

  • Rozdelenie krajiny východne od Jordánu (8 – 20)

  • Príkaz Jozuovi: „Nebojte sa ich.“ (21, 22)

  • Mojžiš nevstúpi do krajiny (23 – 29)

3  Potom sme zmenili smer a vydali sme sa cestou do Bášanu. Bášanský kráľ Óg vytiahol s celým svojím vojskom, aby proti nám bojoval pri Edrei.+  Vtedy mi Jehova povedal: ‚Neboj sa ho, lebo ti ho vydám do rúk i všetok jeho ľud a krajinu. Urobíš s ním to isté, čo si urobil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý sídlil v Chešbone.‘  A Jehova, náš Boh, nám vydal do rúk aj bášanského kráľa Óga a všetok jeho ľud a porazili sme ho, takže nikto neprežil.  Vtedy sme dobyli všetky jeho mestá. Nezostalo ani jediné mesto, ktoré by sme neobsadili. Bolo ich 60, celý kraj Argob, čiže Ógovo kráľovstvo v Bášane.+  Všetky tieto mestá boli opevnené vysokými hradbami s bránami a závorami. Okrem toho sme dobyli veľké množstvo neopevnených miest.  Zničili sme ich,*+ tak ako sme to urobili v krajine chešbonského kráľa Sichona. Zničili sme všetky mestá aj s mužmi, ženami a deťmi+  a vzali sme si všetok dobytok a ukoristené veci z tých miest.  Tak sme v tom čase zabrali krajinu dvoch amorejských kráľov,+ ktorí bývali východne od Jordánu, krajinu od údolia* Arnón až po vrch Hermon+  (Sidónci nazývali ten vrch Sirjon a Amorejci Senir), 10  čiže všetky mestá náhornej plošiny, celý Gileád a celý Bášan až po Salchu a Edrei,+ mestá Ógovho kráľovstva v Bášane. 11  Bášanský kráľ Óg zostal ako posledný z Refajovcov. Doteraz sú v ammónskom meste Rabba jeho máry* zo železa.* Sú deväť lakťov* dlhé a štyri lakte široké, merané bežným lakťom. 12  Obsadili sme túto krajinu: územie od Aroeru,+ ktorý je pri údolí Arnón, smerom na sever a polovicu hornatého kraja Gileád s jeho mestami, ktoré som dal Rúbenovcom a Gádovcom.+ 13  Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášan, Ógovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Manašše.+ Celý kraj Argob, ktorý patrí k Bášanu, bol známy ako krajina Refajovcov. 14  Jair,+ syn Manaššeho, zabral celý kraj Argob+ až po hranicu Gešúrijcov a Maachaťanov+ a dediny v tejto časti Bášanu pomenoval podľa seba Chavvot-Jair.*+ Tak sa volajú až dodnes. 15  Machirovi som dal Gileád.+ 16  Rúbenovcom a Gádovcom+ som dal územie od Gileádu až po údolie Arnón (hranica vedie stredom údolia) a až po údolie* Jabbok, ktoré je hranicou Ammóncov, 17  a tiež Arabu s Jordánom a jeho brehom od Kinneretu k moru Araby, čiže k Soľnému moru,* pri úpätí svahov Pisgy na východe.+ 18  Potom som vám prikázal: ‚Jehova, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju obsadili. Všetci udatní muži si vezmú zbrane a pôjdu v čele svojich bratov Izraelitov.+ 19  Iba vaše manželky, deti a dobytok – viem, že máte mnoho dobytka – zostanú v mestách, ktoré som vám dal. 20  Zostanú tam, kým Jehova nedopraje vašim bratom pokoj, tak ako ho doprial vám, a kým aj oni neobsadia krajinu, ktorú im Jehova, váš Boh, dá za Jordánom. Potom sa každý z vás vráti k svojmu majetku, ktorý som vám dal.‘+ 21  A Jozuovi+ som prikázal: ‚Na vlastné oči si videl, čo Jehova, váš Boh, urobil tým dvom kráľom. To isté Jehova urobí všetkým kráľovstvám, ktorými budeš prechádzať.+ 22  Nebojte sa ich. Jehova, váš Boh, bojuje za vás.‘+ 23  V tom čase som úpenlivo prosil Jehovu: 24  ‚Zvrchovaný Pán Jehova, svojmu služobníkovi si začal ukazovať svoju veľkosť a moc.*+ Veď ktorý boh v nebi alebo na zemi koná také mocné skutky ako ty?+ 25  Nechaj ma, prosím, prejsť cez Jordán a vidieť tú dobrú krajinu, ktorá je za ním, ten krásny hornatý kraj a Libanon.‘+ 26  Ale pre vás sa Jehova na mňa stále veľmi hneval+ a nevypočul ma. Jehova mi povedal: ‚Stačilo! Už mi o tom nikdy nehovor! 27  Vyjdi na vrchol Pisgy+ a pozri sa na západ, na sever, na juh a na východ. Pozri si tú krajinu na vlastné oči, lebo cez Jordán neprejdeš.+ 28  Ustanov za vodcu Jozuu,+ povzbuď ho a posilni, lebo on cezeň prejde+ v čele tohto ľudu a pod jeho vedením zdedia krajinu, ktorú uvidíš.‘ 29  To všetko sa stalo, keď sme bývali v údolí naproti Bet-Peoru.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Zasvätili sme ich zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „od vádí; od riečneho údolia“.
Al. „sarkofág; truhla“.
Al. možno „z bazaltu“.
Jeden lakeť zodpovedal 44,5 cm. Pozri dodatok B14.
Význ. „Jairove stanové dediny“.
Al. „po vádí; po riečne údolie“.
Čiže k Mŕtvemu moru.
Dosl. „mocnú ruku“.