Piata Mojžišova 29:1–29

  • Zmluva s Izraelom v moábskej krajine (1 – 13)

  • Výstraha pred neposlušnosťou (14 – 29)

    • To, čo je skryté, a to, čo sa Boh rozhodol zjaviť (29)

29  Toto sú slová zmluvy, ktorú Mojžiš na Jehovov príkaz uzavrel s Izraelitmi v moábskej krajine, okrem zmluvy, ktorú s nimi uzavrel na Chorebe.+  Mojžiš zvolal celý Izrael a povedal: „Na vlastné oči ste videli všetko, čo Jehova urobil v Egypte faraónovi, všetkým jeho sluhom a celej jeho krajine.+  Na vlastné oči ste videli veľké tresty,* znamenia a zázraky.+  Ale až dodnes vám Jehova nedal srdce, ktoré by rozumelo, oči, ktoré by videli, a uši, ktoré by počuli.+  ‚Keď som vás 40 rokov viedol pustatinou,+ odevy sa vám neobnosili a sandále na nohách sa vám nezodrali.+  Nejedli ste chlieb a nepili ste víno ani iný alkohol, ale staral som sa o vás, aby ste spoznali, že ja som Jehova, váš Boh.‘  Potom sme prišli sem a chešbonský kráľ Sichon+ a bášanský kráľ Óg+ vytiahli proti nám do boja, ale my sme ich porazili.+  Zabrali sme ich krajinu a dali sme ju do dedičstva Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Manašše.+  Preto zachovávajte slová tejto zmluvy a riaďte sa nimi, aby sa vám darilo vo všetkom, čo budete robiť.+ 10  Všetci dnes stojíte pred Jehovom, svojím Bohom: hlavy vašich kmeňov, vaši starší, vaši vodcovia, všetci izraelskí muži, 11  vaše deti, manželky+ i cudzinci,+ ktorí bývajú vo vašom tábore, od toho, kto pre vás zbiera* drevo, po toho, kto pre vás čerpá vodu. 12  Ste tu, aby ste so svojím Bohom Jehovom uzavreli zmluvu, ktorú potvrdzuje prísahou. Dnes ju s vami Jehova, váš Boh, uzatvára,+ 13  aby ste sa stali jeho ľudom+ a aby bol vaším Bohom,+ tak ako vám sľúbil a ako to prisahal vašim predkom Abrahámovi,+ Izákovi+ a Jakobovi.+ 14  Túto zmluvu potvrdenú prísahou neuzatváram iba s vami, 15  ale aj s tými, ktorí tu dnes stoja s nami pred Jehovom, naším Bohom, i s tými, ktorí tu dnes s nami nie sú. 16  (Sami viete, ako sme žili v Egypte a ako sme na svojej ceste prešli územím rôznych národov.+ 17  Videli ste ich ohavnosti, ich odporné modly*+ z dreva a kameňa, zo striebra a zlata.) 18  Nech medzi vami nie je muž ani žena, rodina ani kmeň, ktorých srdce by sa odvrátilo od Jehovu, nášho Boha, a ktorí by išli slúžiť bohom tých národov.+ Nech medzi vami nie je koreň, ktorý plodí jed a horkosť.*+ 19  Ak si niekto vypočuje slová tejto prísahy, no bude si nahovárať v srdci: ‚Bude sa mi dobre dariť, aj keď si budem robiť, čo chcem,‘ a popritom zničí všetkých okolo seba,* 20  Jehova mu nebude ochotný odpustiť.+ Vzplanie proti nemu Jehovov veľký hnev a splní sa na ňom celá kliatba zapísaná v tejto knihe+ a Jehova vymaže jeho meno spod nebies. 21  Jehova ho oddelí od všetkých izraelských kmeňov a zošle naňho nešťastie. Doľahne naňho celá kliatba spomenutá v zmluve a zaznamenaná v tejto knihe Zákona. 22  Keď budúca generácia vašich synov a cudzinci zo vzdialenej krajiny uvidia, akými pohromami a chorobami Jehova postihol túto krajinu, 23  keď uvidia, že celá krajina je zničená sírou, soľou a ohňom, že sa v nej neseje ani v nej nič nerastie a neklíči, že vyzerá ako Sodoma a Gomora,+ Adma a Cebojim,+ ktoré Jehova zničil vo svojom hneve a zúrivosti, 24  vtedy oni a všetky národy povedia: ‚Prečo to Jehova urobil tejto krajine?+ Prečo ten veľký planúci hnev?‘ 25  Odpovedia im: ‚Pretože opustili zmluvu Jehovu,+ Boha svojich predkov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta.+ 26  Išli slúžiť iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im nedovolil uctievať.*+ 27  Vtedy Jehova vzplanul hnevom proti tej krajine a priviedol na ňu celú kliatbu zapísanú v tejto knihe.+ 28  Preto ich Jehova v hneve, zúrivosti a veľkom rozhorčení vytrhol z ich pôdy+ a vrhol ich do inej krajiny, kde sú dodnes.‘+ 29  To, čo je skryté, patrí Jehovovi, nášmu Bohu,+ ale to, čo sa rozhodol zjaviť, natrvalo zveril nám a našim potomkom, aby sme konali podľa všetkých slov tohto Zákona.+

Poznámky pod čiarou

Al. „skúšky; súdy“.
Al. „rúbe“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Dosl. „palinu“.
Dosl. „zavlaženého spolu s vyschnutým“.
Dosl. „nepridelil“.