Piata Mojžišova 28:1–68

28  Ak budeš počúvať hlas Jehovu, svojho Boha, a budeš svedomito dodržiavať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes odovzdávam, Jehova, tvoj Boh, ťa určite vyvýši nad všetky národy zeme.+  Keď budeš počúvať hlas Jehovu, svojho Boha, prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa:+  Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.+  Požehnané budú tvoje deti,*+ tvoja úroda a mláďatá tvojho dobytka, tvoje teľatá a jahňatá.+  Požehnaný bude tvoj kôš+ a tvoje korytá.*+  Požehnaný budeš vo všetkom, čo budeš robiť.*  Jehova sa postará, že nepriatelia, ktorí proti tebe povstanú, budú porazení.+ Z jedného smeru na teba zaútočia, ale siedmimi smermi budú pred tebou utekať.+  Jehova zošle požehnanie na tvoje zásobárne+ a na všetko, čo budeš robiť, a Jehova, tvoj Boh, ťa požehná v krajine, ktorú ti dáva.  Keď budeš dodržiavať prikázania svojho Boha Jehovu a chodiť po jeho cestách, Jehova z teba urobí svoj svätý ľud,+ ako ti prisahal.+ 10  Všetky národy zeme uvidia, že nesieš Jehovovo meno,+ a budú sa ťa báť.+ 11  V krajine, o ktorej Jehova prisahal tvojim predkom, že ti ju dá,+ ťa Jehova obdarí blahobytom: dá ti veľa detí, mnoho dobytka a štedrú úrodu.+ 12  Jehova ti otvorí nebesia, svoju bohatú zásobáreň, a v pravý čas dá na tvoju krajinu dážď.+ Požehná ťa vo všetkom, čo budeš robiť. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš musieť požičiavať.+ 13  Ak budeš poslúchať prikázania Jehovu, svojho Boha, ktoré ti dnes dávam, a budeš ich zachovávať a riadiť sa nimi, Jehova ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost, a budeš vyvýšený,+ nie ponížený. 14  Neodchýliš sa napravo ani naľavo+ od všetkých slov, ktoré vám dnes odovzdávam, a nebudeš chodiť za inými bohmi a slúžiť im.+ 15  Ale ak nebudeš poslúchať hlas Jehovu, svojho Boha, a nebudeš svedomito dodržiavať všetky jeho prikázania a nariadenia, ktoré ti dnes dávam, prídu na teba všetky tieto kliatby a dostihnú ťa:+ 16  Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli.+ 17  Prekliaty bude tvoj kôš+ a tvoje korytá.+ 18  Prekliate budú tvoje deti,*+ tvoja úroda a tvoje teľatá a jahňatá.+ 19  Prekliaty budeš vo všetkom, čo budeš robiť.* 20  Pri všetkom, čo budeš robiť, bude na teba Jehova posielať kliatbu, zmätok a trest, kým nebudeš vyhladený. Rýchlo zahynieš za svoje zlé skutky a za to, že si ma opustil.+ 21  Jehova ťa bude stíhať chorobami, kým ťa nevyhubí z krajiny, ktorú sa chystáš obsadiť.+ 22  Jehova ťa raní tuberkulózou, vysokou horúčkou,+ zápalom, páľavou,* mečom,+ vysušujúcim vetrom a plesňou.+ Budú ťa prenasledovať, kým nezahynieš. 23  Obloha nad tvojou hlavou bude ako z medi a zem pod tebou ako zo železa.+ 24  Namiesto dažďa Jehova zošle na tvoju krajinu piesok a prach a budú na teba padať z neba, kým nebudeš zničený. 25  Jehova sa postará, že ťa tvoji nepriatelia porazia.+ Z jedného smeru na nich zaútočíš, ale siedmimi smermi budeš pred nimi utekať. Všetky kráľovstvá na zemi budú zdesené z toho, čo sa s tebou stane.+ 26  Vaše mŕtvoly budú pokrmom pre všetky vtáky na nebi a zvieratá na zemi a nikto ich neodoženie.+ 27  Jehova ťa postihne egyptskými vredmi, hemoroidmi, ekzémom a vyrážkami, z ktorých sa nebudeš môcť vyliečiť. 28  Jehova ťa postihne šialenstvom, slepotou+ a zmätenosťou.* 29  Napoludnie budeš tápať ako slepý v tme+ a v ničom sa ti nebude dariť. Budú ťa stále klamať a okrádať a nikto ti nepomôže.+ 30  Zasnúbiš sa so ženou, ale niekto ju znásilní. Postavíš dom, ale nebudeš v ňom bývať.+ Vysadíš vinicu, ale nebudeš z nej oberať úrodu.+ 31  Tvojho býka ti zabijú pred očami, ale ty z neho nebudeš jesť. Priamo pred tebou ti ukradnú osla a už ho nezískaš späť. Tvoje ovce ti vezmú nepriatelia a nebudeš mať nikoho, kto by ti pomohol. 32  Tvojich synov a dcér sa zmocní iný ľud+ a ty sa na to budeš pozerať. Budeš túžiť znovu ich vidieť, ale nič nezmôžeš. 33  Tvoju úrodu a všetko, čo vypestuješ, zje ľud, ktorý si nepoznal.+ Bude ťa stále klamať a utláčať. 34  Zošalieš z toho, čo uvidíš. 35  Jehova ťa postihne bolestivými vredmi na kolenách a stehnách. Od hlavy po päty nimi budeš pokrytý a nebudeš sa môcť vyliečiť. 36  Jehova odvedie teba i kráľa, ktorého si nad sebou dosadíš, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji predkovia.+ Tam budeš slúžiť iným bohom, bohom z dreva a kameňa.+ 37  Všetky národy, ku ktorým ťa Jehova odvedie, budú zdesené z toho, čo sa ti stalo, budú tebou pohŕdať* a budeš terčom posmechu.+ 38  Mnoho zaseješ, ale málo zožneš,+ lebo to zožerú kobylky.* 39  Vysadíš a obrobíš vinice, ale vína sa nenapiješ ani nič neoberieš,+ pretože to zožerú červy. 40  Po celej krajine budeš mať olivovníky, ale nenatrieš sa olejom, lebo tvoje olivy opadajú. 41  Privedieš na svet synov a dcéry, ale nezostanú s tebou, pretože pôjdu do zajatia.+ 42  Všetky tvoje stromy a úrodu napadnú roje hmyzu.* 43  Cudzinec, ktorý žije medzi vami, sa bude čoraz viac vzmáhať a ty budeš neprestajne upadať. 44  Bude ti požičiavať, ale ty mu požičiavať nebudeš.+ On bude hlavou a ty budeš chvostom.+ 45  Prídu na teba všetky tieto kliatby,+ budú ťa prenasledovať a dostihnú ťa, až ťa zničia,+ lebo si neposlúchal hlas Jehovu, svojho Boha, a nedodržiaval si jeho prikázania a zákony, ktoré ti dal.+ 46  Zostanú na tebe a na tvojich potomkoch ako trvalé znamenie a výstraha,+ 47  lebo v čase, keď si mal všetkého hojnosť, si neslúžil svojmu Bohu Jehovovi s radosťou a šťastným srdcom.+ 48  Jehova na teba pošle nepriateľov a budeš im slúžiť+ o hlade+ a smäde, v nahote* a úplnej biede. Položí ti na šiju železné jarmo a zničí ťa. 49  Z ďalekých končín zeme Jehova privedie národ,+ ktorý sa na teba vrhne ako orol.+ Bude to národ, ktorého jazyku nebudeš rozumieť,+ 50  krutý národ, ktorý nebude brať ohľad na starca a nezľutuje sa ani nad dieťaťom.+ 51  Budú jesť mláďatá tvojho dobytka a tvoju úrodu, kým ťa nevyhubia. Nenechajú ti žiadne obilie, mladé víno ani olej, žiadne teľatá ani jahňatá, celkom ťa zničia.+ 52  Budú ťa obliehať vo všetkých mestách* v tvojej krajine a uväznia ťa v nich, kým nepadnú vysoké a pevné hradby, na ktoré sa spoliehaš. Budeš obkľúčený vo všetkých mestách po celej krajine, ktorú ti dal Jehova, tvoj Boh.+ 53  Tvoj nepriateľ ťa tak zovrie a spôsobí ti takú tieseň, že budeš jesť vlastné deti,* mäso svojich synov a dcér,+ ktoré ti dal Jehova, tvoj Boh. 54  Aj ten najjemnejší a najcitlivejší muž z vás sa obráti proti svojmu bratovi, milovanej manželke a deťom, ktoré mu zostali, 55  a s nikým z nich sa nepodelí o mäso svojich detí, ktoré bude jesť, lebo mu nezostane nič iné. Taká hrozná bude tieseň, ktorú ti spôsobí nepriateľ, keď bude obliehať tvoje mestá.+ 56  A jemná a citlivá žena spomedzi vás, ktorá je taká precitlivená, že jej ani nenapadne stúpiť bosou nohou na zem,+ sa obráti proti svojmu milovanému manželovi, synovi či dcére 57  a nebude sa s nimi chcieť podeliť o svoje dieťa a plodové lôžko,* ktoré vyšlo z jej brucha. Bude ich potajomky jesť pre tieseň, ktorú ti spôsobí nepriateľ, keď bude obliehať tvoje mestá. 58  Ak nebudeš svedomito dodržiavať všetky slová tohto Zákona zapísané v tejto knihe+ a nebudeš sa báť slávneho mena, ktoré vzbudzuje bázeň,+ mena Jehovu,+ svojho Boha, 59  potom Jehova postihne teba a tvojich potomkov strašnými ranami, veľkými a dlhotrvajúcimi pohromami+ a mučivými, neustupujúcimi chorobami. 60  Pošle na teba všetky egyptské choroby, ktorých si sa bál, a budú sa ťa držať. 61  Okrem toho ťa Jehova bude stíhať všetkými možnými chorobami a pohromami, o ktorých sa ani nepíše v knihe tohto Zákona, kým nebudeš vyhladený. 62  Zostane vás málo,+ hoci vás bolo ako hviezd na nebi,+ pretože si neposlúchal hlas Jehovu, svojho Boha. 63  Ako vás kedysi Jehova s radosťou zahŕňal blahobytom a dával vám mnoho potomkov, tak vás Jehova s radosťou zničí a vyhladí. Budete vytrhnutí z krajiny, ktorú idete obsadiť. 64  Jehova ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca zeme po druhý.+ Tam budeš slúžiť bohom z dreva a kameňa, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji predkovia.+ 65  Medzi týmito národmi nenájdeš pokoj+ ani miesto, kde by si odpočinuli tvoje nohy. Jehova ti tam dá prestrašené srdce,+ vyhasnuté oči a pocit beznádeje.+ 66  Tvoj život bude visieť na vlásku. Vo dne v noci budeš žiť v strachu a nebudeš si istý životom. 67  Pre hrôzu, ktorá ti bude zvierať srdce, a pre pohľad, ktorý sa ti naskytne, budeš ráno hovoriť: ‚Keby už bol večer,‘ a večer povieš: ‚Keby už bolo ráno.‘ 68  Jehova vás odvezie loďami späť do Egypta cestou, o ktorej som ti povedal: ‚Už ju viac neuvidíš.‘ Tam sa budete predávať svojim nepriateľom za otrokov a otrokyne, ale nikto vás nekúpi.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „plod tvojho lona“.
Čiže nádoby na miesenie cesta.
Dosl.: „Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.“
Dosl. „plod tvojho lona“.
Dosl.: „Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať, a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať.“
Hebrejský výraz sa môže vzťahovať aj na pocit páľavy vyvolaný horúčkou.
Al. „zmätkom v srdci“.
Dosl. „budeš príslovím“.
Al. „koníky“.
Al. „bzučiaci hmyz“.
Al. „chatrne oblečený“.
Dosl. „bránach“.
Dosl. „plod svojho lona“.
Čiže placentu a plodové obaly.