Piata Mojžišova 27:1–26

27  Mojžiš s izraelskými staršími prikázal ľudu: „Zachovávajte všetky prikázania, ktoré vám dnes dávam.  V deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dáva Jehova, váš Boh, postavíte veľké kamene a obielite ich vápnom.+  Keď prekročíte rieku, napíšete na ne všetky slová tohto Zákona, aby ste mohli vstúpiť do krajiny, ktorú vám dáva Jehova, váš Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, tak ako vám to Jehova, Boh vašich predkov, sľúbil.+  Keď prekročíte Jordán, postavíte tie kamene na vrchu Ébal+ a obielite ich vápnom, ako vám to dnes prikazujem.  Okrem toho tam postavíte oltár Jehovovi, svojmu Bohu. Urobíte ho z kameňov, ktoré nebudete obrábať železnými nástrojmi.+  Oltár pre Jehovu, svojho Boha, postavíte z celých kameňov a budete na ňom Jehovovi, svojmu Bohu, obetovať zápalné obete.  Budete tam prinášať aj obete spoločenstva.+ Budete ich tam jesť+ a radovať sa pred Jehovom, svojím Bohom.+  Na kamene zreteľne napíšete všetky slová tohto Zákona.“+  Potom Mojžiš a lévitskí kňazi prehovorili k Izraelu: „Mlč a počúvaj, Izrael. Dnes si sa stal ľudom Jehovu, svojho Boha.+ 10  Budeš počúvať hlas Jehovu, svojho Boha, a dodržiavať jeho prikázania+ a nariadenia, ktoré ti dnes dávam.“ 11  V ten deň Mojžiš prikázal ľudu: 12  „Keď prekročíte Jordán, tieto kmene sa postavia na vrchu Gerizim,+ aby žehnali ľud: Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín. 13  A tieto kmene sa postavia na vrchu Ébal+ a budú vyslovovať kliatbu: Rúben, Gád, Ašer, Zebulún, Dán a Naftali. 14  A Léviti silným hlasom povedia celému izraelskému ľudu:+ 15  ‚Prekliaty je muž, ktorý urobí tesanú+ alebo kovovú modlu,*+ vec odpornú Jehovovi,+ výtvor remeselníkových rúk,* a niekam si ju ukryje.‘ (A všetok ľud odpovie: ‚Amen!‘)* 16  ‚Prekliaty je ten, kto sa správa pohŕdavo k svojmu otcovi alebo k svojej matke.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 17  ‚Prekliaty je ten, kto posúva hraničný kameň svojho blížneho.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 18  ‚Prekliaty je ten, kto posiela slepého človeka nesprávnou cestou.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 19  ‚Prekliaty je ten, kto porušuje práva+ cudzinca, siroty* a vdovy.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 20  ‚Prekliaty je ten, kto má pomer s manželkou svojho otca, pretože ho tým zneuctieva.‘*+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 21  ‚Prekliaty je ten, kto má pohlavný styk so zvieraťom.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 22  ‚Prekliaty je ten, kto má pomer so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo dcérou svojej matky.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 23  ‚Prekliaty je ten, kto má pomer so svojou svokrou.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 24  ‚Prekliaty je ten, kto striehne na svojho blížneho a zabije ho.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 25  ‚Prekliaty je ten, kto prijíma úplatok za zabitie nevinného človeka.‘*+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘) 26  ‚Prekliaty je ten, kto nedodržiava slová tohto Zákona a neriadi sa nimi.‘+ (A všetok ľud povie: ‚Amen!‘)

Poznámky pod čiarou

Al.: „Nech sa tak stane!“
Al. „rúk spracovateľa dreva a kovu“.
Al. „liatu sochu“.
Dosl. „chlapca bez otca“.
Dosl. „zdvíha spodnú časť rúcha svojho otca“.
Al. „duše nevinnej krvi“.