Piata Mojžišova 25:1–19

  • Pokyny k telesným trestom (1 – 3)

  • Nenasadzovať náhubok mlátiacemu býkovi (4)

  • Švagrovské manželstvo (5 – 10)

  • Nechytať za prirodzenie počas bitky (11, 12)

  • Presné závažia a miery (13 – 16)

  • Amalekiti majú byť vyhladení (17 – 19)

25  Keď medzi mužmi vznikne spor, predložia ho sudcom+ a tí ich rozsúdia. Toho, kto je v práve, vyhlásia za nevinného, a toho, kto sa previnil, odsúdia.+  Ak si vinník zaslúži bitku,+ sudca mu prikáže, aby si ľahol na zem, a v prítomnosti sudcu dostane toľko úderov, koľko si za svoj čin zaslúži.  Môže dostať 40 úderov,+ nie viac. Keby ich dostal viac, bol by pred tvojimi očami potupený.  Nenasadíš náhubok býkovi, keď mláti obilie.+  Keď bratia bývajú blízko seba a jeden z nich zomrie a nezanechá syna, manželka mŕtveho sa nevydá za niekoho mimo rodiny. Pôjde za ňou jej švagor, vezme si ju za manželku a splní si voči nej svoju švagrovskú povinnosť.*+  Prvorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho mŕtveho brata,+ aby jeho meno nevymizlo z Izraela.+  Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinú, ktorá zostala po jeho bratovi, švagriná pôjde za staršími k mestskej bráne a povie: ‚Môj švagor odmieta zachovať meno svojho brata v Izraeli. Nechce si voči mne splniť švagrovskú povinnosť.‘  Starší jeho mesta si ho zavolajú a pohovoria si s ním. Ak bude trvať na svojom a povie: ‚Nechcem si ju vziať,‘  švagriná k nemu pristúpi a pred očami starších mu stiahne z nohy sandál,+ napľuje mu do tváre a povie: ‚Toto sa robí mužovi, ktorý nechce zachovať rod svojho brata.‘ 10  Jeho rod* bude v Izraeli známy ako Dom vyzutého. 11  Ak sa dvaja muži budú biť a manželka jedného z nich v snahe ochrániť svojho manžela pred tým, kto ho bije, natiahne ruku a chytí ho za prirodzenie, 12  odsekneš jej ruku. Nezľutuješ sa nad ňou.* 13  Nebudeš mať vo vrecku dvojaké kamenné závažie,+ väčšie a menšie. 14  Nebudeš mať v dome dvojakú odmernú nádobu,*+ väčšiu a menšiu. 15  Budeš mať presné a správne závažie a presnú a správnu mieru, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh.+ 16  Lebo každý človek, ktorý koná nepoctivo, je tvojmu Bohu Jehovovi odporný.+ 17  Pamätaj, čo vám urobili Amalekiti, keď ste boli na ceste z Egypta,+ 18  ako vás napadli, keď ste boli vyčerpaní a zoslabnutí, a zabili všetkých, čo vysilení kráčali vzadu. Nebáli sa Boha. 19  Keď ti Jehova, tvoj Boh, dopraje pokoj od všetkých okolitých nepriateľov a obsadíš krajinu, ktorú ti Jehova, tvoj Boh, dáva do dedičstva,+ vymažeš spod nebies pamiatku na Amalekitov.+ Nezabudni na to.

Poznámky pod čiarou

Pozri Slovník pojmov, heslo „švagrovské manželstvo“.
Al. „Meno jeho domácnosti“, dosl. „Jeho meno“.
Dosl.: „Tvoje oko sa nad ňou nezľutuje.“
Dosl. „vo svojom dome efu a efu“. Pozri dodatok B14.