Piata Mojžišova 24:1–22

24  Ak sa muž ožení, ale potom už svoju manželku nechce, pretože na nej našiel niečo hodné odsúdenia, napíše jej potvrdenie o rozvode,+ dá jej ho a pošle ju preč zo svojho domu.+  Keď žena odíde, môže sa vydať za iného muža.+  Keby ju ten druhý muž znenávidel* a napísal jej potvrdenie o rozvode, dal jej ho a poslal ju preč zo svojho domu alebo keby zomrel,  potom si ju jej prvý manžel, ktorý ju poslal preč, nesmie znova vziať za manželku, lebo bola poškvrnená. Jehovovi je to odporné. Neuvaľ hriech na krajinu, ktorú ti Jehova, tvoj Boh, dáva do dedičstva.  Keď sa muž práve oženil, nemá slúžiť vo vojsku ani mu nemajú byť uložené nijaké ďalšie povinnosti. Jeden rok zostane doma, aby sa mohol tešiť so svojou manželkou.+  Nikto nemá zobrať do zálohu ručný mlyn alebo vrchný mlynský kameň,+ pretože by tak zobral do zálohu to, čo je nevyhnutné pre život.*  Ak sa zistí, že niekto uniesol niekoho zo svojich izraelských bratov, zle s ním zaobchádzal a predal ho,+ únosca musí zomrieť.+ Odstrániš zlo spomedzi seba.+  V prípade malomocenstva* svedomito dodržiavaj všetky pokyny, ktoré ti dajú lévitskí kňazi.+ Rob presne to, čo som im prikázal.  Pamätaj, čo Jehova, tvoj Boh, urobil Mirjam, keď ste šli z Egypta.+ 10  Keď svojmu blížnemu niečo požičiavaš,+ nevojdeš do jeho domu, aby si od neho vzal to, čo ti sľúbil ako záloh. 11  Budeš stáť vonku a ten, komu požičiavaš, ti vynesie záloh von. 12  Ak je ten muž v núdzi, nenecháš si jeho záloh cez noc.+ 13  Po západe slnka mu záloh vrátiš, aby mohol ísť spať vo svojom odeve+ a žehnal ti. Jehova, tvoj Boh, to bude považovať za dobrý skutok. 14  Nepodvedieš najatého robotníka, ktorý je v núdzi, či je to tvoj brat, alebo cudzinec žijúci v tvojej krajine, v tvojich mestách.*+ 15  Mzdu mu dáš ešte v ten deň pred západom slnka,+ lebo je v núdzi a od tej mzdy závisí jeho život. Inak bude kričať k Jehovovi a sťažovať sa na teba a bude sa ti to počítať za hriech.+ 16  Otcovia nemajú byť usmrtení za to, čo urobili ich deti, a deti nemajú byť usmrtené za to, čo urobili ich otcovia.+ Človek má byť usmrtený len za vlastný hriech.+ 17  Nebudeš porušovať práva cudzinca ani siroty*+ a nevezmeš do zálohu odev vdovy.+ 18  Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a Jehova, tvoj Boh, ťa odtiaľ vykúpil.+ Preto ti to všetko prikazujem. 19  Keď budeš zberať úrodu zo svojho poľa a zabudneš tam snop, nevrátiš sa poň. Necháš ho tam pre cudzinca, sirotu a vdovu,+ aby ťa Jehova, tvoj Boh, požehnal vo všetkom, čo robíš.+ 20  Keď budeš obíjať svoj olivovník, neprehľadávaj po sebe konáre. To, čo zostane, necháš pre cudzinca, sirotu a vdovu.+ 21  Keď budeš oberať hrozno vo svojej vinici, nevrátiš sa po to, čo zostalo. Necháš to tam pre cudzinca, sirotu a vdovu. 22  Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte. Preto ti to všetko prikazujem.

Poznámky pod čiarou

Al. „odvrhol“.
Al. „zobral do zálohu život“.
Hebrejské slovo prekladané ako „malomocenstvo“ má široký význam a môže zahŕňať rôzne infekčné kožné ochorenia, ale aj určité infekcie vyskytujúce sa na šatách a na domoch.
Dosl. „bránach“.
Dosl. „chlapca bez otca“.