Piata Mojžišova 22:1–30

  • Súcit so zvieraťom blížneho (1 – 4)

  • Zákaz nosiť odevy určené pre opačné pohlavie (5)

  • Ohľaduplnosť k zvieratám (6, 7)

  • Múrik na streche (8)

  • Vyhýbať sa nesúrodým spojeniam (9 – 11)

  • Strapce na odeve (12)

  • Zákony o mravných priestupkoch (13 – 30)

22  Keď uvidíš zatúlaného býka alebo ovcu svojho brata, nebudeš sa nečinne prizerať,+ ale privedieš zviera späť k svojmu bratovi.  Ak tvoj brat nebýva blízko teba alebo ak ho nepoznáš, vezmeš zviera k sebe domov a zostane u teba, kým ho nebude hľadať. Potom mu ho vrátiš.+  Rovnako urobíš aj s jeho oslom, odevom a s čímkoľvek, čo tvoj brat stratil a ty si to našiel. Nebude ti to ľahostajné.  Keď uvidíš osla alebo býka svojho brata padnúť na ceste, nebudeš sa nečinne prizerať, ale pomôžeš mu zviera zodvihnúť.+  Žena si nesmie obliecť mužský odev a muž ženský, lebo každý, kto to robí, je Jehovovi, tvojmu Bohu, odporný.  Ak cestou narazíš na vtáčie hniezdo s mláďatami alebo s vajíčkami, či už bude na strome, alebo na zemi, a na mláďatách alebo na vajíčkach bude sedieť matka, nevezmeš matku spolu s mláďatami.+  Matku odoženieš, ale mláďatá si smieš vziať. Ak to tak budeš robiť, bude sa ti dobre dariť a budeš dlho žiť.  Keď si postavíš nový dom, urobíš na streche múrik,*+ aby si na svoj dom neuviedol vinu za preliatu krv, keby odtiaľ niekto spadol.  Vo svojej vinici nebudeš nič siať,+ inak všetko prepadne svätyni – úroda z toho, čo si zasial, i plody vinice. 10  Keď budeš orať, nezapriahneš býka spolu s oslom.+ 11  Nebudeš nosiť odev vyrobený zo zmesi vlny a ľanu.+ 12  Na štyroch koncoch plášťa, ktorý nosíš, si urobíš strapce.+ 13  Ak si muž vezme manželku, má s ňou styk, ale potom ju znenávidí* 14  a obviní ju, že nie je počestná, a poškodí jej povesť tým, že povie: ‚Vzal som si túto ženu, ale keď som s ňou mal styk, zistil som, že nie je panna,‘ 15  otec a matka toho dievčaťa predložia dôkaz o jej panenstve starším v mestskej bráne. 16  Otec dievčaťa povie starším: ‚Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, ale on ju nenávidí.* 17  Obviňuje ju, že nie je počestná. Hovorí: „Zistil som, že tvoja dcéra nebola panna.“ Ale tu je dôkaz jej panenstva.‘ A rozprestrú látku pred staršími mesta. 18  Starší mesta+ vezmú toho muža a potrestajú ho.+ 19  Uložia mu pokutu 100 šekelov* striebra, pretože ohovoril izraelskú pannu, a peniaze dajú otcovi dievčaťa.+ Ona zostane jeho manželkou a do konca života sa s ňou nesmie rozviesť. 20  Ale ak bude obvinenie pravdivé a nenájde sa dôkaz o panenstve dievčaťa, 21  vyvedú dievča ku vchodu do domu jej otca a muži z jej mesta ju ukameňujú. Dopustila sa nemravnosti v dome svojho otca+ a svojím hanebným správaním+ priniesla pohanu na Izrael. Tak odstrániš zlo spomedzi seba.+ 22  Ak nejakého muža pristihnú pri súloži so ženou, ktorá je manželkou niekoho iného, obaja zomrú – muž, ktorý mal pomer so ženou, i tá žena.+ Tak odstrániš zlo z Izraela. 23  Ak je nejaká panna zasnúbená a nejaký iný muž ju stretne v meste a má s ňou pomer, 24  oboch ich vyvediete k bráne toho mesta a ukameňujete ich – dievča za to, že v meste nevolalo o pomoc, a muža za to, že zneuctil manželku svojho blížneho.+ Tak odstrániš zlo spomedzi seba. 25  Ale ak muž stretne zasnúbené dievča mimo mesta a chytí ho a znásilní, bude usmrtený len on. 26  Dievčaťu neurobíš nič, lebo nespáchalo hriech, za ktorý by si zaslúžilo smrť. V tomto prípade je to tak, ako keď niekto napadne svojho blížneho a zavraždí ho.*+ 27  Ten muž totiž stretol zasnúbené dievča mimo mesta, a aj keď kričalo, nebol tam nikto, kto by ho zachránil. 28  Ak muž stretne pannu, ktorá nie je zasnúbená, prinúti ju mať s ním pomer* a vyjde to najavo,+ 29  dá jej otcovi 50 šekelov striebra. Ona sa stane jeho manželkou,+ a pretože ju zneuctil, do konca života sa s ňou nesmie rozviesť. 30  Žiaden muž si nesmie vziať manželku svojho otca, aby ho nezneuctil.*+

Poznámky pod čiarou

Al. „zábradlie“.
Al. „odvrhne“.
Al. „odvrhol“.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Al. „zavraždí ho, dušu“.
Al. „zvedie ju a má s ňou pomer“.
Dosl. „nezodvihol spodnú časť rúcha svojho otca“.