Piata Mojžišova 21:1–23

21  Ak sa v krajine, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh, aby si ju obsadil, nájde na poli niekto zabitý a nikto nebude vedieť, kto ho zabil,  tvoji starší a sudcovia+ pôjdu odmerať vzdialenosť medzi mŕtvym telom a okolitými mestami.  Starší mesta, ktoré je najbližšie k telu, vezmú zo stáda mladú kravu, s ktorou sa ešte nepracovalo a ktorá ešte nebola zapriahnutá do jarma,  odvedú ju do údolia,* kde tečie voda a kde sa neorie ani neseje, a tam jej zlomia väzy.+  Potom pristúpia kňazi, Léviti, lebo práve ich si vybral Jehova, tvoj Boh, aby mu slúžili+ a žehnali ľud v Jehovovom mene.+ Oni oznámia, ako bude vyriešený každý spor spojený s násilím.+  Nato si všetci starší toho mesta, ktoré je najbližšie k mŕtvemu telu, umyjú ruky+ nad mladou kravou, ktorej v údolí zlomili väzy,  a vyhlásia: ‚Naše ruky nepreliali túto krv a naše oči nevideli, keď bola preliata.  Jehova, neobviňuj za to svoj ľud Izrael, ktorý si vykúpil.+ Nedovoľ, aby uprostred tvojho ľudu Izraela zostala vina za preliatie nevinnej krvi.‘+ A budú zbavení viny za preliatu krv.  Tak spomedzi seba odstrániš vinu za nevinnú krv a urobíš to, čo je správne v Jehovových očiach. 10  Ak vytiahneš do boja proti svojim nepriateľom a Jehova, tvoj Boh, ti ich vydá do rúk a ty ich zajmeš+ 11  a uvidíš medzi zajatcami krásnu ženu, ktorá ťa bude priťahovať, a budeš si ju chcieť vziať za manželku, 12  privedieš ju do svojho domu. Oholí si hlavu, ostrihá si nechty, 13  vyzlečie si šaty, v ktorých bola zajatá, a bude bývať v tvojom dome. Celý mesiac bude oplakávať+ svojho otca a svoju matku a potom s ňou môžeš mať styk. Staneš sa jej manželom a ona sa stane tvojou manželkou. 14  Ak sa ti neskôr znepáči, necháš ju odísť,+ kam si bude priať. Nesmieš ju predať ani s ňou drsne zaobchádzať, lebo si ju ponížil. 15  Ak bude mať muž dve manželky a jednu bude milovať viac ako druhú* a obe mu porodia syna, ale prvorodený bude synom tej menej milovanej,+ 16  v deň, keď bude dávať svojim synom dedičstvo, nesmie zaobchádzať so synom milovanej, akoby bol prvorodený, a uprednostniť ho pred synom menej milovanej. 17  Za prvorodeného uzná syna menej milovanej a dá mu dvojitý podiel zo všetkého, čo má, lebo je počiatkom jeho plodnosti. Jemu patrí právo prvorodeného.+ 18  Ak má niekto tvrdohlavého a spurného syna, ktorý neposlúcha svojho otca a svoju matku,+ a hoci sa ho snažia naprávať, nepočúva ich,+ 19  otec a matka ho privedú k starším mesta k mestskej bráne 20  a povedia im: ‚Tento náš syn je tvrdohlavý a spurný, nechce nás poslúchať, je nenásytník+ a opilec.‘+ 21  Potom ho všetci muži z jeho mesta ukameňujú. Tak odstrániš zlo spomedzi seba a celý Izrael sa o tom dopočuje a dostane strach.+ 22  Ak sa niekto dopustí hriechu, za ktorý si zaslúži smrť, a bude usmrtený+ a povesíš ho na kôl,+ 23  jeho telo nesmie zostať na kole cez noc.+ Musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo ten, kto je povesený, je prekliaty Bohom.+ Nepoškvrníš krajinu, ktorú ti Jehova, tvoj Boh, dáva do dedičstva.+

Poznámky pod čiarou

Al. „do vádí; do riečneho údolia“.
Dosl. „dve manželky, jednu milovanú a jednu nenávidenú“.