Piata Mojžišova 20:1–20

20  Keď vytiahnete do vojny proti svojim nepriateľom a uvidíte ich kone, bojové vozy a vojsko väčšie ako vaše, nebudete sa ich báť, lebo s vami je Jehova, váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta.+  Pred začiatkom boja predstúpi kňaz a prehovorí k ľudu.+  Povie: ‚Počúvaj, Izrael! Dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Nestrácajte odvahu, nebojte sa ani sa nedeste. Netraste sa pred nimi,  lebo Jehova, váš Boh, ide s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a zachránil vás.‘+  Potom k ľudu prehovoria vodcovia: ‚Kto z vás postavil nový dom a ešte sa v ňom nezabýval? Nech sa doň vráti, aby nezomrel v boji a nezabýval sa tam iný muž.  Kto vysadil vinicu a ešte z nej nezberal úrodu? Nech sa vráti domov, aby nezomrel v boji a nezberal z nej úrodu niekto iný.  A kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal? Nech sa vráti domov,+ aby nezomrel v boji a nevzal si ju iný muž.‘  Vodcovia sa ľudu ešte spýtajú: ‚Kto sa bojí a komu chýba odvaha?+ Nech sa vráti domov, aby neobral o odvahu aj svojich bratov.‘*+  Keď vodcovia skončia svoju reč, ustanovia veliteľov, ktorí budú viesť vojsko. 10  Keď sa priblížiš k nejakému mestu, aby si ho dobyl, najprv mu oznámiš podmienky mieru.+ 11  Ak ich prijme a otvorí ti svoje brány, všetci jeho obyvatelia budú podrobení núteným prácam a budú ti slúžiť.+ 12  Ale ak s tebou odmietne uzavrieť mier a bude proti tebe bojovať, obľahneš ho 13  a Jehova, tvoj Boh, ti ho vydá do rúk a všetkých mužov pobiješ mečom. 14  Ale ženy, deti, zvieratá a všetko, čo je v meste, všetku korisť, si zoberieš pre seba.+ Budeš užívať korisť, ktorú vezmeš svojim nepriateľom a ktorú ti dá Jehova, tvoj Boh.+ 15  Tak to urobíš so všetkými mestami, ktoré sú od teba veľmi vzdialené a nepatria k mestám týchto národov. 16  Ale v mestách týchto národov, ktoré ti Jehova, tvoj Boh, dáva do dedičstva, nenecháš nažive nikoho.*+ 17  Chetitov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebuzejcov úplne vyhladíš,*+ ako ti prikázal Jehova, tvoj Boh, 18  aby vás nenaučili všetky odporné veci, ktoré robia pre svojich bohov, takže by ste hrešili proti Jehovovi, svojmu Bohu.+ 19  Ak budeš dobýjať nejaké mesto a budeš ho dlho obliehať, nezničíš jeho stromy, nevyrúbeš ich. Smieš z nich jesť, ale nesmieš ich zoťať.+ Či je strom človek, aby si ho obliehal? 20  Môžeš zničiť len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovocné. Smieš ich zoťať a použiť pri obliehaní, kým sa nezmocníš mesta, ktoré bojuje proti tebe.

Poznámky pod čiarou

Al. „aby nespôsobil, že srdce jeho bratov sa roztopí ako jeho srdce“.
Al. „nič, čo dýcha“.
Al. „zasvätíš zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.