Piata Mojžišova 19:1–21

  • Vina za preliatu krv a útočiskové mestá (1 – 13)

  • Hraničný kameň sa nesmie posúvať (14)

  • Svedkovia na súde (15 – 21)

    • Nevyhnutní sú dvaja alebo traja svedkovia (15)

19  Keď Jehova, tvoj Boh, vyhubí národy, ktorých krajinu ti dáva Jehova, tvoj Boh, a ty si ich podmaníš a budeš bývať v ich mestách a domoch,+  potom v krajine, ktorú ti dáva tvoj Boh Jehova, vyberieš tri mestá.+  Krajinu, ktorú ti dal Jehova, tvoj Boh, rozdelíš na tri časti a pripravíš cesty k tým mestám, aby tam mohol utiecť každý, kto zabil človeka.  Ten, kto niekoho zabil, tam môže utiecť len v prípade, že svojho blížneho udrel neúmyselne a nemal ho v nenávisti.+  Napríklad keď niekto ide so svojím blížnym do lesa na drevo, zaženie sa sekerou, aby zoťal strom, ale železo mu odletí z poriska, zasiahne jeho blížneho a on zomrie, ten, čo zabil, má utiecť do jedného z týchto miest a zostane žiť.+  Keby bola cesta príliš dlhá, vykonávateľ krvnej pomsty,+ ktorý ho bude v návale hnevu* prenasledovať, by ho mohol dostihnúť a zabiť,* hoci on si nezaslúži smrť, lebo svojho blížneho nemal v nenávisti.+  Preto ti prikazujem: ‚Vyber si tri mestá.‘  Keď Jehova, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako prisahal tvojim predkom,+ a dá ti celú krajinu, ktorú im sľúbil+  čo urobí, keď budeš verne dodržiavať všetky prikázania, ktoré ti dnes dávam, keď budeš milovať Jehovu, svojho Boha, a budeš stále kráčať po jeho cestách+ –, potom k týmto trom mestám pridáš ďalšie tri.+ 10  Vďaka tomu nebude preliata žiadna nevinná krv+ v krajine, ktorú ti tvoj Boh Jehova dáva do dedičstva, a ty neponesieš vinu za preliatu krv.+ 11  Ale ak by niekto nenávidel svojho blížneho,+ striehol naňho, napadol ho, smrteľne ho* zranil a on by zomrel a ten, čo zabil, by utiekol do jedného z týchto miest, 12  starší z jeho mesta ho odtiaľ dajú priviesť, vydajú ho do rúk vykonávateľa krvnej pomsty a bude musieť zomrieť.+ 13  Nezľutuješ sa nad ním.* Zbavíš Izrael viny za preliatie nevinnej krvi+ a bude sa ti dobre dariť. 14  Keď v krajine, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh, dostaneš svoje dedičstvo, nesmieš posúvať hraničný kameň svojho blížneho+ z miesta, kde ho dali tvoji predkovia. 15  Jediný svedok nestačí na usvedčenie človeka zo žiadneho previnenia alebo hriechu, ktorého by sa dopustil.+ Vec musí byť potvrdená svedectvom* dvoch alebo troch svedkov.+ 16  Ak proti nejakému človeku vystúpi svedok, ktorý mu chce ublížiť, a z niečoho ho obviní,+ 17  tí dvaja, ktorí majú spor, predstúpia pred Jehovu, pred kňazov a sudcov, ktorí budú v tom čase slúžiť.+ 18  Sudcovia prípad dôkladne preskúmajú,+ a ak zistia, že ten svedok klamal a vzniesol proti svojmu bratovi krivé obvinenie, 19  urobíte mu to, čo plánoval urobiť svojmu bratovi.+ Odstrániš zlo spomedzi seba.+ 20  Keď sa o tom dopočujú ostatní, dostanú strach a nikto z nich sa už nedopustí takého zla.+ 21  Nezľutuješ sa nad ním:*+ budeš žiadať život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „pretože sa rozpálilo jeho srdce“.
Al. „zabiť jeho dušu“.
Al. „jeho dušu“.
Dosl.: „Tvoje oko sa nad ním nezľutuje.“
Dosl. „ústami“.
Dosl.: „Tvoje oko sa nad ním nezľutuje.“