Piata Mojžišova 17:1–20

  • Obete nesmú mať nedostatky (1)

  • Ako postupovať v prípade odpadlíkov (2 – 7)

  • Ťažké súdne prípady (8 – 13)

  • Pokyny pre budúceho kráľa (14 – 20)

    • Kráľ si má odpísať Zákon (18)

17  Nebudeš obetovať Jehovovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, ktoré majú nejakú chybu alebo nedostatok, lebo Jehovovi, tvojmu Bohu, by to bolo odporné.+  Ak sa u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dáva Jehova, tvoj Boh, nájde muž alebo žena, ktorý bude robiť to, čo je zlé v očiach Jehovu, tvojho Boha, poruší jeho zmluvu+  a pôjde uctievať iných bohov a klaňať sa im a bude uctievať slnko, mesiac alebo celé nebeské vojsko+ – bude robiť to, čo som zakázal+ –,  a niekto ti to oznámi alebo sa o tom dopočuješ, dôkladne to preskúmaj. Ak sa potvrdí,+ že sa tá odporná vec v Izraeli stala,  toho, kto spáchal tú zlú vec, či muža, alebo ženu, vyvedieš k mestským bránam a ukameňuješ.+  Človek môže byť usmrtený len na základe výpovede* dvoch alebo troch svedkov.+ Nesmie byť usmrtený na základe výpovede jedného svedka.+  Svedkovia naňho vztiahnu ruku ako prví a celý ľud sa k nim pridá. Tak odstrániš zlo spomedzi seba.+  Ak sa v niektorom tvojom meste vyskytne prípad, ktorý by si nedokázal rozsúdiť – či už by išlo o preliatie krvi,+ vznesenie právneho nároku, násilný čin, alebo o inú spornú záležitosť –, pôjdeš na miesto, ktoré si vyberie Jehova, tvoj Boh.+  Predložíš ten prípad lévitským kňazom a sudcovi,+ ktorý bude v tom čase súdiť, a oni ti oznámia rozhodnutie.+ 10  Potom budeš konať podľa toho, čo ti povedia na mieste, ktoré si vyberie Jehova. Budeš sa svedomito držať ich pokynov. 11  Budeš konať podľa zákona, na ktorý ti poukážu, a podľa rozhodnutia, ktoré ti oznámia.+ Od toho, čo ti povedia, sa neodchýliš napravo ani naľavo.+ 12  Človek, ktorý sa bude správať opovážlivo a neposlúchne sudcu alebo kňaza, ktorý slúži Jehovovi, tvojmu Bohu, musí zomrieť.+ Tak odstrániš zlo z Izraela.+ 13  A všetok ľud sa o tom dopočuje, dostane strach a už nebude konať opovážlivo.+ 14  Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh, obsadíš ju, budeš v nej bývať a povieš: ‚Ustanovím nad sebou kráľa ako všetky okolité národy,‘+ 15  potom ustanov nad sebou kráľa, ktorého vyberie Jehova, tvoj Boh.+ Kráľom sa stane jeden z tvojich bratov. Nesmieš nad sebou dosadiť cudzinca, ktorý nie je tvojím bratom. 16  Kráľ si nemá zaobstarávať veľa koní+ ani posielať ľud do Egypta, aby mu zadovážil ďalšie,+ lebo Jehova vám povedal: ‚Už sa tam nikdy nevracajte.‘ 17  Nemá si brať veľa manželiek, aby sa jeho srdce odo mňa neodvrátilo,+ ani si nemá hromadiť striebro a zlato.+ 18  Keď sa posadí na kráľovský trón, odpíše si do knihy* tento Zákon zverený lévitským kňazom.+ 19  Bude ho mať stále pri sebe a bude si z neho čítať po všetky dni svojho života,+ aby sa naučil báť Jehovu, svojho Boha, a aby dodržiaval všetky slová tohto Zákona a tieto nariadenia.+ 20  Tak sa jeho srdce nepovýši nad jeho bratov a on neodbočí od prikázaní napravo ani naľavo a bude dlho vládnuť v Izraeli, on i jeho synovia.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „na ústach“.
Al. „do zvitku“.