Piata Mojžišova 16:1–22

16  Pamätaj na mesiac abib* a sláv Pesach na počesť Jehovu, svojho Boha,+ lebo v mesiaci abib ťa tvoj Boh Jehova vyviedol v noci z Egypta.+  Pesachovú obeť z oviec a kôz a z dobytka+ budeš obetovať Jehovovi, svojmu Bohu,+ na mieste, ktoré si Jehova vyberie, aby tam prebývalo jeho meno.+  Nebudeš s ňou jesť nič kysnuté.+ Sedem dní budeš jesť nekvasený chlieb, chlieb trápenia, lebo si z Egypta vyšiel v náhlivosti.+ Tak si budeš po celý život pripomínať deň, keď si vyšiel z Egypta.+  Sedem dní sa na celom tvojom území nesmie nájsť kvas.+ A nič z mäsa, ktoré budeš obetovať večer prvého dňa, nemá zostať až do rána.+  Pesachovú obeť nesmieš priniesť v hociktorom meste, ktoré ti dáva Jehova, tvoj Boh.  Budeš ju obetovať na mieste, ktoré si vyberie Jehova, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Pesachovú obeť prinesieš večer po západe slnka,+ v čase, keď si vychádzal z Egypta.  Upečieš ju a zješ+ na mieste, ktoré si vyberie Jehova, tvoj Boh,+ a ráno sa vrátiš do svojich stanov.  Šesť dní budeš jesť nekvasené chleby a siedmy deň bude slávnostné zhromaždenie na počesť Jehovu, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu.+  Odpočítaš sedem týždňov. Začneš počítať odo dňa, keď po prvý raz priložíš kosák k obiliu na poli.+ 10  Potom budeš sláviť Sviatok týždňov na počesť Jehovu, svojho Boha,+ a prinesieš dobrovoľné obete podľa toho, ako ťa požehná tvoj Boh Jehova.+ 11  Budeš sa radovať pred Jehovom, svojím Bohom, ty, tvoj syn i dcéra, tvoj otrok i otrokyňa, Lévita, ktorý žije v tvojom meste,* i cudzinec, sirota* a vdova, ktorí žijú medzi vami. Budeš sa radovať na mieste, ktoré si vyberie Jehova, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno.+ 12  Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte,+ a dodržiavaj tieto nariadenia. 13  Keď zhromaždíš úrodu zo svojho mlatoviska* a olej a víno zo svojho lisu, budeš sedem dní sláviť Sviatok stánkov.*+ 14  Počas tohto sviatku sa budeš radovať+ ty a tvoj syn i dcéra, tvoj otrok i otrokyňa aj Lévita, cudzinec, sirota a vdova, ktorí žijú v tvojich mestách. 15  Sedem dní budeš sláviť sviatok+ na počesť svojho Boha Jehovu na mieste, ktoré si Jehova vyberie, lebo Jehova, tvoj Boh, požehná tvoju úrodu a všetko, čo budeš robiť.+ A ty sa budeš radovať.+ 16  Trikrát v roku majú všetci vaši muži predstúpiť pred Jehovu, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyberie: na Sviatok nekvasených chlebov,+ na Sviatok týždňov+ a na Sviatok stánkov.*+ Nikto nemá predstúpiť pred Jehovu s prázdnymi rukami. 17  Nech každý prinesie dar podľa toho, ako ho požehná Jehova, tvoj Boh.+ 18  Vo všetkých mestách, ktoré ti dáva Jehova, tvoj Boh, dosadíš pre každý kmeň sudcov+ a vodcov a budú vynášať spravodlivé rozsudky. 19  Neprekrútiš právo,+ nikomu nebudeš nadržiavať+ ani neprijmeš úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych+ a prekrúca slová spravodlivých. 20  O spravodlivosť, o tú sa usiluj,+ aby si zostal žiť a obsadil krajinu, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh. 21  Pri oltári, ktorý postavíš Jehovovi, svojmu Bohu, nezasadíš žiadny strom, aby si ho uctieval.+ 22  Nepostavíš si posvätný stĺp,+ lebo Jehova, tvoj Boh, to nenávidí.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „chlapec bez otca“.
Dosl. „v tvojich bránach“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Al. „dočasných prístreškov“.
Al. „dočasných prístreškov“.