Piata Mojžišova 15:1–23

15  Každý siedmy rok odpustíš dlhy.*+  Bude sa postupovať takto: Každý veriteľ odpustí svojmu blížnemu jeho dlh. Nebude od svojho blížneho ani od svojho brata vyžadovať, aby ho splatil, lebo bolo vyhlásené odpustenie dlhov na Jehovovu počesť.+  Od cudzinca smieš vymáhať dlh,+ ale svojmu bratovi ho odpustíš, nech by ti dlhoval čokoľvek.  Nikto medzi vami nemá schudobnieť, lebo Jehova ťa určite požehná+ v krajine, ktorú ti Jehova, tvoj Boh, dáva do dedičstva,  ale len ak budeš poslúchať Jehovu, svojho Boha, a svedomito dodržiavať všetky prikázania, ktoré ti dnes dávam.+  Jehova, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a budeš požičiavať* mnohým národom, ale sám si požičiavať nebudeš.+ Budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale ony nad tebou vládnuť nebudú.+  Ak v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh, niekto z tvojich bratov schudobnie, nezatvrdíš svoje srdce a nebudeš voči svojmu chudobnému bratovi lakomý.+  Budeš k nemu štedrý a požičiaš mu,* čo nemá+ – dáš mu všetko, čo vo svojej núdzi potrebuje.  Dávaj si pozor, aby si sa v srdci nezaoberal touto zlou myšlienkou: ‚Blíži sa siedmy rok, rok odpustenia dlhov,‘+ a potom by si bol voči svojmu chudobnému bratovi lakomý a nič mu nedal. Ak by volal k Jehovovi a sťažoval by sa na teba, počítalo by sa ti to za hriech.+ 10  Daj mu štedro+ a nerob to neochotne.* Jehova, tvoj Boh, ťa potom požehná vo všetkom, čo budeš robiť a na čo siahneš.+ 11  Chudobných budete mať vo svojej krajine stále,+ preto ti prikazujem: ‚Buď štedrý* k svojmu chudobnému bratovi, ktorý v tvojej krajine trpí núdzou.‘+ 12  Ak ti bude predaný tvoj brat, Hebrej alebo Hebrejka, a bude ti slúžiť šesť rokov, v siedmom roku ho prepustíš na slobodu.+ 13  Keď ho budeš prepúšťať, neposielaj ho preč s prázdnymi rukami. 14  Štedro ho obdaruj niečím zo svojho stáda, svojho mlatoviska* a svojho lisu na olej a víno. Ako Jehova, tvoj Boh, dal štedro tebe,* tak daj svojmu bratovi. 15  Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že Jehova, tvoj Boh, ťa vykúpil. Preto ti to všetko prikazujem. 16  Ale ak ti povie: ‚Nechcem od teba odísť,‘ lebo má rád teba a tvoju domácnosť a je mu u teba dobre,+ 17  vezmeš šidlo, priložíš mu ucho k dverám a prepichneš mu ho a on bude do konca života tvojím otrokom. To isté urobíš aj svojej otrokyni. 18  Nech ti nie je zaťažko prepustiť ho na slobodu, lebo ti slúžil šesť rokov, pričom najatý robotník by ťa stál dvakrát toľko, a Jehova, tvoj Boh, ťa žehnal vo všetkom, čo si robil. 19  Každého prvorodeného samca zo svojho dobytka a z oviec a kôz zasvätíš Jehovovi, svojmu Bohu.+ Svojho prvorodeného býka nebudeš používať na žiadnu prácu a prvorodeného barana nebudeš strihať. 20  Ty a tvoja domácnosť ich budete rok čo rok jesť pred Jehovom, svojím Bohom, na mieste, ktoré vyberie Jehova.+ 21  Ale ak bude mať zviera nejakú chybu – bude chromé, slepé alebo bude mať inú vážnu chybu –, nebudeš ho obetovať Jehovovi, svojmu Bohu.+ 22  Budeš ho jesť vo svojom meste.* Smie ho jesť nečistý i čistý tak ako gazelu alebo jeleňa.+ 23  Ale jeho krv nebudeš jesť.+ Vyleješ ju na zem ako vodu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „poskytneš úľavu“. Mohlo ísť o úplné zrušenie dlhov alebo o odloženie splátok.
Al. „požičiavať na záloh“.
Al. „požičiaš mu na záloh“.
Al. „tvoje srdce nemá byť lakomé“.
Dosl. „Otvor svoju ruku“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Dosl. „požehnal teba“.
Dosl. „vo svojich bránach“.