Piata Mojžišova 14:1–29

14  Ste synmi Jehovu, svojho Boha. Keď niekto zomrie, nebudete si na tele robiť zárezy+ ani si nebudete holiť obočie.*+  Veď ste svätý ľud+ Jehovu, svojho Boha. Vás si Jehova vyvolil, aby ste boli jeho ľudom, jeho najcennejším vlastníctvom* zo všetkých národov, ktoré sú na zemi.+  Nebudeš jesť nič odporné.+  Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť:+ býk, ovca, koza,  jeleň, gazela, srnec, kozorožec, antilopa, divá ovca a horská ovca.*  Smiete jesť všetky zvieratá, ktoré majú kopyto rozdelené na dvoje a ktoré prežúvajú.  Ale zo zvierat, ktoré prežúvajú alebo ktoré majú rozdelené kopyto, nesmiete jesť tieto: ťavu, zajaca a damana, lebo síce prežúvajú, ale nemajú rozdelené kopyto. Sú pre vás nečisté.+  Nebudete jesť ani ošípanú, lebo hoci má rozdelené kopyto, neprežúva. Je pre vás nečistá. Nebudete jesť ich mäso ani sa dotýkať ich zdochlín.  Z toho, čo žije vo vode, smiete jesť všetko, čo má plutvy a šupiny.+ 10  Ale to, čo nemá plutvy a šupiny, nesmiete jesť. Je to pre vás nečisté. 11  Smiete jesť všetky čisté vtáky. 12  Ale nesmiete jesť tieto: orla, kršiaka rybára, supa tmavohnedého,+ 13  haju červenú, haju tmavú a ostatné druhy haje, 14  všetky druhy krkavcov, 15  pštrosa, sovu, čajku, všetky druhy sokolov, 16  kuvika, myšiarku ušatú, labuť, 17  pelikána, supa, kormorána, 18  bociana, všetky druhy volaviek, dudka a netopiera. 19  Všetok okrídlený hmyz je pre vás nečistý. Nesmiete ho jesť. 20  Smiete jesť všetky čisté lietajúce tvory. 21  Nesmiete jesť žiadne uhynuté zviera.+ Smiete ho dať cudzincovi, ktorý žije vo vašom meste,* a ten ho smie jesť alebo ho smiete predať cudzincovi odinakiaľ. Ste svätý ľud Jehovu, svojho Boha! Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.+ 22  Rok čo rok budeš odovzdávať desiatok z celej svojej úrody, zo všetkého, čo si zasial na poli.+ 23  Desiatok zo svojho obilia, mladého vína a oleja a prvorodené zo svojho stáda dobytka, oviec a kôz budeš jesť pred Jehovom, svojím Bohom, na mieste, ktoré vyberie, aby tam prebývalo jeho meno,+ aby si sa naučil báť Jehovu, svojho Boha, po celý svoj život.+ 24  Ale ak by bolo miesto, ktoré vyberie tvoj Boh Jehova, aby tam prebývalo jeho meno,+ ďaleko od teba a cesta tam by bola pre teba príliš dlhá, takže by si desiatok nedokázal zaniesť (lebo Jehova, tvoj Boh, ťa požehnal), 25  môžeš ho predať a peniaze odniesť na miesto, ktoré vyberie Jehova, tvoj Boh. 26  Za tie peniaze si môžeš kúpiť, čo budeš chcieť: dobytok, ovce, kozy, víno alebo iný alkohol, všetko, čo sa ti zažiada. Tam budeš jesť a radovať sa pred Jehovom, svojím Bohom, ty i celá tvoja rodina.+ 27  Nezanedbávaj Lévitov, ktorí žijú v tvojich mestách,+ lebo nedostali podiel ani dedičstvo ako ty.+ 28  Každý tretí rok vezmeš všetky desiatky z úrody posledného roka a uložíš ich vo svojom meste.+ 29  Potom príde Lévita, ktorý nedostal podiel ani dedičstvo ako ty, a príde aj cudzinec, sirota* a vdova, ktorí žijú v tvojom meste, a dosýta sa najedia+ a Jehova, tvoj Boh, ťa bude žehnať vo všetkom, čo budeš robiť.+

Poznámky pod čiarou

Al. „čelo“, dosl. „robiť lysinu medzi očami“.
Al. „drahocenným majetkom“.
Možno muflón.
Dosl. „vo vašich bránach“.
Dosl. „chlapec bez otca“.