Piata Mojžišova 13:1–18

13  Ak medzi vami povstane prorok alebo ten, kto predpovedá budúcnosť pomocou snov, a dá ti znamenie alebo predzvesť  a to znamenie alebo predzvesť, o ktorých ti hovoril, sa splní a on povie: ‚Poďme za inými bohmi,‘ ktorých nepoznáš, ‚a slúžme im,‘  nebudeš počúvať slová toho proroka alebo toho, kto mal sen,+ lebo Jehova, váš Boh, vás skúša,+ aby videl, či milujete Jehovu, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.*+  Nasledujte Jehovu, svojho Boha, jeho sa bojte, jeho prikázania dodržiavajte, jeho hlas počúvajte, jemu slúžte a jeho sa pevne držte.+  A ten prorok alebo ten, kto mal sen, má byť usmrtený,+ lebo vás podnecoval k vzbure proti Jehovovi, vášmu Bohu, ktorý vás vyviedol z Egypta a vykúpil vás z otroctva. Chcel vás zviesť z cesty, po ktorej vám prikázal ísť Jehova, váš Boh. Odstráňte to zlo spomedzi seba.+  Keby sa ťa snažil tajne zlákať tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn či dcéra, alebo tvoja milovaná manželka, alebo najlepší priateľ a povedal by ti: ‚Poďme slúžiť iným bohom‘+ – bohom, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji predkovia,  bohom okolitých národov, či blízkych, alebo vzdialených, z ktorejkoľvek časti krajiny –,  nedáš sa zlákať ani ho nebudeš počúvať.+ Nezľutuješ sa nad ním, nebudeš s ním mať súcit ani ho nebudeš chrániť.  Máš ho usmrtiť.+ Vztiahneš naňho ruku ako prvý a celý ľud sa k tebe pridá.+ 10  Ukameňuješ ho,+ lebo ťa chcel odviesť od Jehovu, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, kde si bol v otroctve. 11  Keď sa o tom dopočujú ostatní Izraeliti, dostanú strach a nikto z nich sa už nedopustí takého zla.+ 12  Keby si sa dopočul, že v niektorom meste, ktoré ti dáva Jehova, tvoj Boh, aby si tam býval, 13  sa medzi vami objavili naničhodníci, ktorí chcú zviesť obyvateľov svojho mesta a hovoria: ‚Poďme slúžiť iným bohom,‘ bohom, ktorých si nepoznal, 14  budeš sa tým zaoberať, dôkladne to preskúmaš a vyšetríš.+ Ak sa potvrdí, že tá odporná vec sa medzi vami stala, 15  pobiješ obyvateľov toho mesta mečom.+ Mesto a všetko, čo je v ňom, vrátane zvierat zničíš.*+ 16  Všetku korisť z neho zhromaždíš doprostred námestia a mesto spáliš. Korisť bude zápalnou obeťou Jehovovi, tvojmu Bohu, a mesto navždy zostane hromadou trosiek. Nikdy nebude znovu vystavané. 17  Nezoberieš si nič z toho, čo je určené na zničenie,*+ aby Jehova upustil od svojho blčiaceho hnevu a prejavil ti milosrdenstvo, zľutoval sa nad tebou a dal ti veľa potomkov, tak ako prisahal tvojim predkom.+ 18  Budeš poslúchať* Jehovu, svojho Boha, dodržiavať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes dávam, a konať to, čo je správne v očiach Jehovu, tvojho Boha.+

Poznámky pod čiarou

Al. „zasvätíš zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „je zasvätené zničeniu“.
Al. „počúvať hlas“.