Piata Mojžišova 12:1–32

  • Uctievanie Boha na mieste, ktoré si vyberie (1 – 14)

  • Mäso sa smie jesť, ale krv nie (15 – 28)

  • Nechyťte sa do pasce uctievaním iných bohov (29 – 32)

12  Toto sú nariadenia a právne predpisy, ktoré máte svedomito dodržiavať po celý čas, čo budete žiť v krajine, ktorú vám dá do vlastníctva Jehova, Boh vašich predkov.  Úplne zničte všetky miesta, kde národy, ktoré si podrobíte, slúžia svojim bohom,+ či sú na vysokých vrchoch, na kopcoch, alebo pod košatými stromami.  Zbúrajte ich oltáre, rozbite ich posvätné stĺpy,+ spáľte ich posvätné koly* a zotnite sochy ich bohov+ a tak odstráňte ich mená* z toho miesta.+  Jehovu, svojho Boha, však budete uctievať inak.+  Budete chodiť na miesto, ktoré si Jehova, váš Boh, vyberie na území vašich kmeňov, aby tam prebýval a aby sa nazývalo jeho menom, a na tom mieste ho budete uctievať.+  Tam budete prinášať svoje zápalné+ a iné obete, desiatky,+ dary,*+ obete spojené so slávnostnými sľubmi, dobrovoľné obete+ a prvorodené zo svojho dobytka, oviec a kôz.+  Vy a vaše rodiny tam budete jesť pred Jehovom, svojím Bohom,+ a budete sa radovať z výsledkov svojej práce,+ z toho, že Jehova, váš Boh, vás požehnal.  Nebudete to robiť tak, ako to robíme teraz: každý robí to, čo sám považuje za správne,  lebo ste ešte neprišli na miesto, ktoré vám Jehova, váš Boh, dáva do dedičstva a kde nájdete odpočinok.+ 10  Keď prekročíte Jordán+ a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlastníctva Jehova, váš Boh, on vám určite dá odpočinúť od všetkých okolitých nepriateľov a budete bývať v bezpečí.+ 11  Potom budete prinášať všetko, čo vám prikazujem, na miesto, ktoré si vyvolí Jehova, váš Boh, aby tam prebývalo jeho meno.+ Budete tam prinášať svoje zápalné a iné obete, desiatky,+ dary a každú obeť spojenú so slávnostným sľubom, ktorú ste sľúbili Jehovovi. 12  A budete sa radovať pred Jehovom, svojím Bohom,+ vy, vaši synovia a dcéry, otroci a otrokyne i Léviti, ktorí žijú vo vašich mestách* a ktorí nedostali podiel ani dedičstvo ako vy.+ 13  Dbajte na to, aby ste neobetovali svoje zápalné obete na nejakom inom mieste, ktoré by sa vám zapáčilo.+ 14  Svoje zápalné obete budete prinášať len na mieste, ktoré si vyvolí Jehova na území jedného z tvojich kmeňov, a tam budete robiť všetko, čo vám prikazujem.+ 15  Ale zakaždým, keď sa vám zažiada jesť mäso,+ môžete zabiť zviera v ktoromkoľvek meste a zjesť ho. Budete ho mať toľko, koľko vám požehná Jehova, váš Boh. Nečistý i čistý človek to smú jesť tak ako gazelu alebo jeleňa. 16  Ale krv nebudete jesť,+ vylejete ju na zem ako vodu.+ 17  Vo svojich mestách nesmiete jesť desiatok zo svojho obilia, mladého vína a oleja ani prvorodené zo svojho stáda dobytka, oviec a kôz,+ ani žiadne z obetí spojených so slávnostnými sľubmi, ktoré sľúbiš, ani nič z dobrovoľných obetí a darov. 18  Budete to jesť pred Jehovom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Jehova, váš Boh,+ vy, vaši synovia a dcéry, otroci a otrokyne i Léviti, ktorí žijú vo vašich mestách. A budete sa radovať pred Jehovom, svojím Bohom, z výsledkov svojej práce. 19  Dávajte si pozor, aby ste nezanedbávali Lévitov,+ a to po celý čas, keď budete žiť vo svojej krajine. 20  Keď Jehova, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie,+ ako ti sľúbil,+ a ty povieš: ‚Chcem jesť mäso,‘ lebo naň dostaneš chuť, smieš ho jesť, kedykoľvek sa ti zažiada.+ 21  Ak miesto, ktoré si vyberie Jehova, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno,+ bude od teba ďaleko, urobíš tak, ako som ti prikázal: zabiješ niečo zo svojho dobytka alebo z oviec a kôz, ktoré ti dal Jehova, a budeš jesť mäso vo svojich mestách, kedykoľvek sa ti zažiada. 22  Smieš ho jesť tak ako gazelu alebo jeleňa.+ Smie ho jesť nečistý i čistý človek. 23  Len prísne dbaj na to, aby si nejedol krv,+ lebo krv je život.*+ Nebudeš jesť život* spolu s mäsom. 24  Nebudeš jesť krv, vyleješ ju na zem ako vodu.+ 25  Nebudeš ju jesť. Potom sa bude tebe i tvojim deťom dobre dariť, lebo budeš robiť to, čo je správne v Jehovových očiach. 26  Ale svoje sväté dary a obete spojené so slávnostným sľubom budeš prinášať na miesto, ktoré vyberie Jehova. 27  Tam budeš obetovať svoje zápalné obete, mäso a krv,+ na oltári Jehovu, svojho Boha. Krv tvojich obetí sa má vyliať vedľa oltára+ tvojho Boha Jehovu, ale mäso smieš zjesť. 28  Svedomito zachovávajte všetky tieto slová, ktoré vám prikazujem, a potom sa bude vám a vašim deťom stále dobre dariť, lebo budete robiť to, čo je dobré a správne v očiach Jehovu, vášho Boha. 29  Keď Jehova, tvoj Boh, vyhladí národy, ktoré si podrobíte,+ a budete bývať v ich krajine, 30  dávajte si pozor, aby ste sa po ich vyhladení nechytili do pasce. Nepýtajte sa na ich bohov a nehovorte: ‚Ako tieto národy slúžili svojim bohom? Tak to budeme robiť aj my.‘+ 31  Jehovu, svojho Boha, nebudeš takto uctievať, lebo Jehova nenávidí odporné veci, ktoré robia pre svojich bohov. Dokonca pre nich pália svojich synov a dcéry.+ 32  Svedomito dodržiavajte všetko, čo vám prikazujem.+ Nič k tomu nepridávajte ani nič neuberajte.+

Poznámky pod čiarou

Čiže mená bohov.
Al. „dary svojich rúk“.
Dosl. „bránach“.
Al. „dušu“.
Al. „duša“.