Piata Mojžišova 11:1–32

11  Budeš milovať Jehovu, svojho Boha,+ a po celý čas budeš plniť svoje povinnosti voči nemu a dodržiavať jeho zákony, právne predpisy a prikázania.  Viete, že dnes oslovujem vás, nie vašich synov, ktorí nevideli a nezažili naprávanie od Jehovu, vášho Boha,+ ani jeho veľkosť,+ mocnú ruku+ a vystreté rameno.  Nevideli jeho zázraky* a to, čo urobil v Egypte faraónovi, egyptskému kráľovi, a celej jeho krajine.+  Nevideli, čo urobil egyptskému vojsku, jeho koňom a bojovým vozom, ako ich Jehova zaplavil vodami Červeného mora, keď vás prenasledovali, a zničil ich raz a navždy.*+  Nevideli ani to, čo pre vás* robil v pustatine, kým ste prišli na toto miesto,  ani čo urobil Dátanovi a Abirámovi, synom Rúbenovho syna Eliaba, keď sa pred očami celého Izraela otvorila zem a pohltila ich aj s ich rodinami, stanmi a so všetkým živým, čo šlo za nimi.+  Ale vy ste všetky tie veľké skutky, ktoré Jehova vykonal, videli na vlastné oči.  Preto dodržiavajte všetky prikázania, ktoré vám dnes dávam, aby ste zosilneli, vstúpili do krajiny a obsadili ju  a aby ste dlho žili+ v krajine oplývajúcej mliekom a medom,+ o ktorej Jehova prisahal vašim predkom, že ju dá im a ich potomkom.*+ 10  Krajina, ktorú idete obsadiť, nie je ako egyptská krajina, z ktorej ste prišli. Tam ste zasiali semeno a potom ste museli tvrdo pracovať, aby ste ju zavlažili* ako zeleninovú záhradu. 11  Krajina, ktorej sa chystáte zmocniť, je krajina vrchov a údolných rovín.+ Zavlažuje ju dážď z neba.+ 12  O túto krajinu sa stará Jehova, tvoj Boh. Oči Jehovu, tvojho Boha, sú na ňu neprestajne upreté, od začiatku roka až do jeho konca. 13  Ak budete svedomito poslúchať moje prikázania, ktoré vám dnes dávam, a budete milovať Jehovu, svojho Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou,*+ 14  dám vašej krajine dážď v správny čas, jesenný dážď i jarný dážď, a budete zhromažďovať obilie, mladé víno a olej.+ 15  Dám, aby na vašich pastvinách vyrástla tráva pre váš dobytok, a aj vy budete mať dostatok potravy.+ 16  Dávajte si pozor, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili a neuctievali iných bohov a neklaňali sa im.+ 17  Inak proti vám Jehova vzplanie hnevom a zatvorí nebesia, aby nepršalo+ a zem nepriniesla úrodu, a rýchlo zahyniete v tej dobrej krajine, ktorú vám Jehova dáva.+ 18  Zachovajte si tieto moje slová v srdci a v mysli, priviažte si ich ako pripomienku na ruku a majte ich ako čelenku na hlave.*+ 19  Učte ich svoje deti a hovorte o nich, keď budete sedieť vo svojom dome, keď pôjdete po ceste, keď budete líhať i keď budete vstávať.+ 20  Napíšte ich na zárubne svojho domu a na svoje brány, 21  aby ste vy i vaše deti* dlho žili+ v krajine, o ktorej prisahal Jehova vašim predkom, že im ju dá,+ aby ste v nej žili tak dlho, ako bude nebo nad zemou. 22  Ak budete presne dodržiavať tieto prikázania, ktoré vám odovzdávam, ak budete milovať Jehovu, svojho Boha,+ chodiť po všetkých jeho cestách a pridŕžať sa ho,+ 23  Jehova vyženie spred vás všetky tieto národy+ a vy si podrobíte národy väčšie a mocnejšie, ako ste vy.+ 24  Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše.+ Bude vám patriť územie od pustatiny až po Libanon, od Rieky, rieky Eufrat, až po západné more.*+ 25  Nikto pred vami neobstojí.+ Jehova, váš Boh, naplní strachom a hrôzou z vás celú krajinu, ktorou budete prechádzať,+ tak ako vám sľúbil. 26  Dnes vám predkladám požehnanie i kliatbu:+ 27  Ak budete poslúchať prikázania Jehovu, svojho Boha, ktoré vám dnes dávam, získate požehnanie,+ 28  ale ak nebudete poslúchať prikázania Jehovu, svojho Boha,+ a odbočíte z cesty, po ktorej vám dnes prikazujem ísť, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte, postihne vás kliatba. 29  Keď vás Jehova, váš Boh, privedie do krajiny, ktorú idete obsadiť, vyslovíte požehnanie na vrchu Gerizim a kliatbu na vrchu Ébal.+ 30  Tieto vrchy sú na západnej strane Jordánu, v krajine Kanaáncov, ktorí žijú v Arabe naproti Gilgalu pri veľkých stromoch na území Móre.+ 31  Chystáte sa prekročiť Jordán, aby ste obsadili krajinu, ktorú vám dáva Jehova, váš Boh.+ Keď si ju podmaníte a budete v nej žiť, 32  svedomito dodržiavajte všetky nariadenia a právne predpisy, ktoré vám dnes predkladám.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „znamenia“.
Al. „až do tohto dňa“.
Al. „vám“.
Dosl. „semenu“.
Al. „ste ju museli zavlažovať nohami“, čiže silou nôh, buď šliapaním vodného kolesa, alebo otváraním a zatváraním vodných kanálov.
Dosl. „medzi očami“.
Dosl. „vaši synovia“.
Čiže po Veľké more alebo Stredozemné more.