Piata Mojžišova 10:1–22

10  Vtedy mi Jehova povedal: ‚Vyteš si dve kamenné tabuľky, ako boli tie prvé,+ a vystúp ku mne na vrch. Urob si tiež drevenú truhlicu.  Ja napíšem na tabuľky slová, ktoré boli na prvých tabuľkách, tých, čo si rozbil, a uložíš ich do truhlice.‘  A tak som urobil truhlicu z akáciového dreva, vytesal som dve kamenné tabuľky, ako boli tie prvé, a vyšiel som na vrch s tabuľkami v rukách.+  Jehova napísal na tabuľky to isté čo predtým,+ Desať prikázaní,*+ ktoré vám oznámil z ohňa na vrchu+ v deň, keď ste sa zhromaždili.+ Potom mi ich Jehova dal.  Nato som zišiel z vrchu+ a uložil som tabuľky do truhlice, ktorú som urobil, aby sa tam uchovávali, tak ako mi Jehova prikázal.  A Izraeliti odtiahli z Beerót Bene-Jaakanu do Mosery. Tam zomrel Áron a bol tam aj pochovaný.+ Namiesto neho sa stal kňazom jeho syn Eleazár.+  Odtiaľ prešli do Gudgody a z Gudgody do Jotbaty,+ do kraja, kde sú potoky plné vody.*  V tom čase Jehova vybral kmeň Lévi,+ aby nosil truhlu Jehovovej zmluvy,+ vykonával službu pred Jehovom a žehnal ľud v jeho mene,+ čo robí až dodnes.  Preto Lévi nedostal podiel ani dedičstvo na rozdiel od jeho bratov. Jehova je jeho dedičstvom. Tak mu to povedal Jehova, tvoj Boh.+ 10  Ja som zostal na vrchu 40 dní a 40 nocí tak ako predtým.+ Jehova ma aj tentoraz vypočul+ a Jehova sa rozhodol, že ťa nezničí. 11  Jehova mi povedal: ‚Priprav sa na odchod a choď v čele ľudu. Nech obsadia krajinu, o ktorej som prisahal ich predkom, že im ju dám.‘+ 12  A teraz, Izrael, čo od teba žiada Jehova, tvoj Boh?+ Iba to, aby si sa bál Jehovu, svojho Boha,+ aby si chodil po všetkých jeho cestách,+ aby si ho miloval, aby si slúžil Jehovovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou*+ 13  a aby si dodržiaval Jehovove prikázania a zákony, ktoré ti dnes odovzdávam na tvoje dobro.+ 14  Jehovovi, tvojmu Bohu, patrí nebo, dokonca nebesia nebies,* i zem a všetko, čo je na nej.+ 15  Iba k tvojim predkom sa Jehova s láskou pripútal a zo všetkých národov si vyvolil vás, ich potomkov,+ ako je to až dodnes. 16  Preto očistite svoje srdce+ a už viac nebuďte tvrdohlaví.*+ 17  Lebo Jehova, váš Boh, je Boh bohov+ a Pán pánov, je veľkým a mocným Bohom, ktorý vzbudzuje bázeň. Nikoho neuprednostňuje+ ani neprijíma úplatok, 18  zabezpečuje spravodlivosť sirote* a vdove,+ miluje cudzinca+ a dáva mu jedlo a odev. 19  Aj vy budete milovať cudzinca, ktorý sa medzi vami usadil, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte.+ 20  Jehovu, svojho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť,+ jeho sa budeš pridŕžať a na jeho meno budeš prisahať. 21  On je ten, koho máš chváliť.+ On je tvoj Boh, ktorý pre teba urobil tieto veľké a bázeň vzbudzujúce veci, ktoré si videl na vlastné oči.+ 22  Keď tvoji predkovia išli do Egypta, bolo ich 70+ a teraz je vás vďaka Jehovovi, tvojmu Bohu, toľko ako hviezd na nebi.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Desať slov“, známych aj ako Desatoro.
Al. „vádí s vodou; riečne údolia s vodou“.
Al. „najvyššie nebesia“.
Dosl. „obrežte predkožku svojho srdca a už nezatvrdzujte svoju šiju“.
Dosl. „chlapcovi bez otca“.