Štvrtá Mojžišova 25:1–18

25  Keď Izrael býval v Šittime,+ ľud začal smilniť s Moábkami.+  Tie pozývali Izraelitov, aby s nimi obetovali ich bohom,+ a oni sa zúčastňovali obetných hostín a klaňali sa ich bohom.+  Tak sa Izraeliti pripojili k uctievaniu Baala* z Peoru+ a Jehova sa na nich veľmi rozhneval.  Jehova povedal Mojžišovi: „Vezmi všetkých vodcov tých ľudí a povešaj ich pred Jehovom za bieleho dňa,* aby sa Jehovov planúci hnev odvrátil od Izraela.“  A Mojžiš povedal izraelským sudcom:+ „Každý zabite svojich mužov, ktorí sa pridali k uctievaniu Baala* z Peoru.“+  Vtom prišiel jeden Izraelita a priviedol si do tábora* Madianku.+ Urobil to pred očami Mojžiša a celého Izraela, kým plakali pri vchode do stanu stretávania.  Keď to uvidel Pinchas,+ syn Eleazára, ktorý bol synom kňaza Árona, okamžite vstal, vyšiel sprostred ľudu a vzal do ruky kopiju.  Vošiel za tým Izraelitom do stanu a oboch ich prebodol, jeho i tú ženu cez jej lono.* Vtedy sa pohroma medzi Izraelitmi zastavila.+  Zomrelo pri nej 24 000 ľudí.+ 10  Jehova povedal Mojžišovi: 11  „Pinchas,+ syn Eleazára, syna kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelitov, lebo nestrpel, aby sa dopúšťali nevery voči mne.+ Preto som nevyhubil všetkých Izraelitov, hoci vyžadujem výlučnú oddanosť.+ 12  A tak mu povedz, že s ním uzatváram zmluvu pokoja. 13  Podľa tejto zmluvy bude jemu a jeho potomstvu natrvalo patriť kňazstvo,+ lebo nestrpel, aby sa niekto dopúšťal nevery voči jeho Bohu,+ a dosiahol zmierenie za izraelský ľud.“ 14  Izraelita, ktorý bol usmrtený s Madiankou, sa volal Zimri a bol to Saluov syn, náčelník z rodu Simeonovcov. 15  Usmrtená Madianka sa volala Kozbi. Bola dcérou Cura,+ ktorý bol vodcom jedného madianskeho rodu.+ 16  A Jehova prehovoril k Mojžišovi: 17  „Zaútočte na Madiancov a pobite ich.+ 18  Oni zaútočili na vás, keď vás prefíkane navádzali na hriech prostredníctvom Peora+ a svojej sestry Kozbi, dcéry madianskeho náčelníka, ktorá bola usmrtená+ v deň, keď vás postihla pohroma pre Peora.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „spriahli s Baalom“.
Dosl. „pred slnkom“.
Al. „spriahli s Baalom“.
Dosl. „k svojim bratom“.
Al. „rodidlá“.