Štvrtá Mojžišova 23:1–30

23  Balaam povedal Balakovi: „Postav tu sedem oltárov+ a priprav mi sedem býkov a sedem baranov.“  Balak hneď urobil, čo mu Balaam povedal, a na každom oltári obetovali býka a barana.+  A Balaam povedal Balakovi: „Zostaň pri svojej zápalnej obeti a ja sa vzdialim. Azda sa mi Jehova ukáže, a čo mi zjaví, to ti oznámim.“ S tým odišiel na holý pahorok.  Boh sa zjavil Balaamovi+ a Balaam mu povedal: „Postavil som sedem oltárov a na každom som obetoval býka a barana.“  A Jehova vložil Balaamovi do úst svoje slová+ a prikázal mu: „Vráť sa a všetko to Balakovi povedz.“  Balaam sa vrátil a uvidel Balaka, ako stojí pri svojej zápalnej obeti so všetkými moábskymi kniežatami.  Vtedy vyslovil tieto prorocké verše:+ „Z Aramu ma priviedol moábsky kráľ Balak,+z východných vrchov: ‚Príď, prekľaj Jakoba. Príď odsúdiť Izrael.‘+   Ako by som mohol preklínať tých, ktorých Boh nepreklial? Ako by som mohol odsúdiť tých, ktorých Jehova neodsúdil?+   Vidím ich z vrcholu skál,hľadím na nich z pahorkov. Vidím ľud, ktorý býva osamote,+neradí sa medzi národy.+ 10  Kto spočíta potomkov Jakoba? Je ich ako prachu.+ Kto spočíta čo len štvrtinu Izraela? Nech zomriem* smrťou spravodlivýcha nech je môj koniec taký ako ich.“ 11  Nato Balak povedal Balaamovi: „Čo si mi to urobil? Priviedol som ťa, aby si mojich nepriateľov preklial, a ty im namiesto toho len žehnáš.“+ 12  Odpovedal mu: „Musím predsa hovoriť to, čo mi do úst vložil Jehova.“+ 13  Balak mu povedal: „Poď so mnou, prosím, a pozri sa na nich z iného miesta. Uvidíš len časť z nich, neuvidíš ich všetkých. Odtiaľ ich prekľaj.“+ 14  Vzal ho na rovinu Cofim pri vrchole Pisgy,+ postavil tam sedem oltárov a na každom oltári obetoval býka a barana.+ 15  A Balaam mu povedal: „Zostaň pri svojej zápalnej obeti a ja si pôjdem vypočuť, čo mi povie Boh.“ 16  Jehova sa zjavil Balaamovi, vložil mu do úst svoje slová+ a prikázal mu: „Vráť sa a všetko to Balakovi povedz.“ 17  Vrátil sa k nemu a videl, ako čaká pri svojej zápalnej obeti s moábskymi kniežatami. Balak sa ho opýtal: „Čo hovoril Jehova?“ 18  Vtedy Balaam vyslovil tieto prorocké verše:+ „Vstaň, Balak, a počúvaj. Vypočuj ma, Cipporov syn. 19  Boh nie je človek, aby klamal,+ani syn človeka, aby menil názory.*+ Keď niečo povie, urobí to,a čo sľúbi, dodrží.+ 20  Dostal som úlohu žehnať. On požehnal+ a ja to nemôžem zmeniť.+ 21  Nestrpí zvolávanie kliatby na Jakobaa nepripustí na Izrael žiadne ťažkosti. Jehova, ich Boh, je s nimi,+hlasno ho chvália ako svojho kráľa. 22  Boh ich vyviedol z Egypta,+je pre nich tým, čím sú rohy pre divého býka.+ 23  Niet účinného zaklínadla* proti Jakobovi+ani veštby proti Izraelu.+ Teraz sa dá povedať o Jakobovi a Izraeli: ‚Pozrite, čo všetko vykonal Boh!‘ 24  Je to ľud, ktorý vstáva ako lev,ako lev sa dvíha.+ Neľahne si, kým nezožerie korisťa nevypije krv zabitých.“ 25  Potom Balak povedal Balaamovi: „Ak ho nemôžeš prekliať, tak mu aspoň nežehnaj!“ 26  Balaam mu odpovedal: „Nepovedal som ti: ‚Urobím všetko, čo mi povie Jehova‘?“+ 27  No Balak povedal Balaamovi: „Poď, prosím, zavediem ťa ešte inde. Azda bude v očiach pravého Boha správne, aby si ich preklial z toho miesta.“+ 28  A tak ho vzal na vrchol Peoru, ktorý sa týči nad Ješimonom.*+ 29  Balaam povedal Balakovi: „Postav tu sedem oltárov a priprav mi sedem býkov a sedem baranov.“+ 30  Balak urobil, čo mu povedal, a obetoval na každom oltári býka a barana.

Poznámky pod čiarou

Al. „moja duša zomrie“.
Al. „niečo ľutoval“.
Dosl. „zlovestného znamenia“.
Al. možno „nad púšťou; nad pustatinou“.