Štvrtá Mojžišova 15:1–41

15  A Jehova povedal Mojžišovi:  „Prehovor k Izraelitom: ‚Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, aby ste v nej bývali,+  a budete Jehovovi prinášať obete na spálenie ohňom z dobytka alebo z oviec a kôz – či už zápalnú obeť,+ alebo obeť spojenú s mimoriadnym slávnostným sľubom, alebo dobrovoľnú obeť+ či obeť pri príležitosti svojich sviatkov,+ aby ste pripravili vôňu, ktorá je Jehovovi príjemná*+ –,  potom ten, kto prináša svoju obeť, predloží Jehovovi aj obilnú obeť, desatinu efy* jemnej múky+ zmiešanej so štvrtinou hinu* oleja.  Spolu so zápalnou obeťou a každým obetovaným baránkom prinesieš aj tekutú obeť,+ štvrť hinu vína.  S baranom prinesieš ako obilnú obeť dve desatiny efy jemnej múky zmiešanej s tretinou hinu oleja.  A prinesieš aj tekutú obeť, tretinu hinu vína, ako vôňu, ktorá je Jehovovi príjemná.*  Ale ak prinesieš Jehovovi mladého býka ako zápalnú obeť+ alebo ako obeť spojenú s mimoriadnym slávnostným sľubom+ či ako obeť spoločenstva,+  spolu s býkom predložíš ako obilnú obeť+ tri desatiny efy jemnej múky zmiešanej s polovicou hinu oleja. 10  Prinesieš aj tekutú obeť,+ pol hinu vína, ako obeť na spálenie ohňom, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná.* 11  Tak sa to bude robiť pri každom býkovi, pri každom baranovi a pri každom baránkovi či capovi. 12  Urobíte to tak pri každom zvierati, bez ohľadu na to, koľko ich budete obetovať. 13  Bude to tak robiť každý Izraelita, keď bude predkladať obeť na spálenie ohňom, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná.* 14  Ak cudzinec, ktorý sa medzi vami usadil, alebo niekto, kto už niekoľko generácii býva medzi vami, bude chcieť priniesť obeť na spálenie ohňom, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná,* urobí to takisto ako vy.+ 15  Pre vás Izraelitov* i pre cudzincov, ktorí sa medzi vami usadili, bude platiť rovnaké ustanovenie. Bude to trvalé ustanovenie pre všetky vaše generácie. Vy i cudzinci si budete pred Jehovom rovní.+ 16  Bude len jeden zákon a jedny právne predpisy, ktoré budú platiť pre vás i pre cudzincov, ktorí sa medzi vami usadili.‘“ 17  Jehova ďalej povedal Mojžišovi: 18  „Prehovor k Izraelitom: ‚Keď prídete do krajiny, do ktorej vás vediem, 19  a budete jesť z výnosu* tej krajiny,+ odovzdáte príspevok Jehovovi. 20  Ako príspevok dáte prstencovité chleby pripravené z prvej hrubej múky.+ Odovzdáte ho tak, ako sa odovzdáva príspevok z mlatoviska.* 21  Príspevok zo svojej prvej hrubej múky budete dávať Jehovovi po všetky generácie. 22  Ak nedopatrením nedodržíte niektoré z prikázaní, ktoré dal Jehova Mojžišovi, 23  z prikázaní, ktoré vám Jehova dal prostredníctvom Mojžiša a ktoré platia pre vás i pre vašich potomkov odo dňa, keď vám ich Jehova odovzdal – 24  ak sa to stalo z nepozornosti a ľud si to neuvedomil –, celý ľud prinesie jedného mladého býka ako zápalnú obeť, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná.* Predloží ho aj s príslušnou obilnou a tekutou obeťou podľa predpísaného postupu.+ Prinesie tiež jedno kozliatko ako obeť za hriech.+ 25  Kňaz dosiahne zmierenie za všetkých Izraelitov a bude im odpustené.+ Stalo sa to nedopatrením a oni za to priniesli Jehovovi ako dar obeť na spálenie ohňom a predložili Jehovovi aj obeť za hriech. 26  A bude odpustené celému izraelskému ľudu i cudzincovi, ktorý sa medzi nimi usadil, lebo ľud to urobil neúmyselne. 27  Ak nedopatrením zhreší jednotlivec, prinesie ako obeť za hriech jednoročnú kozu.+ 28  A kňaz vykoná obrad zmierenia za človeka, ktorý neúmyselne zhrešil proti Jehovovi. Dosiahne zaňho zmierenie a bude mu odpustené.+ 29  Pre všetkých, ktorí zhrešia neúmyselne – pre Izraelitu i pre cudzinca, ktorý sa medzi vami usadil –, bude platiť rovnaký zákon.+ 30  Ale keď človek zhreší úmyselne,+ či je to Izraelita, alebo prisťahovalec, rúha sa Jehovovi a bude usmrtený.* 31  Pohrdol Jehovovým slovom a porušil jeho prikázanie. Preto bude usmrtený.*+ Bude sa zodpovedať za svoje previnenie.‘“+ 32  Keď boli Izraeliti na pustatine, prichytili istého muža, ako v sabat zbiera drevo.+ 33  Tí, čo ho prichytili pri zbieraní dreva, ho priviedli pred Mojžiša a Árona a pred celý ľud. 34  Uväznili ho,+ lebo nebolo jasné, čo s ním majú urobiť. 35  Jehova povedal Mojžišovi: „Ten muž musí byť usmrtený.+ Všetok ľud ho ukameňuje za táborom.“+ 36  Vyviedli ho teda z tábora a ukameňovali ho. Zomrel, tak ako Jehova prikázal Mojžišovi. 37  A Jehova prehovoril k Mojžišovi: 38  „Povedz Izraelitom: ‚Po všetky generácie si robte strapce na dolnom okraji svojich šiat a nad strapce dávajte modrú šnúrku.+ 39  Tento strapcový okraj budete mať preto, aby ste si pri pohľade naň pripomenuli všetky Jehovove prikázania a dodržiavali ich.+ Nebudete sa riadiť svojím srdcom a očami, ktoré vás zvádzajú k tomu, aby ste mi boli neverní.*+ 40  Tak si budete pripomínať všetky moje prikázania a dodržiavať ich, aby ste boli svätí pre svojho Boha.+ 41  Ja som Jehova, váš Boh. Vyviedol som vás z Egypta, aby som bol vaším Bohom.+ Ja som Jehova, váš Boh.‘“+

Poznámky pod čiarou

Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Desatina efy zodpovedala 2,2 l. Pozri dodatok B14.
Jeden hin zodpovedal 3,67 l. Pozri dodatok B14.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Dosl. „Pre vás, ktorí ste zo zboru“.
Dosl. „z chleba“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Dosl. „odrezaný zo svojho ľudu“.
Dosl. „odrezaný“.
Al. „k duchovnej prostitúcii“.