Tretia Mojžišova 9:1–24

  • Áron predkladá obete uvedenia do úradu (1 – 24)

9  Na ôsmy deň+ si Mojžiš zavolal Árona a jeho synov a starších Izraela.  Povedal Áronovi: „Vezmi teľa na obeť za hriech+ a barana na zápalnú obeť, oboje zdravé, a priveď ich pred Jehovu.  A Izraelitom povedz: ‚Vezmite capa na obeť za hriech a teľa a mladého barana, oboje ročné a zdravé, na zápalnú obeť  a býka a barana na obete spoločenstva,+ aby ste ich obetovali pred Jehovom, a k tomu obilnú obeť+ zmiešanú s olejom, lebo dnes sa vám zjaví Jehova.‘“+  A tak priniesli všetko, čo Mojžiš prikázal, pred stan stretávania. Potom pristúpil všetok ľud a postavil sa pred Jehovu.  Mojžiš povedal: „Toto vám Jehova prikázal urobiť, aby sa vám zjavila Jehovova sláva.“+  Potom Mojžiš povedal Áronovi: „Pristúp k oltáru a predlož svoju obeť za hriech+ a svoju zápalnú obeť, aby si dosiahol zmierenie za seba+ a za svoj rod. Potom predlož obeť za ľud,+ aby si zaň dosiahol zmierenie,+ tak ako prikázal Jehova.“  Vtedy Áron pristúpil k oltáru a zabil teľa určené na obeť za jeho hriechy.+  Jeho synovia mu podali krv,+ on si v nej namočil prst a potrel ňou rohy* oltára. Ostatnú krv vylial ku spodku oltára.+ 10  Tuk, obličky a tuk na pečeni z obete za hriech nechal dymiť na oltári, tak ako prikázal Jehova Mojžišovi.+ 11  Mäso a kožu spálil mimo tábora.+ 12  Potom zabil zviera na zápalnú obeť. Jeho synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár zo všetkých strán.+ 13  Nato mu podali zápalnú obeť rozsekanú na kusy aj s hlavou a on to nechal dymiť na oltári. 14  Črevá a nohy* umyl, položil ich na zápalnú obeť a nechal ich dymiť na oltári. 15  Potom predložil obeť za ľud. Vzal capa určeného na obeť za hriechy ľudu, zabil ho a obetoval ho tak, ako tú prvú obeť za hriech. 16  A priniesol zápalnú obeť a obetoval ju podľa predpísaného postupu.+ 17  Potom priniesol obilnú obeť.+ Nabral z nej za hrsť a nechal ju dymiť na oltári, na ktorom už bola prinesená ranná zápalná obeť.+ 18  Nakoniec Áron zabil býka a barana určených na obeť spoločenstva za ľud. Jeho synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár zo všetkých strán.+ 19  Vzali tuk z býka,+ tučný chvost barana, tuk pokrývajúci vnútornosti, obličky a tuk na pečeni+ 20  a všetky tieto kusy tuku položili na hrude obetovaných zvierat. Potom Áron zobral tuk a nechal ho dymiť na oltári,+ 21  ale hrude a pravé stehno vzal a pohojdával nimi sem a tam ako obeťou pohojdávania pred Jehovom, tak ako prikázal Mojžiš.+ 22  Nato Áron pozdvihol ruky a požehnal ľud.+ Keď predložil obeť za hriech, zápalnú obeť a obete spoločenstva, zostúpil dole. 23  Nakoniec Mojžiš a Áron vošli do stanu stretávania, a keď vyšli von, požehnali ľud.+ Vtom sa všetkému ľudu zjavila Jehovova sláva.+ 24  Jehova zoslal oheň,+ ktorý strávil zápalnú obeť a tuk na oltári. Keď to videl všetok ľud, radostne volal a padol tvárou k zemi.+

Poznámky pod čiarou

Čiže výčnelky v podobe zvieracích rohov.
Išlo o časť nohy od kolena nižšie.