Tretia Mojžišova 6:1–30

6  Potom Jehova povedal Mojžišovi:  „Ak niekto zhreší a zachová sa neverne voči Jehovovi+ tak, že oklame svojho blížneho v súvislosti s niečím, čo mu bolo zverené do opatery+ alebo do zálohu, alebo svojho blížneho okradne či podvedie,  alebo zatají, že našiel nejakú stratenú vec, a ak krivo prisahá, že sa žiadneho takého hriechu nedopustil,+ mal by postupovať takto:  Ak zhrešil a je vinný, nech vráti, čo ukradol, čo získal vydieraním alebo podvodom, čo mu bolo zverené, stratenú vec, ktorú našiel,  alebo čokoľvek, o čom krivo prisahal. V deň, keď sa dokáže jeho vina, to majiteľovi nahradí v plnej hodnote+ a pridá k tomu ešte pätinu.  A prinesie Jehovovi ako obeť za vinu zdravého barana podľa stanovenej ceny. Privedie ho kňazovi na obeť za vinu.+  Kňaz zaňho dosiahne zmierenie pred Jehovom a bude mu odpustené všetko, čo urobil a čím sa previnil.“+  A Jehova povedal Mojžišovi:  „Daj Áronovi a jeho synom tieto príkazy: ‚Toto je zákon o zápalnej obeti:+ Zápalná obeť zostane na ohnisku oltára po celú noc až do rána a na oltári sa bude stále udržiavať oheň. 10  Kňaz si oblečie krátke ľanové nohavice*+ a kňazské ľanové rúcho.+ Odstráni z oltára popol*+ zo zápalnej obete, ktorú strávil oheň, a vysype ho vedľa oltára. 11  Potom sa prezlečie+ a popol vynesie na čisté miesto za tábor.+ 12  Oheň na oltári sa bude stále udržiavať. Nesmie vyhasnúť. Kňaz naň dá každé ráno drevo,+ položí naň zápalnú obeť a nechá na ňom dymiť tuk obetí spoločenstva.+ 13  Oheň na oltári sa bude stále udržiavať. Nesmie vyhasnúť. 14  Toto je zákon o obilnej obeti:+ Áronovi synovia ju prinesú pred Jehovu pred oltár. 15  Jeden z nich naberie z obilnej obete plnú hrsť jemnej múky s olejom a všetku kadidlovú živicu, ktorá patrí k obilnej obeti, a nechá to dymiť na oltári ako príjemnú* vôňu, ako zástupnú obeť* Jehovovi.+ 16  Čo z toho zostane, pripadne Áronovi a jeho synom.+ Urobia sa z toho nekvasené chleby a budú ich jesť na svätom mieste, na nádvorí stanu stretávania.+ 17  Nesmie sa z toho upiecť nič kysnuté.+ Dal som im to ako podiel zo svojich obetí na spálenie ohňom.+ Je to niečo mimoriadne sväté,+ tak ako obeť za hriech a ako obeť za vinu. 18  Budú to jesť všetci muži z Áronových potomkov.+ Po všetky generácie to bude ich stály podiel z Jehovových obetí na spálenie ohňom.+ Všetko, čo sa ich* dotkne, bude sväté.‘“ 19  Potom Jehova povedal Mojžišovi: 20  „Toto je obeť, ktorú Áron a jeho synovia predložia Jehovovi vždy v deň pomazania:+ desatinu efy*+ jemnej múky ako obilnú obeť,+ polovicu ráno a polovicu večer. 21  Pripraví sa s olejom a upečie na plechu.+ Predloží sa dobre premiešaná s olejom a nalámaná na kúsky ako obilná obeť, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná.* 22  Pripraví ju kňaz, ktorý bude spomedzi Áronových synov pomazaný za jeho nástupcu.+ Celá táto obeť sa nechá dymiť na oltári Jehovovi. Je to trvalé nariadenie. 23  Každá obilná obeť kňaza sa má celá spáliť. Nesmie sa jesť.“ 24  Potom Jehova povedal Mojžišovi: 25  „Povedz Áronovi a jeho synom: ‚Toto je zákon o obeti za hriech:+ Zviera určené na obeť za hriech má byť zabité pred Jehovom na tom istom mieste, kde sa zabíjajú zvieratá určené na zápalnú obeť.+ Je to mimoriadne svätá obeť. 26  Bude ju jesť kňaz, ktorý predkladá obeť za hriech.+ Bude sa jesť na svätom mieste, na nádvorí stanu stretávania.+ 27  Všetko, čo sa dotkne mäsa toho zvieraťa, bude sväté. Ak niečo z jeho krvi frkne na odev, vyperieš zafŕkanú časť na svätom mieste. 28  Ak sa mäso bude variť v hlinenej nádobe, treba ju rozbiť. Ale ak sa bude variť v medenej nádobe, treba ju vydrhnúť a vypláchnuť vodou. 29  Budú to jesť všetci kňazi.+ Je to niečo mimoriadne sväté.+ 30  Ale ak je to obeť za hriech, z ktorej sa trochu krvi vnesie do stanu stretávania na dosiahnutie zmierenia na svätom mieste, taká obeť sa nemá jesť.+ Má sa spáliť.

Poznámky pod čiarou

Al. „spodky“.
Al. „mastný popol“, čiže popol nasiaknutý tukom obetovaných zvierat.
Al. „uzmierujúcu“, dosl. „upokojujúcu“.
Al. „pripomienku celej obete“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „obetí“.
Desatina efy zodpovedala 2,2 l. Pozri dodatok B14.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.