Tretia Mojžišova 5:1–19

  • Rôzne hriechy a príslušné obete (1 – 6)

    • Povinnosť oznámiť hriech iných (1)

  • Obete chudobných (7 – 13)

  • Obeť za vinu v prípade neúmyselných hriechov (14 – 19)

5  Ak niekto počul verejnú výzvu svedčiť,*+ ale neoznámi to, čoho bol svedkom, čo videl alebo o čom sa dozvedel, taký človek hreší a za svoje previnenie si ponesie následky.  Alebo keď sa niekto dotkne niečoho nečistého, hoci aj nevedomky, či už zdochliny nečistého divého zvieraťa, alebo nečistého domáceho zvieraťa, alebo nečistého drobného živočícha,+ je nečistý a previnil sa.  Alebo ak sa niekto nevedomky dotkne ľudskej nečistoty+ – čohokoľvek nečistého, čo ho môže znečistiť – a potom sa to dozvie, previnil sa.  Alebo ak niekto unáhlene prisahal, že urobí niečo dobré alebo zlé, a neuvedomil si, že jeho prísaha bola unáhlená, ale neskôr si to uvedomí, previnil sa.*+  Ak sa previní jednou z týchto vecí, nech vyzná,+ čím sa prehrešil.  Za hriech, ktorého sa dopustil, prinesie Jehovovi obeť za vinu+ – mladú ovcu alebo kozu ako obeť za hriech. A kňaz zaňho dosiahne zmierenie za hriech, ktorého sa dopustil.  Ale ak si nemôže dovoliť ovcu, nech za svoj hriech prinesie Jehovovi ako obeť za vinu dve hrdličky alebo dve holúbätá,+ jedno na obeť za hriech a jedno na zápalnú obeť.+  Prinesie ich kňazovi, ktorý najprv predloží vtáča určené na obeť za hriech. Natrhne mu hlavu spredu na krku, ale neodtrhne ju.  Trochou krvi z obete za hriech pokropí stenu oltára a zvyšok krvi nechá vykvapkať ku spodku oltára.+ Je to obeť za hriech. 10  Druhé vtáča predloží ako zápalnú obeť podľa predpísaného postupu.+ Kňaz za toho človeka dosiahne zmierenie za hriech, ktorého sa dopustil, a bude mu odpustené.+ 11  Ak si nemôže dovoliť dve hrdličky alebo dve holúbätá, prinesie ako obeť za hriech desatinu efy*+ jemnej múky na obeť za hriech. Nepridá k nej olej ani na ňu nepoloží kadidlovú živicu, lebo je to obeť za hriech. 12  Prinesie ju kňazovi a kňaz z nej naberie plnú hrsť ako zástupnú obeť.* Položí to na obete Jehovovi spaľované ohňom a nechá to dymiť na oltári. Je to obeť za hriech. 13  Kňaz zaňho dosiahne zmierenie za hriech, ktorého sa dopustil, za ktorýkoľvek z týchto hriechov, a bude mu odpustené.+ Zvyšok obete pripadne kňazovi+ ako v prípade obilnej obete.‘“+ 14  A Jehova povedal Mojžišovi: 15  „Ak sa niekto zachová neverne a neúmyselne zhreší proti Jehovovým svätým veciam,+ prinesie Jehovovi ako obeť za vinu zdravého barana.+ Jeho cena v šekeloch* striebra bude stanovená podľa vzorového šekela uloženého na svätom mieste.*+ 16  A dá náhradu za hriech, ktorého sa dopustil proti svätému miestu, pridá k tomu ešte pätinu ceny+ a dá to kňazovi spolu s baranom určeným na obeť za vinu. Kňaz zaňho dosiahne zmierenie+ a bude mu odpustené.+ 17  Ak niekto zhreší a previní sa niečím, čo Jehova zakazuje, je vinný, hoci to urobil neúmyselne.+ Ponesie si následky za svoje previnenie. 18  Vezme zdravého barana podľa stanovenej ceny a privedie ho ku kňazovi ako obeť za vinu.+ Kňaz zaňho dosiahne zmierenie za neúmyselnú chybu, ktorej sa nevedomky dopustil, a bude mu odpustené. 19  Je to obeť za vinu. Naozaj sa previnil proti Jehovovi.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „počul hlas preklínania“. Pravdepodobne oznámenie o previnení, pri ktorom sa zvolávalo prekliatie na vinníka alebo na svedka, ktorý o tom nepodá správu.
Vina zrejme vyplývala z toho, že svoju prísahu nesplnil.
Desatina efy zodpovedala 2,2 l. Pozri dodatok B14.
Al. „pripomienku celej obete“. Pozri Slovník pojmov.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Al. „podľa svätého šekela“.