Tretia Mojžišova 4:1–35

4  Potom Jehova povedal Mojžišovi:  „Povedz Izraelitom: ‚Ak niekto neúmyselne zhreší+ a urobí niečo, čo Jehova zakázal, malo by sa postupovať takto:  Ak zhreší+ pomazaný kňaz+ a uvalí vinu na ľud, prinesie Jehovovi ako obeť za hriech, ktorého sa dopustil,+ zdravého mladého býka.  Privedie býka pred Jehovu ku vchodu do stanu stretávania,+ položí mu ruku na hlavu a zabije ho pred Jehovom.+  Potom pomazaný kňaz+ vezme trochu býčej krvi a prinesie ju do stanu stretávania.  Namočí si prst v krvi+ a sedemkrát rozprskne trochu krvi+ pred Jehovom pred oponou svätého miesta.  Trochou krvi potrie aj rohy* oltára, na ktorom sa páli kadidlo z voňavých látok+ a ktorý je pred Jehovom v stane stretávania. Zvyšok býčej krvi vyleje ku spodku oltára na zápalnú obeť,+ ktorý je pri vchode do stanu stretávania.  Potom z býka určeného na obeť za hriech oddelí všetok tuk: tuk, ktorý pokrýva črevá, všetok tuk medzi črevami  a obe obličky s ich tukom, ktorý je v chrbtovej časti. S obličkami oddelí aj tuk na pečeni.+ 10  Oddelí z neho to isté čo z býka určeného na obeť spoločenstva.+ A kňaz to nechá dymiť na oltári na zápalnú obeť. 11  Ale kožu toho býka a všetko jeho mäso spolu s jeho hlavou, nohami,* črevami a výkalmi,+ 12  čiže celého býka, dá vyniesť von za tábor na čisté miesto, kde sa vysypáva popol,* a spáli ho na dreve.+ Má byť spálený na mieste, kde sa vysypáva popol. 13  Ak sa previnil celý izraelský ľud a neúmyselne zhrešil,+ ale zbor* nevedel, že urobili niečo, čo Jehova zakázal,+ 14  a ten hriech vyjde najavo, zbor privedie pred stan stretávania mladého býka ako obeť za hriech. 15  Starší ľudu položia pred Jehovom ruky na hlavu býka a býk bude pred Jehovom zabitý. 16  Pomazaný kňaz potom prinesie trochu býčej krvi do stanu stretávania. 17  Namočí si prst v krvi a sedemkrát rozprskne trochu krvi pred Jehovom pred oponou.+ 18  Trochou krvi potrie aj rohy oltára,+ ktorý je pred Jehovom v stane stretávania. Zvyšok krvi vyleje ku spodku oltára na zápalnú obeť, ktorý je pri vchode do stanu stretávania.+ 19  Potom z býka oddelí všetok tuk a nechá ho dymiť na oltári.+ 20  S býkom urobí to isté, čo urobil s prvým býkom určeným na obeť za hriech. Tak dosiahne za ľud zmierenie+ a bude im odpustené. 21  Býka dá vyniesť von za tábor a spáli ho, ako spálil prvého býka.+ Je to obeť za hriech zboru.+ 22  Ak neúmyselne zhreší náčelník+ a previní sa niečím, čo Jehova, jeho Boh, zakazuje, 23  alebo bol upozornený na hriech, ktorého sa dopustil, prinesie ako obeť zdravého mladého capa. 24  Položí ruku na hlavu mladého capa a zabije ho na mieste, kde sa zabíja zápalná obeť pred Jehovom.+ Je to obeť za hriech. 25  Kňaz prstom naberie trochu krvi z obete za hriech a potrie ňou rohy+ oltára na zápalnú obeť. Zvyšok krvi vyleje ku spodku oltára na zápalnú obeť.+ 26  Všetok tuk zvieraťa nechá dymiť na oltári, podobne ako tuk obete spoločenstva.+ A kňaz zaňho dosiahne zmierenie za hriech, ktorého sa dopustil, a bude mu odpustené. 27  Ak neúmyselne zhreší niekto z ľudu a previní sa niečím, čo Jehova zakazuje,+ 28  alebo bol upozornený na hriech, ktorého sa dopustil, prinesie ako obeť za svoj hriech zdravú mladú kozu. 29  Položí ruku na hlavu zvieraťa, ktoré prináša ako obeť za hriech, a zabije ho na tom istom mieste, kde sa zabíja zápalná obeť.+ 30  Kňaz prstom naberie trochu jeho krvi a potrie ňou rohy oltára na zápalnú obeť. Zvyšok krvi vyleje ku spodku oltára.+ 31  Oddelí všetok jeho tuk,+ tak ako sa oddeľuje tuk z obete spoločenstva,+ a nechá ho dymiť na oltári ako príjemnú* vôňu Jehovovi. Kňaz zaňho dosiahne zmierenie a bude mu odpustené. 32  Ale ak chce priniesť ako obeť za hriech jahňa, nech privedie zdravú ovečku. 33  Položí ruku na hlavu zvieraťa, ktoré prináša ako obeť za hriech, a zabije ho na tom istom mieste, kde sa zabíja zápalná obeť.+ 34  Kňaz prstom naberie trochu krvi obete za hriech a potrie ňou rohy oltára na zápalnú obeť.+ Zvyšok krvi vyleje ku spodku oltára. 35  Oddelí všetok jeho tuk, tak ako sa oddeľuje tuk z mladého barana určeného na obeť spoločenstva. Kňaz položí tuk na obete Jehovovi spaľované ohňom a nechá ho spolu s nimi dymiť na oltári.+ Tak zaňho dosiahne zmierenie za hriech, ktorého sa dopustil, a bude mu odpustené.+

Poznámky pod čiarou

Čiže výčnelky v podobe zvieracích rohov.
Išlo o časť nohy od kolena nižšie.
Al. „mastný popol“, čiže popol nasiaknutý tukom obetovaných zvierat.
Možno sa vzťahuje na starších Izraela.
Al. „uzmierujúcu“, dosl. „upokojujúcu“.