Tretia Mojžišova 25:1–55

25  Jehova povedal Mojžišovi na vrchu Sinaj:  „Povedz Izraelitom: ‚Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam,+ krajina musí zachovávať sabat zasvätený Jehovovi.+  Šesť rokov budeš osievať svoje pole a prerezávať svoju vinicu a budeš zberať úrodu krajiny.+  Ale v siedmom roku nech má krajina sabat, rok úplného odpočinku, sabat zasvätený Jehovovi. Nebudeš osievať svoje pole ani prerezávať svoju vinicu.  Nebudeš žať, čo samo vyrastie zo zŕn, ktoré zostali po žatve, ani oberať hrozno zo svojho neprerezaného viniča. Pre krajinu to bude rok úplného odpočinku.  Ale to, čo sa v krajine urodí počas jej sabatu, môžete jesť. Môžeš to jesť ty, tvoj otrok, tvoja otrokyňa, tvoj najatý robotník, cudzinec, ktorý býva medzi vami,  i domáce a divé zvieratá v tvojej krajine. Všetko, čo sa v krajine urodí, sa smie jesť.  Odpočítaj sedem sabatných rokov, sedemkrát sedem rokov, takže obdobie siedmich sabatných rokov bude trvať 49 rokov.  Desiaty deň siedmeho mesiaca dáš hlasno trúbiť na rohu. V Deň zmierenia+ sa bude trúbiť na rohoch po celej krajine. 10  Päťdesiaty rok posvätíte a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov.+ Bude to pre vás jubilejný rok. Každý z vás dostane späť svoj majetok a vráti sa k svojej rodine.+ 11  Päťdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani žať, čo samo vyrástlo z roztrúsených zŕn, ani oberať hrozno z neprerezaného viniča.+ 12  Je to jubilejný rok a bude pre vás svätý. Budete jesť len to, čo sa v krajine samo urodí.+ 13  V jubilejnom roku každý z vás dostane späť svoj majetok.+ 14  Ak svojmu blížnemu niečo predávaš alebo od neho niečo kupuješ, nevykorisťujte jeden druhého.+ 15  Keď budeš od svojho blížneho kupovať pôdu, spočítaj, koľko rokov uplynulo od jubilejného roku, a on nech stanoví cenu podľa toho, koľko rokov budeš môcť zberať úrodu.+ 16  Ak zostáva veľa rokov, kúpna cena bude vyššia, a ak zostáva málo rokov, kúpna cena bude nižšia, lebo ti predáva počet úrod. 17  Nikto z vás nesmie vykorisťovať svojho blížneho.+ Budeš mať bázeň pred svojím Bohom,+ lebo ja som Jehova, váš Boh.+ 18  Ak budete dodržiavať moje zákony a konať podľa mojich právnych predpisov, budete v krajine bývať v bezpečí.+ 19  Krajina dá svoje plody+ a vy budete jesť do sýtosti a budete v nej bývať v bezpečí.+ 20  Ale možno sa spýtate: „Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu?“+ 21  Nebojte sa. V šiestom roku zošlem svoje požehnanie a v krajine sa urodí toľko, že budete mať dosť na tri roky.+ 22  V ôsmom roku budete siať a až do deviateho roku budete jesť zo starej úrody. Kým nepríde nová úroda, budete jesť zo starej. 23  Pôda sa nesmie predávať natrvalo,+ lebo krajina je moja.+ A vy ste pre mňa v tejto krajine cudzincami a prisťahovalcami.+ 24  V celej krajine, ktorú budete vlastniť, máte zaručiť právo spätného odkúpenia pôdy. 25  Ak tvoj brat schudobnie a musí predať časť svojho vlastníctva, príde jeho blízky príbuzný, ktorý má výkupné právo,* a kúpi späť to, čo jeho brat predal.+ 26  Ak niekto nemá nikoho, kto by uplatnil výkupné právo, ale neskôr zbohatne a bude mať dosť na odkúpenie, 27  nech spočíta, koľko rokov uplynulo od predaja, a potom od ceny pôdy odpočíta cenu úrod za tie roky. Rozdiel nech vyplatí človeku, ktorému pôdu predal, a dostane späť svoj majetok.+ 28  Ale ak nebude mať dosť na odkúpenie, potom to, čo predal, zostane kupujúcemu až do jubilejného roku.+ V jubilejnom roku sa pôda vráti pôvodnému majiteľovi a on dostane späť svoj majetok.+ 29  Ak niekto predá dom v meste, ktoré má hradby, v priebehu prvého roka od jeho predaja bude mať právo odkúpiť ho späť. Jeho výkupné právo+ bude trvať celý rok. 30  Ak dom, ktorý je v meste s hradbami, nebude kúpený späť pred uplynutím celého roku, zostane natrvalo majetkom kupca po všetky jeho generácie. V jubilejnom roku sa nevráti pôvodnému majiteľovi. 31  Ale domy v dedinách, ktoré nemajú hradby, sa majú považovať za súčasť poľa. Bude pre ne platiť trvalé výkupné právo a v jubilejnom roku sa vrátia pôvodnému majiteľovi. 32  V lévitských mestách+ budú mať Léviti trvalé právo na vykúpenie svojich domov. 33  Ak si niekto z Lévitov nekúpil späť odpredaný dom, ktorý je v lévitskom meste, bude mu vrátený v jubilejnom roku,+ lebo domy v lévitských mestách sú uprostred Izraelitov vlastníctvom Lévitov.+ 34  Pastviny+ okolo ich miest sa nesmú predávať vôbec, lebo je to ich trvalé vlastníctvo. 35  Ak tvoj brat, ktorý býva blízko teba, schudobnie a nemá z čoho žiť, budeš ho podporovať+ takisto ako cudzinca a prisťahovalca,+ aby mohol ďalej žiť pri tebe. 36  Neber od neho úroky, nechci na ňom zarobiť.*+ Budeš mať bázeň pred svojím Bohom+ a tvoj brat bude žiť pri tebe ďalej. 37  Nebudeš mu požičiavať peniaze na úrok+ ani mu predávať potraviny so ziskom. 38  Ja som Jehova, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta,+ aby som vám dal kanaánsku krajinu a bol vaším Bohom.+ 39  Ak tvoj brat, ktorý býva blízko teba, schudobnie a musí sa ti predať,+ nebudeš s ním zaobchádzať ako s obyčajným otrokom,+ 40  ale ako s najatým robotníkom+ alebo s prisťahovalcom. Bude u teba slúžiť až do jubilejného roku. 41  Potom od teba aj so svojimi deťmi* odíde a vráti sa k svojim príbuzným a k vlastníctvu svojich predkov.+ 42  Lebo Izraeliti sú moji otroci, ktorých som vyviedol z Egypta.+ Nesmú sa predávať, ako sa predávajú otroci. 43  Nebudeš so svojím bratom zaobchádzať kruto.+ Budeš mať bázeň pred svojím Bohom.+ 44  Tvoji otroci a otrokyne majú pochádzať z okolitých národov. Z nich si môžete kupovať otrokov a otrokyne. 45  Otrokov si môžete kupovať aj spomedzi cudzincov, ktorí bývajú medzi vami,+ z nich a z ich potomkov, ktorí sa narodili vo vašej krajine. Stanú sa vaším vlastníctvom. 46  Smiete ich odkázať ako dedičstvo svojim potomkom, aby boli ich trvalým vlastníctvom, a môžete ich používať ako robotníkov. Ale so svojimi izraelskými bratmi nesmiete zaobchádzať kruto.+ 47  Ak cudzinec alebo prisťahovalec medzi vami zbohatne a tvoj brat schudobnie a musí sa predať cudzincovi, ktorý býva medzi vami, alebo niekomu z jeho rodiny, 48  bude mať právo vykúpiť sa aj po tom, čo sa predal. Môže ho vykúpiť niektorý z jeho bratov,+ 49  jeho strýko alebo syn jeho strýka. Môže ho vykúpiť ktorýkoľvek blízky* príbuzný, hocikto z rodiny. Alebo ak zbohatne, môže sa vykúpiť sám.+ 50  S tým, kto ho kúpil, spočíta, koľko rokov vychádza od roku, keď sa mu predal, do jubilejného roku,+ a cena, za ktorú bol kúpený, sa rozpočíta na počet rokov.+ Jeho pracovné dni za ten čas budú ohodnotené takou sumou, akú by dostal najatý robotník.+ 51  Ak zostáva ešte veľa rokov, zaplatí za seba úmerne k počtu zostávajúcich rokov. 52  Ak zostáva do jubilejného roku málo rokov, urobí si výpočet a zaplatí za seba úmerne k počtu zostávajúcich rokov. 53  Kým pracuje pre svojho pána, má sa s ním zaobchádzať ako s najatým robotníkom. Musíš dohliadnuť, aby sa s ním nezaobchádzalo kruto.+ 54  Ak sa za týchto podmienok nedokáže vykúpiť, získa slobodu v jubilejnom roku+ a jeho deti* s ním. 55  Izraeliti sú moji otroci. Sú to moji otroci, ktorých som vyviedol z Egypta.+ Ja som Jehova, váš Boh.

Poznámky pod čiarou

Pozri Slovník pojmov, heslo „výkupca“.
Al.: „Neber od neho prehnané úroky.“
Dosl. „synmi“.
Al. „pokrvný“.
Dosl. „synovia“.