Tretia Mojžišova 23:1–44

23  Jehova povedal Mojžišovi:  „Povedz Izraelitom: ‚Jehovove sviatky,+ ktoré budete ohlasovať,+ sú sväté zhromaždenia. Toto sú moje sviatky:  Šesť dní budete pracovať, ale siedmy deň je sabat, deň úplného odpočinku,+ sväté zhromaždenie. Nesmiete konať nijakú prácu. Na všetkých miestach, kde budete bývať, bude sabat zasvätený Jehovovi.+  Toto sú Jehovove sviatky, sväté zhromaždenia, ktoré budete ohlasovať v určenom čase:  Štrnásteho dňa prvého mesiaca+ na súmraku* je Pesach+ na počesť Jehovu.  Pätnásteho dňa toho mesiaca sa začína Sviatok nekvasených chlebov na počesť Jehovu.+ Sedem dní budete jesť nekvasené chleby.+  Prvý deň budete mať sväté zhromaždenie.+ Nesmiete konať nijakú ťažkú prácu.  Sedem dní budete predkladať Jehovovi obete na spálenie ohňom. Siedmy deň bude sväté zhromaždenie. Nesmiete konať nijakú ťažkú prácu.‘“  A Jehova povedal Mojžišovi: 10  „Povedz Izraelitom: ‚Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete obilie, prinesiete kňazovi prvý snop+ z vašej úrody.+ 11  Kňaz ním bude pohojdávať pred Jehovom sem a tam, aby pre vás získal jeho priazeň. Bude pohojdávať snopom deň po sabate. 12  V deň, keď dáte svoj snop pohojdávať, predložíte Jehovovi zdravého ročného baránka ako zápalnú obeť. 13  Spolu s ním prinesiete obilnú obeť – dve desatiny efy* jemnej múky zmiešanej s olejom ako obeť Jehovovi na spálenie ohňom, ktorej vôňa je mu príjemná.* K tomu pridáte ako tekutú obeť štvrtinu hinu* vína. 14  Nesmiete jesť žiadny chlieb, pražené zrno ani nové zrno až do dňa, keď prinesiete obetný dar svojmu Bohu. Je to trvalé ustanovenie pre všetky vaše generácie na všetkých miestach, kde budete bývať. 15  Odo dňa po sabate, odo dňa, keď ste priniesli snop na obeť pohojdávania, si odpočítate sedem sabatov.+ Bude to sedem úplných týždňov. 16  V deň po siedmom sabate, čiže po 50 dňoch,+ predložíte Jehovovi obilnú obeť z novej úrody.+ 17  Zo svojich bydlísk prinesiete ako prvé zrelé plody Jehovovi+ dva chleby určené na obeť pohojdávania. Upečiete ich z kysnutého cesta+ z dvoch desatín efy* jemnej múky. 18  S chlebmi prinesiete aj sedem zdravých ročných baránkov, jedného mladého býka a dva barany.+ Predložíte ich ako zápalnú obeť Jehovovi spolu s príslušnou obilnou a tekutou obeťou. Bude to obeť Jehovovi na spálenie ohňom, ktorej vôňa je mu príjemná.* 19  A predložíte jedného mladého capa ako obeť za hriech+ a dva ročné baránky ako obeť spoločenstva.+ 20  Kňaz vezme tie dva baránky a chleby z prvých zrelých plodov a bude nimi pohojdávať pred Jehovom sem a tam ako obeťou pohojdávania. Bude to niečo sväté pre Jehovu a pripadne to kňazovi.+ 21  V ten deň zvoláte+ sväté zhromaždenie. Nesmiete konať nijakú ťažkú prácu. Je to trvalé ustanovenie pre všetky vaše generácie na všetkých miestach, kde budete bývať. 22  Keď budete vo svojej krajine zberať úrodu, nepozberáte ju až po samý okraj poľa a nezberajte to, čo zostalo po zbere úrody.+ Nechaj to chudobnému*+ a cudzincovi, ktorý sa medzi vami usadil.+ Ja som Jehova, váš Boh.‘“ 23  A Jehova povedal Mojžišovi: 24  „Povedz Izraelitom: ‚Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku a svätého zhromaždenia, pamätný deň, ktorý bude ohlásený trúbením na trúbke.+ 25  Nesmiete konať nijakú ťažkú prácu a prinesiete Jehovovi obeť na spálenie ohňom.‘“ 26  A Jehova povedal Mojžišovi: 27  „Desiateho dňa siedmeho mesiaca je Deň zmierenia.+ Budete mať sväté zhromaždenie. Budete sa trápiť*+ a prinesiete Jehovovi obeť na spálenie ohňom. 28  V ten deň nebudete konať nijakú prácu, lebo je to deň zmierenia, keď sa za vás pred Jehovom, vaším Bohom, dosiahne zmierenie.+ 29  Každý, kto sa v ten deň nebude trápiť,* bude usmrtený.*+ 30  A každého, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, odstránim z jeho ľudu. 31  Nesmiete konať nijakú prácu. Je to trvalé ustanovenie pre všetky vaše generácie na všetkých miestach, kde budete bývať. 32  Bude to pre vás sabat, deň úplného odpočinku. Od večera deviateho dňa toho mesiaca sa budete trápiť.+ Od toho večera do nasledujúceho večera máte zachovávať svoj sabat.“ 33  A Jehova povedal Mojžišovi: 34  „Povedz Izraelitom: ‚Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca sa začína sedemdňový Sviatok stánkov* na počesť Jehovu.+ 35  Prvý deň bude sväté zhromaždenie. Nesmiete konať nijakú ťažkú prácu. 36  Sedem dní budete Jehovovi prinášať obete na spálenie ohňom. Ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie+ a predložíte Jehovovi obeť na spálenie ohňom. Bude to slávnostné zhromaždenie. Nesmiete konať nijakú ťažkú prácu. 37  Toto sú Jehovove sviatky,+ ktoré budete ohlasovať, sväté zhromaždenia.+ Počas nich budete Jehovovi prinášať obete na spálenie ohňom: zápalné obete+ spolu s obilnými+ a tekutými obeťami+ podľa toho, čo je predpísané na každý deň. 38  Budete ich prinášať okrem toho, čo prinášate počas Jehovových sabatov,+ okrem darov,+ obetí spojených so slávnostnými sľubmi+ a dobrovoľných obetí,+ ktoré máte dávať Jehovovi. 39  Ale od 15. dňa siedmeho mesiaca, keď pozberáte úrodu krajiny, budete sedem dní sláviť sviatok na počesť Jehovu.+ Prvý deň bude úplný odpočinok a ôsmy deň bude úplný odpočinok.+ 40  Prvý deň si vezmete ovocie z najlepších stromov, palmové listy+ a konáre košatých stromov a topoľov z údolia* a sedem dní sa budete radovať+ pred Jehovom, svojím Bohom.+ 41  Budete sláviť tento sviatok na počesť Jehovu sedem dní v roku.+ Je to trvalé ustanovenie pre všetky vaše generácie. Tento sviatok budete sláviť v siedmom mesiaci. 42  Sedem dní budete bývať v prístreškoch.+ Všetci Izraeliti budú bývať v prístreškoch, 43  aby vaše budúce generácie vedeli,+ že keď som vyvádzal Izraelitov z Egypta, nechal som ich bývať v prístreškoch.+ Ja som Jehova, váš Boh.‘“ 44  A tak Mojžiš povedal Izraelitom o Jehovových sviatkoch.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „medzi dvoma večermi“.
Dve desatiny efy zodpovedali 4,4 l. Pozri dodatok B14.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Jeden hin zodpovedal 3,67 l. Pozri dodatok B14.
Dve desatiny efy zodpovedali 4,4 l. Pozri dodatok B14.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Al. „strápenému“.
Usudzuje sa, že výraz „trápiť sa“ zahŕňa rôzne formy sebazapierania vrátane pôstu.
Al. možno „postiť“.
Dosl. „odrezaný zo svojho ľudu“.
Al. „dočasných prístreškov“.
Al. „z vádí; z riečneho údolia“.