Tretia Mojžišova 21:1–24

  • Kňazi majú byť svätí, nesmú sa znečistiť (1 – 9)

  • Veľkňaz sa nesmie znečistiť (10 – 15)

  • Kňazi nesmú mať na tele nijakú chybu (16 – 24)

21  A Jehova povedal Mojžišovi: „Povedz kňazom, Áronovým synom: ‚Žiadny kňaz sa nesmie znečistiť mŕtvym človekom* zo svojho ľudu+  okrem svojich blízkych pokrvných príbuzných: matky, otca, syna, dcéry, brata  a tiež sestry, ktorá bola panna, žila uňho* a ešte nebola vydatá.  Nesmie sa znečistiť a znesvätiť mŕtvou ženou, ktorá bola vydatá za nejakého muža z jeho ľudu.  Kňazi si nemajú holiť hlavu+ ani bradu po stranách a nemajú si robiť na tele zárezy.+  Budú svätí pre svojho Boha+ a nebudú znesväcovať jeho meno.+ Predkladajú Jehovovi obete na spálenie ohňom, chlieb* svojho Boha, a preto musia byť svätí.+  Kňaz si nevezme za manželku prostitútku,+ zneuctenú ženu ani ženu, s ktorou sa rozviedol manžel,+ lebo kňaz je svätý pre svojho Boha.  Budete ho považovať za svätého,+ lebo predkladá chlieb vášho Boha. Bude pre vás svätý, lebo ja, Jehova, ktorý vás posväcujem, som svätý.+  Ak sa znesvätí dcéra kňaza tým, že sa dopustí prostitúcie, znesvätí svojho otca. Má byť spálená v ohni.*+ 10  Veľkňaz, jeden z kňazov,* ktorému bol na hlavu vyliaty olej na pomazávanie+ a ktorý bol slávnostne uvedený do úradu,* aby nosil kňazský odev,+ si nenechá neupravené vlasy a neroztrhne si odev.+ 11  Nepriblíži sa k žiadnemu mŕtvemu človeku.*+ Nesmie sa znečistiť, ani keby išlo o jeho otca alebo matku. 12  Nevyjde zo svätyne a neznesvätí svätyňu svojho Boha,+ lebo je na ňom znamenie zasvätenia, Boží olej na pomazávanie.+ Ja som Jehova. 13  Ožení sa s pannou.+ 14  Nesmie sa oženiť s ovdovenou, rozvedenou alebo zneuctenou ženou a ani s prostitútkou. Vezme si za manželku pannu zo svojho ľudu. 15  Neznesvätí svojich potomkov* medzi svojím ľudom,+ lebo ja som Jehova, ktorý ho posväcujem.‘“ 16  A Jehova povedal Mojžišovi: 17  „Povedz Áronovi: ‚Po všetky generácie sa nikto z tvojich potomkov,* kto má na tele nejakú chybu, nesmie priblížiť, aby predkladal chlieb svojho Boha. 18  Nesmie sa priblížiť nikto, kto má na tele nejakú chybu: muž, ktorý je slepý alebo chromý, má znetvorenú tvár* alebo jednu končatinu dlhšiu, 19  muž so zlomenou nohou alebo rukou, 20  hrbatý alebo trpasličieho vzrastu,* muž s očnou chorobou, ekzémom, kožnou infekciou alebo s poškodenými semenníkmi.+ 21  Nikto z potomkov* kňaza Árona, kto má na tele nejakú chybu, sa nesmie priblížiť, aby predkladal Jehovovi obete na spálenie ohňom. Má na tele chybu, a preto sa nesmie priblížiť, aby predkladal chlieb svojho Boha. 22  Ale chlieb svojho Boha z mimoriadne svätých vecí+ a zo svätých vecí smie jesť.+ 23  Nesmie však prísť k opone+ ani sa priblížiť k oltáru,+ lebo má na tele chybu. Neznesvätí moju svätyňu,+ lebo ja som Jehova, ktorý ich posväcujem.‘“+ 24  A Mojžiš to povedal Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelitom.

Poznámky pod čiarou

Al. „znečistiť dušou“.
Dosl. „je mu blízka“.
Al. „pokrm“, vzťahuje sa na obete.
Čiže usmrtená a potom spálená.
Dosl. „bratov“.
Dosl. „ktorého ruka bola naplnená“.
Al. „k žiadnej mŕtvej duši“. Hebrejské slovo nefeš je tu spojené s hebrejským slovom, ktoré znamená „mŕtvy“.
Dosl. „svoje semeno“.
Dosl. „tvojho semena“.
Dosl. „rozštiepený nos“.
Al. možno „vychudnutý“.
Dosl. „zo semena“.