Tretia Mojžišova 19:1–37

 • Zákony o svätosti (1 – 37)

  • Správny zber úrody (9, 10)

  • Ohľad na nepočujúcich a nevidiacich (14)

  • Ohováranie (16)

  • Neprechovávať nevraživosť (18)

  • Mágia a špiritizmus sú zakázané (26, 31)

  • Tetovanie je zakázané (28)

  • Úcta k starým ľuďom (32)

  • Správanie k cudzincom (33, 34)

19  A Jehova povedal Mojžišovi:  „Povedz celému izraelskému ľudu: ‚Buďte svätí, lebo ja, Jehova, váš Boh, som svätý.+  Každý z vás bude mať v úcte* svoju matku a svojho otca+ a budete zachovávať moje sabaty.+ Ja som Jehova, váš Boh.  Neobracajte sa k bezcenným bohom+ a nerobte si liatych bohov.+ Ja som Jehova, váš Boh.  Ak prinášate Jehovovi obeť spoločenstva,+ obetujte ju tak, aby ste získali jeho priazeň.+  Musí sa jesť v deň, keď ju obetujete, alebo v nasledujúci deň. Ale čo z nej zostane na tretí deň, spálite.+  Keby sa z nej jedlo aj na tretí deň, bolo by to niečo odporné a obeť by nebola priaznivo prijatá.  Ten, kto ju bude jesť, si ponesie následky za svoje previnenie, lebo znesvätil Jehovovu svätú vec. Ten človek bude usmrtený.*  Keď budete vo svojej krajine zberať úrodu, nepozberáte ju až po samý okraj poľa a nezberajte to, čo zostalo po zbere úrody.*+ 10  Ani svoju vinicu úplne nepooberaj a nezbieraj v nej popadané hrozno. Nechaj ho chudobnému*+ a cudzincovi, ktorý sa medzi vami usadil. Ja som Jehova, váš Boh. 11  Nebudete kradnúť,+ klamať+ a podvádzať jeden druhého. 12  Nebudete krivo prisahať v mojom mene,+ a tak znesväcovať meno svojho Boha. Ja som Jehova. 13  Nepodvádzaj svojho blížneho+ a neokrádaj ho.+ Mzdu najatého robotníka si nenechávaj celú noc až do rána.+ 14  Nebudeš nadávať* hluchému a nepoložíš prekážku pred slepého.+ Budeš mať bázeň pred svojím Bohom.+ Ja som Jehova. 15  Pri súde nebudete nespravodliví. Nebudeš nadržiavať chudobnému ani uprednostňovať bohatého.+ Svojho blížneho budeš súdiť spravodlivo. 16  Nebudeš medzi svojím ľudom šíriť žiadne ohováračské reči.+ Nepostavíš sa proti svojmu blížnemu, aby si ho pripravil o život.*+ Ja som Jehova. 17  Nebudeš vo svojom srdci prechovávať nenávisť k svojmu bratovi.+ Musíš pokarhať svojho blížneho,+ aby si s ním neniesol vinu za jeho hriech. 18  Nebudeš sa usilovať o pomstu+ a nebudeš prechovávať nevraživosť voči nikomu zo svojho ľudu. Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého.+ Ja som Jehova. 19  Budete dodržiavať moje zákony: Nebudeš medzi sebou krížiť dva druhy domácich zvierat. Nebudeš osievať svoje pole dvoma druhmi semien+ a nebudeš nosiť odev utkaný z dvoch druhov priadze.+ 20  Ak má muž pohlavný styk s otrokyňou, ktorá bola sľúbená za manželku inému mužovi, ale ešte nebola vyplatená ani jej nebola daná sloboda, budú potrestaní, ale nebudú usmrtení, lebo ešte nebola prepustená na slobodu. 21  Muž prinesie Jehovovi ku vchodu do stanu stretávania barana ako obeť za vinu.+ 22  Kňaz predloží barana ako obeť za vinu a dosiahne zaňho zmierenie pred Jehovom. A hriech, ktorého sa dopustil, mu bude odpustený. 23  Keď prídete do tej krajiny a zasadíte nejaký ovocný strom, jeho plody budete považovať za nečisté a zakázané.* Po tri roky budú pre vás zakázané,* nesmú sa jesť. 24  Ale vo štvrtom roku bude všetko jeho ovocie sväté a bude to čas radosti pred Jehovom.+ 25  Až v piatom roku smiete jesť jeho ovocie a bude vám dávať bohatú úrodu. Ja som Jehova, váš Boh. 26  Nebudete jesť nič, čo obsahuje krv.+ Nebudete hľadať znamenia, aby ste predpovedali budúcnosť, ani sa zaoberať mágiou.+ 27  Nebudete si holiť* vlasy po stranách hlavy* ani si zohavovať okraj brady.+ 28  Nebudete si robiť na tele zárezy, keď niekto zomrie,*+ a nebudete si robiť žiadne tetovanie. Ja som Jehova. 29  Neponížiš svoju dcéru tým, že by si z nej urobil prostitútku,+ aby sa krajina neznečistila prostitúciou a nenaplnila nemravnosťou.+ 30  Budete zachovávať moje sabaty+ a mať v úcte* moju svätyňu. Ja som Jehova. 31  Neobracajte sa na špiritistické médiá+ ani sa neraďte s veštcami,+ aby ste sa prostredníctvom nich neznečistili. Ja som Jehova, váš Boh. 32  Pred šedinami povstaneš+ a staršiemu človeku prejavíš úctu.+ Budeš mať bázeň pred svojím Bohom.+ Ja som Jehova. 33  Ak sa vo vašej krajine usadí medzi vami cudzinec, neutláčajte ho.+ 34  K cudzincovi, ktorý sa usadí medzi vami, sa budete správať, akoby bol jedným z vás.+ Budeš ho milovať ako seba samého, lebo aj vy ste žili v Egypte ako cudzinci.+ Ja som Jehova, váš Boh. 35  Vždy buďte poctiví, keď budete niečo merať alebo vážiť.+ 36  Používajte presné váhy, presné závažia a presnú mieru.*+ Ja som Jehova, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny. 37  Preto dodržiavajte všetky moje zákony a všetky moje právne predpisy a riaďte sa nimi.+ Ja som Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „sa bude báť“.
Dosl. „odrezaný zo svojho ľudu“.
Al. „paberky zo svojej úrody“.
Al. „strápenému“.
Al. „preklínať“.
Dosl. „krv“, al. možno: „Nebudeš nečinne stáť, keď je ohrozený život tvojho blížneho.“
Dosl. „za jeho predkožku“.
Dosl. „neobrezané“.
Al. „pristrihávať“.
Al. „bokombrady“.
Al. „zárezy za nejakú dušu“. Hebrejské slovo nefeš sa tu vzťahuje na mŕtveho človeka.
Dosl. „báť sa“.
Dosl. „presnú efu a presný hin“. Pozri dodatok B14.