Tretia Mojžišova 18:1–30

 • Nedovolené pohlavné styky (1 – 30)

  • Nenapodobňovať Kanaáncov (3)

  • Rôzne druhy incestu (6 – 18)

  • Počas menštruácie (19)

  • Homosexuálne styky (22)

  • Pohlavný styk so zvieratami (23)

  • Neznečisťujte sa, inak vás krajina vyvráti (24 – 30)

18  A Jehova povedal Mojžišovi:  „Povedz Izraelitom: ‚Ja som Jehova, váš Boh.+  Nesmiete sa správať tak ako obyvatelia egyptskej krajiny, v ktorej ste bývali, ani tak ako obyvatelia kanaánskej krajiny, do ktorej vás privádzam.+ Nebudete sa riadiť ich zvykmi.  Konajte podľa mojich právnych predpisov, dodržiavajte moje zákony a riaďte sa nimi.+ Ja som Jehova, váš Boh.  Dodržiavajte moje zákony a moje právne predpisy. Ten, kto ich dodržiava, bude vďaka nim žiť.+ Ja som Jehova.  Nikto z vás sa nesmie priblížiť k nikomu zo svojich blízkych príbuzných, aby s ním mal pohlavný styk.*+ Ja som Jehova.  Nebudeš mať pohlavný styk so svojím otcom ani so svojou matkou. Je to tvoja matka, nesmieš s ňou mať styk.  Nebudeš mať pohlavný styk s manželkou svojho otca.+ Ponížil by si tým svojho otca.*  Nebudeš mať pohlavný styk so svojou sestrou, s dcérou svojho otca ani s dcérou svojej matky, či už sa narodila v tej istej domácnosti, alebo nie.+ 10  Nebudeš mať pohlavný styk s dcérou svojho syna ani s dcérou svojej dcéry, lebo by si si tým urobil hanbu.* 11  Nebudeš mať pohlavný styk s dcérou manželky svojho otca. Je to dcéra tvojho otca, tvoja sestra. 12  Nebudeš mať pohlavný styk so sestrou svojho otca. Je to pokrvná príbuzná tvojho otca.+ 13  Nebudeš mať pohlavný styk so sestrou svojej matky. Je to pokrvná príbuzná tvojej matky. 14  Neponížiš* brata svojho otca tým, že by si mal pohlavný styk s jeho manželkou. Je to tvoja teta.+ 15  Nebudeš mať pohlavný styk so svojou nevestou.+ Je to manželka tvojho syna, nesmieš s ňou mať styk. 16  Nebudeš mať pohlavný styk s manželkou svojho brata.+ Ponížil by si tým svojho brata.* 17  Nebudeš mať pohlavný styk so ženou a jej dcérou.+ Nevezmeš si dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry, aby si s ňou mal styk. Sú to jej blízke príbuzné. Bolo by to hanebné správanie. 18  Neoženíš sa so sestrou svojej manželky, aby sa nestali sokyňami,+ a nebudeš s ňou mať pohlavný styk, kým je tvoja manželka nažive. 19  Nebudeš mať pohlavný styk so ženou v čase jej menštruačnej nečistoty.+ 20  Nebudeš mať pohlavný styk s manželkou svojho blížneho,* aby si sa tým neznečistil.+ 21  Nedovolíš, aby bol niekto z tvojich potomkov obetovaný* Molochovi.+ Neznesvätíš tým meno svojho Boha.+ Ja som Jehova. 22  Neľahneš si s mužom tak, ako si líhaš so ženou.+ Je to odporné. 23  Muž nebude mať pohlavný styk so zvieraťom, aby sa tým neznečistil, a žena sa nesmie postaviť pred zviera, aby s ním mala styk.+ Je to zvrátenosť. 24  Neznečisťujte sa žiadnou z týchto vecí, lebo tým všetkým sa znečistili národy, ktoré pred vami vyháňam.+ 25  Preto je tá krajina nečistá a ja potrestám jej obyvateľov za ich odporné zvyky a krajina ich vyvráti.+ 26  Ale vy dodržiavajte moje zákony a moje právne predpisy+ a nedopúšťajte sa žiadnej z týchto ohavností, ani vy, ani cudzinci, ktorí bývajú medzi vami.+ 27  Veď všetkých týchto ohavností sa dopúšťali ľudia, ktorí bývali v tejto krajine pred vami,+ a tak sa krajina stala nečistou. 28  Ak tú krajinu neznečistíte, nevyvráti vás tak, ako vyvráti národy, ktoré v nej boli pred vami. 29  Každý, kto sa dopustí nejakej z týchto ohavností, bude usmrtený.* 30  Preto dodržiavajte svoj záväzok voči mne a nedopúšťajte sa žiadnej z ohavností, ktoré sa tu diali pred vami,+ aby ste sa nimi neznečistili. Ja som Jehova, váš Boh.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „aby odkryl nahotu“. (To platí aj o ďalších výskytoch v tejto kapitole.)
Dosl.: „Je to nahota tvojho otca.“
Dosl. „sú tvojou nahotou“.
Dosl. „Neodkryješ nahotu“.
Dosl.: „Je to nahota tvojho brata.“
Al. „suseda; známeho“.
Al. „zasvätený“.
Dosl. „odrezaný zo stredu svojho ľudu“.