Tretia Mojžišova 17:1–16

17  Jehova povedal Mojžišovi:  „Povedz Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelitom: ‚Toto prikázal Jehova:  „Ak nejaký muž z Izraela zabije býka, baránka alebo capa v tábore alebo mimo tábora  namiesto toho, aby ho priviedol ku vchodu do stanu stretávania a predložil ho ako obeť Jehovovi pred Jehovovým svätostánkom, ten muž bude niesť vinu za preliatu krv. Prelial krv a bude usmrtený.*  To preto, aby Izraeliti už nepredkladali svoje obete v poli, ale aby ich prinášali Jehovovi ku vchodu do stanu stretávania a odovzdávali ich kňazovi. Tam ich budú obetovať Jehovovi ako obete spoločenstva.+  Kňaz pokropí krvou Jehovov oltár, ktorý je pri vchode do stanu stretávania, a tuk nechá dymiť ako príjemnú* vôňu Jehovovi.+  Nebudú už prinášať obete démonom v podobe capov*+ a nebudú ich uctievať.*+ To je pre vás trvalé ustanovenie, ktoré budú dodržiavať všetky vaše generácie.“‘  Povedz im: ‚Ak nejaký muž z Izraela alebo cudzinec, ktorý býva medzi vami, obetuje zápalnú alebo inú obeť  a neprinesie ju ku vchodu do stanu stretávania, aby ju predložil Jehovovi, bude usmrtený.*+ 10  Ak nejaký muž z Izraela alebo cudzinec, ktorý býva medzi vami, bude jesť akúkoľvek krv,+ zavrhnem ho. Toho, kto by jedol krv, usmrtím.* 11  Lebo život* tela je v krvi+ a ja sám som vám ju dal, aby ste mohli na oltári+ vykonať za seba* obrad zmierenia. Zmierenie sa totiž dosahuje krvou+ prostredníctvom života,* ktorý je v nej. 12  Preto som povedal Izraelitom: „Nikto z vás nebude jesť krv. Ani žiadny cudzinec, ktorý býva medzi vami,+ nebude jesť krv.“+ 13  Ak nejaký Izraelita alebo cudzinec, ktorý býva medzi vami, uloví divé zviera alebo vtáka, ktoré sa smú jesť, vyleje jeho krv+ a zakryje ju prachom. 14  Životom* každého tela je jeho krv, lebo v nej je život.* Preto som povedal Izraelitom: „Nesmiete jesť krv žiadneho tvora, lebo životom* každého tvora je jeho krv. Každý, kto ju bude jesť, bude usmrtený.“*+ 15  Ak niekto, či už Izraelita, alebo cudzinec, zje zviera, ktoré uhynulo alebo ho roztrhalo divé zviera,+ vyperie si odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera.+ Potom bude čistý. 16  Ale ak si nevyperie odev a nevykúpe sa,* ponesie si následky za svoje previnenie.‘“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „odrezaný zo stredu svojho ľudu“.
Al. „uzmierujúcu“, dosl. „upokojujúcu“.
Dosl. „capom“.
Dosl. „s nimi smilniť“.
Dosl. „odrezaný zo svojho ľudu“.
Dosl. „odrežem zo stredu jeho ľudu“.
Al. „duša“.
Al. „za svoje duše“.
Al. „duše“.
Al. „Dušou“.
Al. „duša“.
Al. „dušou“.
Dosl. „odrezaný“.
Dosl. „svoje telo“.