Tretia Mojžišova 16:1–34

16  Jehova prehovoril k Mojžišovi po smrti dvoch Áronových synov, ktorí zomreli, keď predstupovali pred Jehovu.+  Jehova povedal Mojžišovi: „Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevchádza hocikedy na sväté miesto+ dovnútra za oponu,+ pred vrchnák na truhle zmluvy, aby nezomrel,+ lebo sa budem nad vrchnákom objavovať+ v oblaku.+  Skôr ako Áron vojde na najsvätejšie miesto, obetuje mladého býka ako obeť za hriech+ a barana ako zápalnú obeť.+  Oblečie si sväté ľanové rúcho+ a krátke ľanové nohavice,*+ ktoré mu zakryjú telo,* opáše sa ľanovou šerpou+ a okolo hlavy si ovinie ľanový turban.+ Je to svätý odev.+ Skôr ako si ho oblečie, vykúpe sa vo vode.+  Od izraelského ľudu+ vezme dva mladé capy na obeť za hriech a jedného barana na zápalnú obeť.  A Áron privedie býka na obeť za svoje hriechy a dosiahne zmierenie za seba+ a za svoju rodinu.*  Potom vezme dva capy a postaví ich pred Jehovu ku vchodu do stanu stretávania.  Áron bude hádzať lós, aby určil, ktorý z tých dvoch capov bude pre Jehovu a ktorý pre Azázela.*  Áron privedie capa, ktorý bol lósom určený+ pre Jehovu, a predloží ho ako obeť za hriech. 10  Ale capa, ktorý bol lósom určený pre Azázela, postaví živého pred Jehovu a vykoná na ňom obrad zmierenia. Potom ho vypustí pre Azázela do pustatiny.+ 11  Áron privedie býka určeného na obeť za jeho hriechy a dosiahne zmierenie za seba a za svoju rodinu.* Potom tohto býka zabije ako obeť za svoje hriechy.+ 12  A vezme nádobu na uhlíky+ plnú žeravých uhlíkov z oltára,+ ktorý je pred Jehovom, a dve plné hrste jemného kadidla z voňavých látok+ a vstúpi s tým za oponu.+ 13  Aby nezomrel, položí kadidlo na žeravé uhlíky pred Jehovu+ a oblak z kadidla zahalí vrchnák,+ ktorý je na truhle svedectva.+ 14  Vezme trochu býčej krvi+ a prstom ju prskne pred vrchnák z východnej strany. Sedemkrát striekne prstom trochu krvi pred vrchnák.+ 15  Potom zabije capa určeného na obeť za hriechy ľudu,+ vnesie jeho krv dovnútra za oponu+ a urobí s jeho krvou+ to isté, čo urobil s krvou býka. Striekne ju smerom k vrchnáku, pred vrchnák. 16  Áron očistí* sväté miesto od nečistých skutkov Izraelitov, od ich priestupkov a hriechov.+ To isté urobí aj pre stan stretávania, ktorý sa nachádza uprostred ľudu, ktorého skutky sú nečisté. 17  Od chvíle, keď Áron vstúpi na sväté miesto, aby dosiahol zmierenie, až kým nevyjde von, nesmie byť v stane stretávania nikto iný. Dosiahne zmierenie za seba, za svoju rodinu*+ a za celé izraelské zhromaždenie.+ 18  Vyjde k oltáru,+ ktorý je pred Jehovom, a vykoná zaň zmierenie. Vezme trochu krvi býka a trochu krvi capa a potrie ňou všetky rohy* oltára. 19  Potom prstom sedemkrát prskne trochu krvi aj na oltár. Tým ho očistí od nečistých skutkov Izraelitov a posvätí ho. 20  Keď dokončí obrad zmierenia+ za sväté miesto, stan stretávania a oltár,+ privedie živého capa.+ 21  Áron položí obe ruky na hlavu živého capa a vyzná nad ním všetky previnenia Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy. Vloží ich capovi na hlavu+ a prostredníctvom určeného* muža ho vypustí do pustatiny. 22  Cap, ktorého vypustí do pustatiny,+ na sebe odnesie všetky ich previnenia.+ 23  Potom Áron vojde do stanu stretávania, vyzlečie si ľanový odev, ktorý si obliekol pred vstupom na sväté miesto, a nechá ho tam. 24  Vykúpe sa* vo vode+ na svätom mieste a oblečie si iný odev.+ Potom vyjde von a predloží zápalnú obeť za seba+ a zápalnú obeť za ľud+ a dosiahne zmierenie za seba i za ľud.+ 25  Tuk z obete za hriech nechá dymiť na oltári. 26  Muž, ktorý vypustil capa pre Azázela,+ si vyperie odev a vykúpe sa vo vode. Až potom smie vstúpiť do tábora. 27  A býka prineseného ako obeť za hriech a capa prineseného ako obeť za hriech, ktorých krv bola vnesená dovnútra svätého miesta, aby sa dosiahlo zmierenie, vynesú von z tábora a ich kožu, mäso a výkaly spália.+ 28  Ten, kto ich spáli, si vyperie odev a vykúpe sa vo vode. Až potom smie vstúpiť do tábora. 29  Toto bude pre vás trvalé ustanovenie: Desiateho dňa siedmeho mesiaca sa budete trápiť* a nebudete konať nijakú prácu,+ ani vy, ani cudzinci, ktorí bývajú medzi vami. 30  V ten deň bude za vás dosiahnuté zmierenie,+ aby ste boli vyhlásení za čistých. Budete pred Jehovom čistí od všetkých svojich hriechov.+ 31  Bude to pre vás sabat, deň úplného odpočinku. V ten deň sa budete trápiť.+ Je to trvalé ustanovenie. 32  Zmierenie vykoná kňaz, ktorý bol pomazaný+ a uvedený do úradu,* aby slúžil ako kňaz+ namiesto svojho otca.+ Oblečie si ľanový odev,+ svätý odev.+ 33  Dosiahne zmierenie za svätú svätyňu,+ za stan stretávania+ a za oltár+ a tiež za kňazov a za celý izraelský ľud.+ 34  Bude to pre vás trvalé ustanovenie,+ podľa ktorého sa raz za rok vykoná zmierenie za Izraelitov, aby boli očistení od všetkých svojich hriechov.“+ Áron teda urobil tak, ako Jehova prikázal Mojžišovi.

Poznámky pod čiarou

Al. „spodky“.
Al. „nahé telo“.
Al. „za svoj kmeň“.
Možný význam „cap, ktorý mizne“.
Al. „za svoj kmeň“.
Al. „dosiahne zmierenie za“.
Al. „za svoj kmeň“.
Čiže výčnelky v podobe zvieracích rohov.
Al. „na to pripraveného“.
Dosl. „svoje telo“.
Usudzuje sa, že výraz „trápiť sa“ zahŕňa rôzne formy sebazapierania vrátane pôstu.
Dosl. „a ktorého ruka bola naplnená“.