Tretia Mojžišova 15:1–33

  • Nečisté výtoky z pohlavných orgánov (1 – 33)

15  A Jehova povedal Mojžišovi a Áronovi:  „Toto oznám Izraelitom: ‚Ak má nejaký muž výtok z pohlavného orgánu,* je pre svoj výtok nečistý.+  Je nečistý, či už z jeho pohlavného orgánu výtok vyteká, alebo sa v ňom zadržiava.  Každé lôžko, na ktoré si ľahne ten, kto má výtok, bude nečisté a všetko, na čo si sadne, bude nečisté.  Človek, ktorý sa dotkne jeho lôžka, si vyperie odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera.+  Kto si sadne na niečo, na čom sedel človek s výtokom, vyperie si odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera.  Kto sa dotkne tela toho, kto má výtok, si vyperie odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera.  Ak ten, kto má výtok, pľuvne na niekoho čistého, ten si vyperie šaty, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera.  Každé sedlo, na ktorom sedel ten, kto má výtok, bude nečisté. 10  Každý, kto sa dotkne niečoho, čo mal ten človek pod sebou, bude nečistý až do večera, a kto také veci ponesie, vyperie si šaty, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera. 11  Ak si človek s výtokom+ neumyje ruky a niekoho sa dotkne, ten človek si vyperie odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera. 12  Hlinenú nádobu, ktorej sa dotkol ten, kto má výtok, treba rozbiť a všetky drevené nádoby treba umyť vodou.+ 13  Keď výtok prestane a ten človek sa uzdraví, odpočíta sedem dní na svoje očisťovanie, vyperie si odev, vykúpe sa v tečúcej vode a bude čistý.+ 14  Na ôsmy deň vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá,+ príde pred Jehovu ku vchodu do stanu stretávania a odovzdá ich kňazovi. 15  A kňaz ich obetuje, jedno ako obeť za hriech a druhé ako zápalnú obeť, a dosiahne pred Jehovom zmierenie za toho, kto trpel výtokom. 16  Ak má muž výron semena, vykúpe sa celý vo vode a bude nečistý až do večera.+ 17  Vyperie vo vode každý odev a všetky kožené predmety, na ktoré sa dostalo semeno, a bude to nečisté až do večera. 18  Ak má muž pohlavný styk so ženou a má výron semena, vykúpu sa vo vode a budú nečistí až do večera.+ 19  Ak má žena výtok krvi, lebo má menštruáciu, bude nečistá sedem dní.+ Kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera.+ 20  Všetko, na čo si počas svojej menštruačnej nečistoty ľahne, bude nečisté a všetko, na čo si sadne, bude nečisté.+ 21  Každý, kto sa dotkne jej lôžka, si vyperie odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera. 22  A kto sa dotkne niečoho, na čom sedela, si vyperie odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera. 23  Kto sa dotkne lôžka alebo niečoho iného, na čom sedela, bude nečistý až do večera.+ 24  A ak s ňou bude mať muž pohlavný styk a dostane sa naňho jej menštruačná nečistota,+ bude nečistý sedem dní a každé lôžko, na ktoré si ľahne, bude nečisté. 25  Ak má nejaká žena výtok krvi mnoho dní,+ mimo svojej pravidelnej menštruácie,+ alebo ak jej menštruácia trvá dlhšie než obvykle, bude nečistá po celý čas svojho výtoku tak ako v čase svojej menštruačnej nečistoty. 26  Každé lôžko, na ktoré si v čase svojho výtoku ľahne, bude nečisté tak ako v čase jej menštruačnej nečistoty+ a všetko, na čo si sadne, bude nečisté tak ako v čase jej menštruačnej nečistoty. 27  Každý, kto sa tých vecí dotkne, bude nečistý. Vyperie si odev, vykúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera.+ 28  Keď sa žene výtok zastaví, odpočíta sedem dní a potom bude čistá.+ 29  Na ôsmy deň vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá+ a prinesie ich kňazovi ku vchodu do stanu stretávania.+ 30  Kňaz predloží jedno ako obeť za hriech a druhé ako zápalnú obeť a dosiahne pred Jehovom zmierenie za ženu, ktorá trpela nečistým výtokom.+ 31  Tak budete Izraelitov chrániť pred nečistotou,* aby nezomreli vo svojej nečistote za to, že by poškvrnili môj svätostánok, ktorý je uprostred nich.+ 32  To je zákon o mužovi, ktorý má výtok, o mužovi, ktorý je nečistý pre výron semena,+ 33  o žene počas jej menštruačnej nečistoty,+ o mužovi alebo o žene, ktorí majú výtok,+ a o mužovi, ktorý má pohlavný styk s nečistou ženou.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „zo svojho tela“.
Al. „udržiavať oddelených od nečistoty“.