Tretia Mojžišova 14:1–57

  • Očisťovanie z malomocenstva (1 – 32)

  • Očisťovanie domu postihnutého malomocenstvom (33 – 57)

14  A Jehova povedal Mojžišovi:  „Toto je zákon o malomocnom, ktorý sa má dodržať v deň, keď ho privedú ku kňazovi+ a bude vyhlásený za čistého.  Kňaz vyjde von za tábor a prezrie malomocného. Ak sa vyliečil z malomocenstva,  kňaz mu prikáže, aby na svoje očistenie priniesol dva živé čisté vtáky, cédrové drevo, jasnočervenú priadzu* a yzop.+  Kňaz prikáže zabiť jedného vtáka nad hlinenou nádobou, v ktorej je čerstvá voda.  Živého vtáka spolu s cédrovým drevom, jasnočervenou priadzou a yzopom namočí do krvi vtáka, ktorý bol zabitý nad čerstvou vodou.  Potom ňou sedemkrát pokropí toho, kto sa očisťuje od malomocenstva, vyhlási ho za čistého a vypustí živého vtáka do poľa.+  Človek, ktorý sa očisťuje, si vyperie šaty, oholí si vlasy i celé telo, vykúpe sa vo vode a bude čistý. Potom smie vojsť do tábora, ale sedem dní bude bývať mimo svojho stanu.  Na siedmy deň si znovu oholí vlasy, bradu a obočie. Keď si oholí vlasy i celé telo, vyperie si šaty, vykúpe sa vo vode a bude čistý. 10  Na ôsmy deň vezme dva zdravé baránky, jednu zdravú ročnú ovečku,+ tri desatiny efy* jemnej múky zmiešanej s olejom na obilnú obeť+ a jeden log* oleja.+ 11  Kňaz, ktorý vyhlasuje toho človeka za čistého, ho privedie aj s jeho obeťami pred Jehovu ku vchodu do stanu stretávania. 12  Kňaz vezme jedného baránka a prinesie ho ako obeť za vinu+ spolu s jedným logom oleja a bude tým pohojdávať sem a tam ako obeťou pohojdávania pred Jehovom.+ 13  Potom baránka zabije na svätom mieste, kde sa zabíja obeť za hriech a zápalná obeť.+ Obeť za vinu patrí kňazovi podobne ako obeť za hriech+ a je mimoriadne svätá.+ 14  Kňaz vezme trochu krvi baránka prineseného ako obeť za vinu a potrie ňou lalôčik pravého ucha toho, kto sa očisťuje, palec jeho pravej ruky a palec jeho pravej nohy. 15  Potom vezme log oleja,+ trochu si z neho naleje do ľavej dlane, 16  namočí si prst pravej ruky do oleja, ktorý má v ľavej dlani, a sedemkrát rozprskne trochu oleja pred Jehovom. 17  Trochou oleja, ktorý mu zostane v dlani, potrie lalôčik pravého ucha toho, kto sa očisťuje, palec jeho pravej ruky a palec jeho pravej nohy. Potrie mu tie miesta, ktoré mu predtým potrel krvou obete za vinu. 18  Zvyšok oleja, ktorý má v dlani, vyleje na hlavu toho, kto sa očisťuje, a dosiahne zaňho zmierenie pred Jehovom.+ 19  Kňaz predloží obeť za hriech+ a dosiahne zmierenie za toho, kto sa očisťuje od svojej nečistoty. Potom zabije zviera určené na zápalnú obeť. 20  Kňaz predloží na oltári zápalnú obeť a obilnú obeť.+ Tak zaňho dosiahne zmierenie+ a ten človek bude čistý.+ 21  Ale ak je chudobný a nemá dosť prostriedkov, vezme jedného baránka na obeť za vinu a bude ním pohojdávať, aby dosiahol zmierenie. Vezme aj desatinu efy* jemnej múky zmiešanej s olejom na obilnú obeť, log oleja 22  a dve hrdličky alebo dve holúbätá podľa toho, koľko má prostriedkov. Jedno dá na obeť za hriech a druhé na zápalnú obeť.+ 23  Na ôsmy deň+ to všetko prinesie kňazovi pred Jehovu ku vchodu do stanu stretávania, aby ho kňaz vyhlásil za čistého.+ 24  Kňaz vezme baránka určeného na obeť za vinu+ a log oleja a bude tým pohojdávať sem a tam ako obeťou pohojdávania pred Jehovom.+ 25  Potom zabije baránka určeného na obeť za vinu, naberie trochu jeho krvi a potrie ňou lalôčik pravého ucha toho, kto sa očisťuje, palec jeho pravej ruky a palec jeho pravej nohy.+ 26  Kňaz si naleje trochu oleja do ľavej dlane+ 27  a prstom pravej ruky sedemkrát prskne pred Jehovom trochu oleja, ktorý má v ľavej dlani. 28  Trochou oleja, ktorý má v dlani, potrie lalôčik pravého ucha toho, kto sa očisťuje, palec jeho pravej ruky a palec jeho pravej nohy. Potrie mu tie miesta, ktoré mu predtým potrel krvou obete za vinu. 29  Zvyšok oleja, ktorý má v dlani, vyleje na hlavu toho, kto sa očisťuje, a tak zaňho dosiahne zmierenie pred Jehovom. 30  Kňaz predloží jednu z hrdličiek alebo jedno z holúbät, podľa toho, na čo má ten človek prostriedky,+ 31  jedno vtáča z tých, na ktoré má prostriedky, ako obeť za hriech a druhé ako zápalnú obeť+ spolu s obilnou obeťou. Tak dosiahne pred Jehovom zmierenie za toho, kto sa očisťuje.+ 32  To je zákon pre toho, kto bol postihnutý malomocenstvom, ale nemá dosť prostriedkov, aby si zaobstaral to, čo je potrebné na jeho očistenie.“ 33  Potom Jehova povedal Mojžišovi a Áronovi: 34  „Keď prídete do kanaánskej krajiny,+ ktorú vám dávam do vlastníctva,+ a niektorý dom vo vašej krajine postihnem malomocenstvom,+ 35  majiteľ toho domu pôjde za kňazom a povie mu: ‚V mojom dome sa objavilo niečo ako malomocenstvo.‘ 36  Skôr ako sa na to kňaz príde pozrieť, nariadi vyprázdniť dom, aby nemusel vyhlásiť za nečisté všetko, čo je v dome. Potom vojde, aby ho prezrel. 37  Prezrie postihnuté miesto, a ak sú na stenách domu žltozelené alebo červenkasté škvrny, ktoré sú na pohľad hlbšie ako okolitá stena, 38  vyjde z domu pred jeho vchod a na sedem dní dá dom zavrieť.+ 39  Na siedmy deň sa kňaz vráti, a keď po prehliadke zistí, že sa škvrny na stenách domu rozšírili, 40  nariadi odstrániť kamene, na ktorých sú škvrny, a vyhodiť ich na nečisté miesto za mestom. 41  Vnútorné steny domu dá oškrabať a odstránenú omietku a maltu dá vysypať na nečisté miesto za mestom. 42  Vezmú iné kamene a vložia ich na miesto pôvodných kameňov. Použije sa nová malta a dom znova omietnu. 43  Ak sa škvrny v dome znova objavia aj po odstránení kameňov, oškrabaní a omietnutí, 44  kňaz vojde do domu a prezrie ho. Ak sa škvrny v dome rozšírili, je to zhubné malomocenstvo.+ Ten dom je nečistý. 45  Dá ho zbúrať a kamene, trámy a všetku omietku a maltu toho domu dá vyniesť na nečisté miesto za mestom.+ 46  Kto vstúpi do domu v čase, keď je zatvorený,+ bude nečistý až do večera.+ 47  Kto si v tom dome ľahne alebo tam bude jesť, má si vyprať šaty. 48  Ale ak kňaz príde a uvidí, že škvrny v dome sa po omietnutí nerozšírili, vyhlási dom za čistý, lebo škvrny zmizli. 49  Na očistenie domu od nečistoty* vezme dva vtáky, cédrové drevo, jasnočervenú priadzu a yzop.+ 50  Jedného vtáka prikáže zabiť nad hlinenou nádobou, v ktorej je čerstvá voda. 51  Potom vezme cédrové drevo, yzop, jasnočervenú priadzu a živého vtáka, namočí ich do krvi vtáka, ktorý bol zabitý, a do čerstvej vody a sedemkrát pokropí dom.+ 52  Tak krvou vtáka, čerstvou vodou, živým vtákom, cédrovým drevom, yzopom a jasnočervenou priadzou očistí dom od nečistoty.* 53  Potom vypustí živého vtáka za mesto, do poľa. Keď takto dosiahne zmierenie za dom, bude čistý. 54  To je zákon o rôznych prípadoch malomocenstva, o infekcii vo vlasoch alebo v brade,+ 55  o malomocenstve na šatách+ alebo na domoch+ 56  a o opuchlinách, chrastách a škvrnách.+ 57  Podľa neho sa určí, kedy je niečo nečisté a kedy čisté.+ To je zákon o malomocenstve.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „karmazín“.
Tri desatiny efy zodpovedali 6,6 l. Pozri dodatok B14.
Jeden log zodpovedal 0,31 l. Pozri dodatok B14.
Desatina efy zodpovedala 2,2 l. Pozri dodatok B14.
Dosl. „od hriechu“.
Dosl. „od hriechu“.