Tretia Mojžišova 13:1–59

13  Jehova povedal Mojžišovi a Áronovi:  „Ak sa človeku objaví na koži* opuchlina, chrasta alebo škvrna a mohlo by ísť o malomocenstvo,*+ privedú ho ku kňazovi Áronovi alebo k jednému z jeho synov, kňazov.+  Kňaz prezrie infikované miesto na jeho koži. Ak je to miesto na pohľad hlbšie ako okolitá pokožka a chĺpky na ňom zbeleli, je to malomocenstvo. Kňaz to prezrie a vyhlási ho za nečistého.  Ale ak je škvrna na koži biela, nie je na pohľad hlbšia ako okolitá pokožka a chĺpky na nej nezbeleli, kňaz dá infikovaného človeka na sedem dní do karantény.+  Na siedmy deň ho kňaz prezrie. Ak to vyzerá, že sa infekcia zastavila a nerozšírila sa po koži, dá ho do karantény na ďalších sedem dní.  Na siedmy deň ho kňaz znovu prezrie, a ak sa infikované miesto hojí a infekcia sa nerozšírila po koži, vyhlási ho za čistého.+ Bola to len chrasta. Ten človek si vyperie šaty a bude čistý.  Ale ak sa infekcia* rozšírila po tom, čo sa ten človek ukázal kňazovi, aby bol vyhlásený za čistého, predstúpi pred kňaza znovu.*  Kňaz ho prezrie, a ak sa infekcia* na koži rozšírila, vyhlási ho za nečistého. Je to malomocenstvo.+  Ak sa na nejakom človeku objaví malomocenstvo, privedú ho ku kňazovi 10  a on ho prezrie.+ Ak je na koži biela opuchlina, chĺpky na nej zbeleli a je v nej otvorená rana,+ 11  je to chronické malomocenstvo na koži. Kňaz ho vyhlási za nečistého. Nemusí ho dať do karantény,+ lebo je nečistý. 12  Ak sa malomocenstvo objaví všade na koži a pokryje chorého od hlavy po päty, kam len kňaz pozrie, 13  a kňaz ho prezrie a zistí, že malomocenstvo pokrylo celé jeho telo, vyhlási infikovaného človeka za čistého.* Keďže celá jeho koža zbelela, je čistý. 14  Ale keď sa mu na koži objaví otvorená rana, bude nečistý. 15  Keď kňaz uvidí otvorenú ranu, vyhlási ho za nečistého.+ Otvorená rana je nečistá, je to malomocenstvo.+ 16  Ale ak otvorená rana znova obelie, chorý príde ku kňazovi. 17  Kňaz ho prezrie,+ a ak to miesto zbelelo, vyhlási ho za čistého. Je čistý. 18  Ak sa človeku urobí na koži vred a zahojí sa, 19  ale na jeho mieste sa objaví biela opuchlina alebo červenobiela škvrna, ten človek sa ukáže kňazovi. 20  Kňaz si prezrie postihnuté miesto,+ a ak je na pohľad hlbšie ako okolitá pokožka a chĺpky na ňom zbeleli, vyhlási toho človeka za nečistého. Je to malomocenstvo, ktoré sa objavilo na mieste vredu. 21  Ale ak kňaz vidí, že na postihnutom mieste nie sú biele chĺpky a že to miesto vybledlo a nie je hlbšie ako okolitá pokožka, dá toho človeka do karantény na sedem dní.+ 22  Ak sa to rozšíri po koži, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo. 23  Ale ak sa škvrna nemení a nešíri sa, je to zápal z vredu a kňaz ho vyhlási za čistého.+ 24  Ak má niekto na koži popáleninu a na mieste, kde je živé mäso, sa objaví červenobiela alebo biela škvrna, 25  kňaz ju prezrie. Ak chĺpky na škvrne zbeleli a miesto je na pohľad hlbšie ako okolitá pokožka, je to malomocenstvo, ktoré sa objavilo na popálenom mieste. Kňaz vyhlási toho človeka za nečistého. Je to malomocenstvo. 26  Ale ak kňaz pri prehliadke zistí, že na škvrne nie sú biele chĺpky, že vybledla a nie je hlbšia ako okolitá pokožka, dá toho človeka na sedem dní do karantény.+ 27  Na siedmy deň ho kňaz prezrie, a ak sa škvrna rozšírila, vyhlási ho za nečistého. Je to malomocenstvo. 28  Ale ak sa škvrna nemení, nešíri sa a vybledla, je to iba opuchlina na mieste popáleniny. Kňaz ho vyhlási za čistého, lebo je to zápal na mieste popáleniny. 29  Ak sa mužovi alebo žene objaví infekcia na hlave alebo na brade, 30  kňaz to miesto prezrie.+ Ak je na pohľad hlbšie ako okolitá pokožka a vlasy alebo chlpy na brade sú žlté a riedke, kňaz vyhlási takého človeka za nečistého. Je to infekcia vo vlasoch alebo v brade. Je to malomocenstvo na hlave alebo na brade. 31  Ale ak kňaz vidí, že to miesto nie je na pohľad hlbšie ako okolitá pokožka a nie sú na ňom čierne vlasy alebo chlpy, dá infikovaného človeka na sedem dní do karantény.+ 32  Na siedmy deň kňaz prezrie infikované miesto. Ak sa infekcia nerozšírila, neobjavili sa žlté vlasy alebo chlpy a to miesto nie je na pohľad hlbšie ako okolitá pokožka, 33  ten človek sa oholí, ale infikované miesto si neoholí. Potom ho kňaz dá do karantény na ďalších sedem dní. 34  Na siedmy deň kňaz znova prezrie infikované miesto. Ak sa infekcia vo vlasoch alebo v brade nerozšírila po koži a to miesto nie je na pohľad hlbšie ako okolitá pokožka, kňaz vyhlási toho človeka za čistého. Vyperie si šaty a bude čistý. 35  Ale ak sa infekcia rozšírila po koži po tom, čo bol vyhlásený za čistého, 36  kňaz ho prezrie. Ak sa infekcia rozšírila po koži, kňaz nemusí zisťovať, či vlasy alebo chlpy zožltli. Ten človek je nečistý. 37  Ale ak sa pri prehliadke ukáže, že sa infekcia nešíri a na tom mieste vyrástli čierne vlasy alebo chlpy, miesto sa zahojilo. Ten človek je čistý a kňaz ho vyhlási za čistého.+ 38  Ak sa mužovi alebo žene objavia na koži* biele škvrny, 39  kňaz ich prezrie.+ Ak sú škvrny na koži nevýrazne biele, je to neškodná vyrážka, ktorá sa objavila na koži. Ten človek je čistý. 40  Ak mužovi vypadajú vlasy a oplešivie, je čistý. 41  Ak mu vypadajú vlasy nad čelom a má tam plešinu, je čistý. 42  Ale ak sa mu na plešine nad čelom alebo na temene vytvorí červenobiela rana, je to malomocenstvo, ktoré vzniklo na temene jeho hlavy alebo nad čelom. 43  Kňaz ho prezrie, a ak sa následkom infekcie objavila na plešine nad čelom alebo na temene červenobiela opuchlina, ktorá vyzerá ako malomocenstvo na koži, 44  ten človek je malomocný. Je nečistý a kňaz ho vyhlási za nečistého, pretože má na hlave infekciu. 45  Človek postihnutý malomocenstvom bude nosiť otrhané šaty a nemá si upravovať vlasy. Má mať zakryté ústa* a volať: ‚Nečistý! Nečistý!‘ 46  Bude nečistý po celý čas, čo bude chorý. Keďže je nečistý, má bývať oddelene, mimo tábora.+ 47  Ak sa zdá, že sa malomocenstvo objavilo na šatách, vlnených alebo ľanových, 48  na vláknach tkaniny* z ľanu alebo z vlny, na koži alebo na nejakom koženom predmete, 49  čiže ak sa táto choroba prejavila v podobe žltozelenej alebo červenej škvrny na šatách, koži, vláknach tkaniny alebo na nejakom koženom predmete, tá vec je infikovaná malomocenstvom a treba ju ukázať kňazovi. 50  Kňaz prezrie škvrnu a dá tú vec na sedem dní do karantény.+ 51  Keď prezrie škvrnu na siedmy deň a uvidí, že sa rozšírila na šatách, vláknach tkaniny alebo na koži (bez ohľadu na to, na čo sa koža používa), je to zhubné malomocenstvo a tá vec je nečistá.+ 52  Šaty, vlákna tkaniny z vlny alebo z ľanu či nejaký kožený predmet, na ktorom sa objavila škvrna, treba spáliť, lebo je to zhubné malomocenstvo. Treba ich spáliť v ohni. 53  Ale ak to kňaz prezrie a škvrna sa na šatách, vláknach tkaniny alebo na nejakom koženom predmete nerozšírila, 54  prikáže, aby infikovanú vec vyprali, a dá ju na ďalších sedem dní do karantény. 55  Potom ju kňaz prezrie, a ak sa zdá, že sa škvrna ani po dôkladnom vypratí nezmenila, tá vec je nečistá, aj keď sa infekcia nerozšírila. Máš ju spáliť, pretože je to rozožraté, či už z vnútornej, alebo z vonkajšej strany. 56  Ale ak kňaz zistí, že škvrna na šatách, koži alebo na vláknach tkaniny po dôkladnom vypratí vybledla, tak to miesto vytrhne. 57  Ak sa však na šatách, vláknach tkaniny alebo na koženom predmete objaví škvrna na inej časti, znamená to, že sa malomocenstvo šíri. Takú vec treba spáliť.+ 58  Ak škvrna zo šiat, vlákien tkaniny alebo z nejakého koženého predmetu po vypratí zmizne, tá vec sa vyperie druhýkrát a bude čistá. 59  To je zákon o malomocenstve na vlnených alebo ľanových šatách, na vláknach tkaniny alebo na nejakom koženom predmete. Podľa neho budú tieto veci vyhlásené za čisté alebo za nečisté.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „na koži jeho tela“.
Hebrejské slovo prekladané ako „malomocenstvo“ má široký význam a môže zahŕňať rôzne infekčné kožné ochorenia, ale aj určité infekcie vyskytujúce sa na šatách a na domoch.
Al. „chrasta“.
Al. „druhýkrát“.
Al. „chrasta“.
Al. „vyhlási, že infikovaný človek nie je nákazlivý“.
Dosl. „na koži ich tela“.
Al. „fúzy“.
Dosl. „na osnove alebo na útku“. Pozri Slovník pojmov, heslo „tkanie“.