Tretia Mojžišova 12:1–8

12  Jehova povedal Mojžišovi:  „Povedz Izraelitom: ‚Keď žena otehotnie a porodí chlapca, bude nečistá sedem dní, podobne ako je nečistá v čase menštruácie.+  Na ôsmy deň bude chlapec obrezaný.*+  Žena sa bude očisťovať od krvi ďalších 33 dní. Nesmie sa dotknúť žiadnej svätej veci ani vojsť na sväté miesto, kým neuplynú dni jej očisťovania.  Ak porodí dievča, bude nečistá 14 dní, ako v čase svojej menštruácie. A od krvi sa bude očisťovať ďalších 66 dní.  Keď uplynú dni jej očisťovania za syna alebo za dcéru, prinesie kňazovi ku vchodu do stanu stretávania ročného baránka na zápalnú obeť+ a holúbä alebo hrdličku na obeť za hriech.  Kňaz to prinesie pred Jehovu a dosiahne za ňu zmierenie a bude očistená od krvácania. To je zákon o žene, ktorá porodí chlapca alebo dievča.  Ak si nemôže dovoliť baránka, nech prinesie dve hrdličky alebo dve holúbätá,+ jedno na zápalnú obeť a jedno na obeť za hriech. Kňaz za ňu dosiahne zmierenie a bude čistá.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „bude obrezané mäso jeho predkožky“.