Tretia Mojžišova 11:1–47

11  Potom Jehova povedal Mojžišovi a Áronovi:  „Povedzte Izraelitom: ‚Zo všetkých živých tvorov na zemi* môžete jesť+  všetky zvieratá, ktoré majú úplne rozdelené kopyto a prežúvajú.  Ale tieto zvieratá, ktoré prežúvajú alebo majú rozdelené kopyto, nesmiete jesť: Ťavu, lebo hoci prežúva, nemá rozdelené kopyto. Je pre vás nečistá.+  Ani damana,+ lebo hoci prežúva, nemá rozdelené kopyto. Je pre vás nečistý.  Ani zajaca, lebo hoci prežúva, nemá rozdelené kopyto. Je pre vás nečistý.  Ani ošípanú,+ lebo hoci má úplne rozdelené kopyto, neprežúva. Je pre vás nečistá.  Ich mäso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nesmiete dotýkať. Sú pre vás nečisté.+  Zo všetkého, čo žije vo vode, či už v mori, alebo v riekach, smiete jesť všetko, čo má plutvy a šupiny.+ 10  Ale všetko v mori a riekach, čo nemá plutvy a šupiny, akýkoľvek drobný živočích alebo iný živý tvor vo vodách, je pre vás niečím odporným. 11  Máte si ich zhnusiť. Nesmiete jesť ich mäso+ a ich zdochliny vám budú odporné. 12  Všetko, čo žije vo vode a nemá plutvy a šupiny, je pre vás niečím odporným. 13  Toto sú lietajúce tvory, ktoré si máte zhnusiť a nebudete ich jesť, lebo sú odporné: orol,+ kršiak rybár, sup tmavohnedý,+ 14  haja červená, haja tmavá, 15  všetky druhy krkavcov, 16  pštros, sova, čajka, všetky druhy sokolov, 17  kuvik, kormorán, myšiarka ušatá, 18  labuť, pelikán, sup, 19  bocian, všetky druhy volaviek, dudok a netopier. 20  Všetok okrídlený hmyz lezúci po štyroch budete považovať za odporný. 21  Z okrídleného hmyzu lezúceho po štyroch môžete jesť iba ten, ktorý má nad svojimi nôžkami článkované nohy na skákanie po zemi. 22  Z neho môžete jesť rôzne druhy sťahovavých koníkov, jedlé saranče, cvrčky a kobylky.+ 23  Ostatný okrídlený hmyz so štyrmi nohami vám bude odporný. 24  Znečistili by ste sa ním. Kto sa dotkne ich mŕtveho tela, bude nečistý až do večera.+ 25  Kto vezme do ruky ich mŕtve telo, musí si vyprať šaty+ a bude nečistý až do večera. 26  Každé zviera, ktoré má rozdelené kopyto, ale nie úplne, a neprežúva, je pre vás nečisté. Kto sa ho dotkne, bude nečistý.+ 27  Všetky živé tvory, ktoré chodia po štyroch a majú laby, sú pre vás nečisté. Kto sa dotkne ich mŕtveho tela, bude nečistý až do večera. 28  A kto ponesie ich mŕtve telo, musí si vyprať šaty+ a bude nečistý až do večera.+ Sú pre vás nečisté. 29  Toto sú drobné živočíchy lezúce po zemi, ktoré sú pre vás nečisté: slepec,* myš,+ všetky druhy jašteríc, 30  gekón, veľká jašterica, mlok, jašterica krátkohlavá a chameleón. 31  Tieto drobné živočíchy sú pre vás nečisté.+ Kto sa dotkne ich mŕtveho tela, bude nečistý až do večera.+ 32  A všetko, na čo spadne ich mŕtve telo, či je to drevený riad, odev, koža, alebo vrecovina, bude nečisté. Každú vec, ktorá sa používa, treba vložiť do vody a bude nečistá až do večera. Potom bude čistá. 33  Ak spadnú do hlinenej nádoby, rozbijete ju. A to, čo v nej bolo, bude nečisté.+ 34  Každé jedlo, ktoré príde do kontaktu s vodou z takej nádoby, bude nečisté a nečistý bude aj každý nápoj, ktorý bol v takej nádobe. 35  Všetko, na čo spadne ich mŕtve telo, bude nečisté. Či je to pec, alebo podstavec pod hrniec, treba to rozbiť. Sú nečisté a budú pre vás nečisté. 36  Iba pramene a nádrže* na vodu zostanú čisté, ale ten, kto z nich vyberie ich mŕtve telo, bude nečistý. 37  Ak ich mŕtve telo spadne na semeno, ktoré má byť zasiate, semeno bude čisté. 38  Ale ak sa na semeno naleje voda a padne naň niečo z ich mŕtveho tela, semeno bude pre vás nečisté. 39  Ak uhynie zviera, ktoré smiete jesť, ten, kto sa dotkne jeho mŕtveho tela, bude nečistý až do večera.+ 40  Kto zje niečo z jeho mŕtveho tela, vyperie si šaty a bude nečistý až do večera.+ Kto odnesie jeho mŕtve telo, vyperie si šaty a bude nečistý až do večera. 41  Každý drobný živočích lezúci po zemi je niečím odporným.+ Nesmie sa jesť. 42  Nesmiete jesť žiadneho drobného živočícha, ktorý sa plazí po bruchu alebo chodí po štyroch či viacerých nohách. Je niečím odporným.+ 43  Nepoškvrňte sa žiadnym z týchto drobných živočíchov, aby ste sa nestali nečistými a odpornými.+ 44  Lebo ja som Jehova, váš Boh.+ Posväťte sa a buďte svätí,+ lebo ja som svätý.+ Preto sa neznečisťujte žiadnym drobným živočíchom, ktorý sa pohybuje po zemi. 45  Lebo ja som Jehova, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som bol vaším Bohom.+ Buďte svätí,+ lebo ja som svätý.+ 46  Toto je zákon o zvieratách, lietajúcich tvoroch, všetkých živých tvoroch, ktoré sa pohybujú vo vode, a o všetkých drobných živočíchoch, ktoré sa pohybujú po zemi, 47  aby ste vedeli rozlišovať medzi nečistým a čistým a medzi živými tvormi, ktoré sa smú jesť, a tými, ktoré sa nesmú jesť.‘“+

Poznámky pod čiarou

Al. „suchozemských zvierat“.
Hlodavec podobný krtovi žijúci pod zemou.
Al. „cisterny“.