Tretia Mojžišova 1:1–17

1  Jehova oslovil Mojžiša a prehovoril k nemu zo stanu stretávania:+  „Toto oznám Izraelitom:* ‚Keď chce niekto z vás priniesť Jehovovi obetný dar z domácich zvierat, nech ho prinesie z dobytka alebo z oviec a kôz.+  Ak prináša ako obetný dar zápalnú obeť z dobytka, nech privedie zdravého samca.+ Privedie ho pred Jehovu ku vchodu do stanu stretávania. Má to urobiť z vlastnej vôle.+  Položí ruku na hlavu zvieraťa, ktoré chce priniesť ako zápalnú obeť, a jeho obeť bude prijatá, aby dosiahol za seba zmierenie.  Potom bude mladý býk zabitý pred Jehovom a Áronovi synovia, kňazi,+ predložia krv Bohu a zo všetkých strán ňou pokropia oltár,+ ktorý je pri vchode do stanu stretávania.  Zviera na zápalnú obeť bude stiahnuté z kože a rozsekané na kusy.+  Áronovi synovia, kňazi, rozložia na oltári oheň+ a na oheň naukladajú drevo.  Potom Áronovi synovia, kňazi, naukladajú na drevo, ktoré horí na oltári, kusy obetného zvieraťa+ aj s hlavou a lojom.*  Črevá a nohy* sa umyjú vodou a kňaz to všetko nechá dymiť na oltári ako zápalnú obeť, obeť na spálenie ohňom, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná.*+ 10  Ak niekto prináša ako obetný dar zápalnú obeť z oviec alebo kôz,+ nech privedie zdravého samca.+ 11  Ten bude zabitý pred Jehovom na severnej strane oltára a Áronovi synovia, kňazi, pokropia jeho krvou oltár zo všetkých strán.+ 12  Zviera bude rozsekané na kusy a kňaz ich spolu s hlavou a lojom* naukladá na drevo, ktoré horí na oltári. 13  Črevá a nohy sa umyjú vodou a kňaz to všetko nechá dymiť na oltári ako zápalnú obeť, obeť na spálenie ohňom, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná.* 14  Ak niekto prináša ako zápalnú obeť Jehovovi vtáky, nech prinesie obetný dar z hrdličiek alebo holúbät.+ 15  Kňaz predloží vtáča na oltári, natrhne mu hlavu a nechá ho dymiť na oltári, ale jeho krv nechá vykvapkať na stenu oltára. 16  Odstráni mu hrvoľ a perie a hodí to vedľa oltára na východnú stranu, na miesto, kde sa vysypáva popol.*+ 17  Natrhne ho pri krídlach, ale neroztrhne ho na dve časti. Potom ho kňaz nechá dymiť na oltári na horiacom dreve. Je to zápalná obeť, obeť na spálenie ohňom, ktorej vôňa je Jehovovi príjemná.*

Poznámky pod čiarou

Dosl. „synom Izraela“.
Al. „tukom okolo obličiek“.
Išlo o časť nohy od kolena nižšie.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Al. „tukom okolo obličiek“.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.
Al. „mastný popol“, čiže popol nasiaknutý tukom obetovaných zvierat.
Al. „uzmierujúca“, dosl. „upokojujúca“.